İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti

linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız
wikishia sitesinden

İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti, İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinde bulunarak, İmam'ı selamlamak suretiyle İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaret namesini okuyarak gerçekleştirilir.

İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti Şiiler arasında en faziletli amellerden biridir ve Şii hadis kaynaklarından Kutub-u Erbaa’a gibi eserlerde bu ziyaretle alakalı pek çok fazilet ve sevaptan bahsedilmiştir. Allah'ın İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretçilerinden duyduğu iftihar, Hz. Peygamber (s.a.a) ve imamların duaları da bu faziletlere dahildir. İmam Hüseyin’in (a.s) Ziyareti uzaktan da yapılabilir. İmam’ın haremini ziyaret edemeyenler onu uzaktan selamlayarak, ziyaret namesini okuması da ziyaret sevabına yakındır.

Şeyh Hürr'ü Amuli, rivayetlere atıfta bulunarak, İmam Hüseyin (a.s) Ziyaretini Farz-ı Kifâye olarak kabul etmiştir.

Rivayetlerde İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti için birçok adap kuralları bulunmaktadır; İmam Hüseyin'i (a.s) tanımak, gusül, temiz giysiler giymek, Allah'tan (c.c) türbeye girmek için izin istemek ve ziyaret name okumak da bu kaideler arasındadır. Şii rivayetlerinde İmam Hüseyin (a.s) Ziyaret’inin yaya olarak gerçekleştirilmesi de adaplarından biri olarak kabul edilmektedir. Şeyh Mürteza Ensari ve Şeyh Cafer Kaşif el-Gutta gibi alimler Erbain’de bu yürüyüşü gerçekleştirmişlerdir. Bugün Erbain Yürüyüşü en önemli Şii ritüellerinden biri haline gelmiş ve her sene milyonlarca insan bu yürüyüşe katılmaktadır.

Şii hadis kaynaklarında, Varis Ziyareti, Nahiye-i Mukaddese Ziyareti ve Aşura Ziyareti İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’nde okunması için nakledilen ziyaret nameler arasındadır. İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti, Arefe, Aşura Günü, Şaban Aynın Onbeşi ve Recep Ayının Amelleri gibi özel gün ve gecelerde daha çok tavsiye edilmektedir.

Tarihi kaynaklara göre İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’ne giden ilk kişi Cabir bin Abdullah Ensari idi. Harun ve Mütevekkil başta olmak üzere bazı Abbasi halifeleri, İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’ni engellemeye çalışmıştır. Buna karşın, Al-i Buyi, Safeviler ve Kaçar hanedanlarının hükümdarlığı sırasında, İmam Hüseyin’in (a.s) türbesini genişleterek, yeniden inşa etmiş ve onarmışlardır.

Önemi ve Yeri

İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti, İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinde bulunarak,[1] İmam'ı selamlamak suretiyle İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaret namesini okuyarak yerine getirilir.[2] Elbette ziyaret name bazen uzaktan da okunur.

Peygamberimiz (s.a.a)[3] ve Şii İmamların[4] sayısız rivayetine göre, İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'daki türbesini ziyaret etmek en büyük ve en faziletli amellerden biridir.[5]

İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’nin rivayetlerde zikredilen faziletlerinden bazıları şunlardır: Arş-ı Âlâ’da Allah'ı (c.c) ziyaret sevabına eşdeğer bir mükafat, İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçileriyle Allah'ın gurur duyması, Peygamber'e (s.a.a) İmam Ali’ye (a.s) ve Hazreti Fatıma’ya (a.s) komşu olma şerefi, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) ziyaretçilere hayır duası, hayırlı bir akıbet, ömrün uzaması ve ziyaretçinin rızkının bollaşarak artması şeklinde sıralanmaktadır.[6]

Bazı hadis kaynaklarında İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’nin farz olduğu belirtilmektedir. Şeyh Müfit’in yazdığı el-Mezar kitabında bu ziyaretin vacip olduğu ayrı bir konu başlığıyla ele alınarak yazılmıştır.[7] Şeyh Hürr'ü Amuli, İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyareti’nin yükümlülüğünün Farz-ı Kifâye olduğu ile ilgili Şii kaynaklarında bazı rivayetlere değinmiştir.[8]

Tarihçe

Şii kaynaklarda, İmam Hüseyin'in (a.s) Şehit olduğu yerin İslamiyet öncesi dönemlerde de insanlar tarafından saygı duyulduğuna dair rivayetler mevcuttur.[9] Bir rivayete göre İmam Ali (a.s), Sıffin Savaşı’ndan dönerken Kerbela'daki Aşura Vakıası’ndan bahsetmiş ve orada ağlamıştır.[10]

