Öncelik: b, kalite: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Dünya Kudüs Günü

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Dünya Kudüs Günü (Avustralya)

Dünya Kudüs günü (Arapça: يوم القدس العالمي), İran İslam İnkılabının zafere ulaşmasından birkaç ay sonra, Ağustos 1979 (13 Ramazan 1399) yılında İmam Humeyni tarafından Filistin halkına destek için Ramazan ayının son Cuma günü "Dünya Kudüs Günü" olarak ilan edilmiştir. Dünya Kudüs gününde Cuma namazından önce İran ve diğer İslam ülkelerinde Müslümanlar, Filistin’in işgal edilmesine ve Filistin halkına yapılan zulümlere karşı itiraz gösterileri düzenlemektedirler. Protesto gösterileri, son olarak Cuma namazı kılınan musalla ve camilerde bir araya gelinerek son bulmaktadır. Bazı ülkelerde emniyet güçlerinin Cuma günü gösteri düzenlenmesine izin vermemesinden dolayı, başka günlerde protesto gösterisi düzenlemektedirler[1] veya yalnızca panellerin düzenlenmesine izin verildiğinden dolayı, itirazlarını bu gibi etkinliklerle dile getirmektedirler.

Ramazan ayının son günü, çeşitli İslam ülkelerinde farklı günlere denk geldiğinden, eğer İran’da Ramazan ayının son günü Cuma veya Cumartesi gününe denk gelirse, Kudüs gününün diğer İslam ülkeleri ile uyum içinde düzenlenmesi için genellikle bir hafta önce düzenlenmektedir. Kudüs günü, Müslümanların İslam düşmanları karşısındaki uyanış ve vahdetini simgelemektedir ve bu günde verilmek istenen mesaj, sadece Filistin ve Kudüs’le sınırlı değildir.

Tarihçe

Filistin’in 1948 yılında işgal edilmesinden bu yana, bu sorun başta Filistin halkı ve İran uleması olmak üzere diğer Müslüman din adamlarını da rahatsız etmiş ve konunun çözüme kavuşması için çabalar sarf edilmiştir. Filistinliler, “Keramet Savaşı”nda Siyonistlere karşı zafer kazandıkları Ekim ayının “Filistin günü” olarak kutlanmasını gündeme getirmiş, ancak bu öneri gereken ilgiyi görmemiştir. İmam Humeyni’nin mücadele mihverlerinden birisi de ilk önce Filistin’in bağımsızlığı ve işgalci İsrail’in resmi olarak tanınmaması olmuştur. İran’da İslam Devriminin kazanmasından sonra İsrail’le ilişkiler kesilmiş ve İran’da bulunan büyükelçiliği kapatılarak, yeri Filistinlilere verilmiştir.

İmam Humeyni’nin Kudüs Günü Hakkındaki Açıklaması

İsrail, güney Lübnan’a yönelik yeni bir saldırı dalgasına başladıktan sonra İmam Humeyni, Ağustos 1979 (13 Ramazan 1399) yılında bir bildiri yayınlayarak, Ramazan ayının son Cuma gününü "Kudüs günü" olarak ilan etti:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Ben uzun yıllar boyunca gâsıp İsrail tehlikesini Müslümanlara hatırlatıp durdum; şimdi bugünlerde Filistinli bacı ve kardeşlerimize karşı vahşi saldırılarını artırmış durumda. Bilhassa güney Lübnan’da Filistinli savaşçıları ortadan kaldırabilmek için onların ev ve barınaklarını bombalamaktadır.
Ben dünya Müslümanlarından ve İslam devletlerinden bu gasıp ve destekleyicilerinin ellerini kesmek amacıyla birleşmelerini istiyorum. Keza bütün dünya Müslümanlarına; Filistin halkı için kader belirleyici olabilecek olan ve Kadir gecelerinden de sayılan mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü “Kudüs Günü” olarak seçip, bu günü Müslüman Filistin halkının kanuni haklarını destekleme konusunda dünya Müslümanlarının milletler arası dayanışma günü olarak ilan ediyor ve bu günü belli program ve merasimlerle geçirmeye çağırıyorum. Allah Teâlâ’dan Müslümanları küfür ehline galip kılmasını dilerim.[2]

İslam Ülkelerinde Kudüs Günü

Kudüs gününde, 80 ülkenin üzerinde İslami ve gayri İslami ülkede protesto gösterileri düzenlenmektedir.[3] Örnek olarak: Malezya, Hindistan, Singapur, Türkiye, Endonezya, Amerika, Kanada, Norveç, Azerbaycan, Sudan, İngiltere, Bahreyn, Bosna Hersek, Tunus, Pakistan, Avustralya, Almanya, Romanya, Kuveyt, İspanya, Güney Afrika, İsviçre, Venezüella, Arnavutluk, Yemen ve Yunanistan’a değinilebilir.[4]

Batılı medya yayın organları, Kudüs gününde ya sessizliği seçmekte yahut binlerce veya on binlerce kişi sözcüklerini kullanarak proteste gösterilerine katılanların sayısını az göstermeye çalışmakta ve İran Cumhurbaşkanının Kudüs günü hakkındaki konuşmalarından bazı sözcükleri seçmekte yahut Siyonizm karşıtı bir bilgisayar oyununun dağıtıldığı haberini yaparak İsrail’i mazlum göstermeye çalışmaktadırlar.

Kudüs Gününün Amaçları

Kudüs Gününün en önemli amaçları Ayetullah Hamenei’nin sözlerinde şu şekilde sıralanabilir:[5]

 • Kudüs günü, mazlumların zorbalara karşı kenetlenme sembolüdür
 • Dünya haritasından Filistin’in çıkarılma çabalarına ve Filistin meselesinin unutturulma senaryolarına son vermek
 • Filistin’in mazlum halkı arkalarında milletlerin olduğunu hissetmektedirler
 • İslam ümmetinin damarlarına kanın pompalandığı gündür
 • Müslüman halkların resmi makamlardan bağımsız olarak, sözlerini dünyada dile getirdikleri gündür
 • İran halkının diğer halklara model olduğu gündür
Dünya Kudüs Günü (Londra)

İmam Humeyni’nin Sözlerinde Kudüs Günü

 • Kudüs günü global bir gündür ve sadece Kudüs ile sınırlı değildir. Mustazafların müstekbirlere karşı direniş ve başkaldırı günüdür. Aynı zamanda Amerika ve diğerlerinin zulüm baskıları altında bulunan milletlerin bu zulme karşılık verme günüdür. Mustazafların müstekbirler karşısında donanmaları ve onların burunlarını yere sürmeleri gereken gündür.[6]
 • Kudüs günü sadece Filistinlilere özel bir gün değildir ve İslam günüdür. İslam hükümetinin günüdür; tüm Müslüman memleketlerinde İslam bayrağının dalgalanması gereken bir gündür. Süper güçlere artık İslam ülkelerinde ilerleyemeyeceklerini anlatmak gerekir. Ben Kudüs Günü’nü, İslam ve Hz. Resul-ü Ekrem’in (s.a.a) günü olarak biliyorum. Bütün güçlerimizi hazır hale getirmemiz ve Müslümanları itildikleri inzivadan çıkarak, bütün güçleriyle harekete geçip, ecnebilerin karşısına dikilmeleri gereken gündür.[7]
 • Kudüs günü bütün süper güçlere ihtarda bulunarak, “Bundan böyle İslam, habis piyonlarınız aracılığıyla sizin emrinizde olmayacaktır artık!” dememiz gereken gündür. Kudüs günü İslam’ın hayat günüdür.[8]
 • Kudüs günü İslam günüdür ve İslami genel seferberliktir. Ben bu girişimin tüm dünyada “Mustazaflar Partisi” için bir başlangıç olmasını ümit ediyorum.[9]
 • Eğer İslam milleti uyanmaz ve kendi görevlerini bilmezse, eğer İslam âlimleri kendi görevlerini ihsas etmez ve ayağa kalkmazsa, eğer ecnebiler karşısında vahdet ve tüm İslam fırkalarının tahrik faktörü olan Müslümanların ve İslam ülkelerinin egemenlik ve bağımsızlıklarını tazmin eden gerçek İslam, ecnebilerin amil ve uşaklarının elinde sömürgeciliğin siyah perdesi altında provoke edilirse, İslam toplumu için daha çok felaket ve acı dolu günler önümüzde ve İslam ve Kur’an hükümlerinin temeli yıkıcı tehlikelerle karşı karşıyadır.[10]
 • Vurgulanması yerinde, belki de farz olan şey zekât ve sair sadaka gibi şer'i yükümlülüklerin yeterli miktarda bir kısmını bu Allah yolundaki mücahitlere ihtisas vermeli… onlara yardım, tüm güç ve imkanla farzdır.”[11]

İmam Hamenei’nin Sözlerinde Kudüs Günü

 • Önemli olan şey, İslam dünyasının Filistin meselesinden gaflet etmemesidir… Amerika, istikbar ve Siyonistlerin her zamanki destekçileri Müslümanlara Filistin meselesini unutmalarını dayatmak istediler. Ancak İslam milleti ve İran milleti, Filistin meselesinin unutturulmasına izin vermemelidir.
 • Filistin içinde de bu kutsal alev, günden güne dalgalanmalıdır. Filistin içinde gasıp rejimle mücadele eden o gençler, o kadınlar, o erkekler ve gençler ve fedakarlar bilmelidirler ki asıl nokta onların parmaklarını bastıkları noktadır. Düşman orada yenilgiye uğrayacaktır. Şimdilik kuruluş ve teşkilatlar Filistin sınırları dışında müzakere masalarında oturadursunlar veya Filistin adına tribünlerde kendilerini göstersinler. Bunlar hiçbir sorunu çözmez. Dışarıdan İslam dünyasının genelinin desteği ve içeride Filistin’in gerçek ve hissedilir mücadelesi bu ikisi birlikte sorunları çözecek ve Filistin’in düşmanlarının kafasını taşa vuracaktır.”
 • Kudüs gününe değer verin ve onu büyük sayın. Elbette evrensel tebligat yansıtılmıyorsa, yansıtılmasın. Filistin hapishanelerinde olanlar… Sizin sadıkane niyet ve azminizden güç ve kuvvet bularak direnmektedirler. Filistin işgal topraklarının duvarları ardındaki zindanlardakilerin direnebilmeleri için yalnızlık hissine kapılmamaları gerekmektedir. Beytü’l Mukaddes, Gazze ve Filistin’in diğer topraklarındaki şehirlerdeki cadde ve sokaklarında Siyonist ayak takımı ve çapulcularının saldırılarına uğrayan erkek ve kadınlar, direnebilmek için sizlerin onları savunduğunuzu hissetmeleri gerekmektedir. Devletlerinde elbette görevleri bulunmaktadır.
 • “Ben açıkça ilan ediyorum ki Amerika devleti ve başkanı katledilen her Filistinli genç, sahipsiz ve parçalanan her bir Filistinli ailenin günahına doğrudan ortak ve pay sahibidirler.”
 • “Filistin meselesinin bir yoldan başka çözüm yolu yoktur. O da Filistin topraklarının tamamında bir Filistin devletinin kurulmasıdır.”
 • “Filistin topraklarının her bir karış toprağı, Müslümanların evlerinden bir karış topraktır. Filistin ülkesinde Filistin ve Müslümanların hakimiyeti dışındaki hakimiyetler, gasıp hakimiyetlerdir. Söz, yüce ve azim İmam’ın (İmam Humeyni) buyurduğu şu sözdür: "İsrail, yok olmalıdır… Konu, Yahudi düşmanlığı değildir. Konu, Müslümanların evlerinin gaspedilme meselesidir."[12]

Seyyid Hasan Nasrallah'ın Sözlerinde Kudüs Günü

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah: Öncelik, Siyonist düşmanla mücadele ve onlara karşı koymaktır. Eğer en başından bu şekilde olunsaydı, bugün ulaştığımız noktaya ulaşmayacaktık… Eğer Araplar İran’la savaş ve Şia düşmanlığı ile mücadele için ayırdıkları bütçelerinin beşte birini Filistin için ayırmış olsalardı, Filistin bugüne kadar bağımsızlığına kavuşmuştu.[13]

Kitaplar ve Tezler

 • Sefa Tac, Mecid, İsrail ve Filistin Macerası, Tahran, İslami Kültür Ofisi yayınları. 1380.

Kaynakça

 1. Şehit Avini websitesi.
 2. Sahife-i İmam, c. 9, s. 267.
 3. Haber kanalı.
 4. Tasnim haber sitesi.
 5. Ayetullah Hamenei'nin sitesi
 6. Sahife-i İmam, c. 9, s. 277.
 7. Sahife-i İmam, c. 9, s. 278.
 8. Sahife-i İmam, c. 9, s. 277.
 9. Sahife-i İmam, c. 9, s. 28.
 10. Sahife-i İmam, c. 9, s. 488.
 11. Sahife-i İmam, c. 9, s. 199.
 12. Havzaya ait site.
 13. Kudüs Günü Konuşması, Beyrut, 2013.