Tarihi kayıtlara göre, İmam Hüseyin’in (a.s) şehit olmasından sonra ziyaretine giden ilk kişi, Medine'den Kerbela’ya Erbain zamanı (İmam Hüseyin’nin (s.a) Şehadetinin kırkıncı günü) Atiye Uvfi ile Kerbela'ya giden Cabir bin Abdullah Ensari idi.[11] Seyit bin Tavus, Luhuf kitabında Hz. Zeynep (s.a) ve diğer Kerbela tutuklularının da İmam’ın şehit olmasının kırkıncı gününde Kerbela'ya ulaştığına inancında olduğunu belirtmiştir.[12] Bazıları da ilk ziyaretçinin Ubeydullah bin Hur Ca'fi olduğunu öne sürmüşlerdir.[13]

Emevî döneminde, yoğun baskılara rağmen bazı insanlar İmam Hüseyin'i (a.s) ziyarete gitmiştir.[14] Bir Arap şairi olan Akabe bin Amru Sehmi, Hicri Kameri birinci yüzyılın sonlarında hac için Kerbela'ya gitti ve burada yas tutarken bir ağıt okudu.[15] Ben-i Ümeyye baskılarına rağmen İmam Hüseyin’in (a.s) Haremi yıkılmadı, ancak Harun ve Müvekkil başta olmak üzere bazı Abbasi halifeleri İmam Hüseyin'in (a.s) türbesini yıkmak için bazı girişimlerde bulunmuşlardır; Mütevekkil, mezarların kalıntılarını yok etmek ve insanların ziyarete gelmesini engellemek için oradaki toprağının sürülmesini ve mezarların üzerine su dökülmesini emretti.[16] Buna karşın, Al-i Buyi, Celariyan, Safeviler ve Kaçar hanedanlarının hükümdarlığı sırasında, İmam Hüseyin’in (a.s) türbesini genişleterek, yeniden inşa etmiş ve onarmışlardır.[17]

İbn-i Betute (H. Kameri 703'te öldü), İmam Hüseyin'in (a.s) türbesini ziyaret ettiğini ve türbesinin bir köşesinde gelen ziyaretçilere yemek ikramında bulunduğunu söylemiştir.[18] ayrıca İbn-i Sabag (H. Kameri 855'te öldü) Hicri Kameri dokuzuncu yüzyılda ziyaretlerini yoğunlaştığını bildirmiştir.[19]

Ziyaret Adapları

Rivayetlerde İmam Hüseyin'in (a.s) nasıl ziyaret edileceğine dair bazı öğütler yer almaktadır. Bu rivayetlere göre, İmam Hüseyin’i (a.s) hakkını bilmek, samimiyet, kalben orada olma ve hüzünlü ruh haline bürünme batini adalarındandır. Ziyaret Guslü,[20] en temiz kıyafetleri giymek,[21] güzel kokular kullanmamak,[22] sessizlik,[23] Allah'tan, Peygamberden (s.a.a) ve Ehlibeyt'ten (a.s) hareme girmek için izin istemek[24] ve Camia Kebire Ziyareti gibi ziyaret nameleri okumak da ziyaretin zahiri adaplar arasındadır.[25]

Kamulü-l Ziyarat kitabında geçen bir rivayete göre, İmam Sadık (a.s), İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinin yanı başında iki rekât namaz kılınmasını emretmiştir.[26]

Özel Ziyaret Günleri

Şii rivayetinde, İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti, Arefe,[27] Aşura Günü,[28] Şaban Aynın Onbeşi[29] ve Recep Ayının Amelleri[30] gibi özel günlerde daha çok tavsiye edilmektedir.

Ziyaret Nameler

Şii hadis kaynaklarında, İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’nde okunması için birçok ziyaret nameye değinilmektedir.[31] Hadis kaynaklarında İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerini ziyaret için de ayrıca hadisler mevcuttur.[32] Varis Ziyareti,[33] Nahiye-i Mukaddese Ziyareti,[34] Aşura Ziyareti[35] ve Recebiyye Ziyareti[36] bu ziyaret nameler arasındadır.

Ziyarette Erbain Yürüyüşü

Ana Madde: Erbain Yürüyüşü Ehlibeyt'ten (a.s) edinilen hadislerde İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’nde Erbain Yürüyüşü yapmaya ilişkin yüz bin sevap ve yüz bin günahın arınması gibi mükafatlardan söz edilen çeşitli rivayetler belirtilmiştir.[37]

Günümüzde Erbain Yürüyüşü, her yıl İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günlerinde gerçekleştirilen Şii ritüellerinden biri haline gelmiştir. Milyonların katıldığı bu yürüyüş, dünyadaki en geniş katılımlı yıllık dini ayin yürüyüşü olarak kabul edilir.[38]

Şii bilginler, Erbain Yürüyüşüne çok değerli görmektedirler. Şeyh Mürteza Ensari'nin Necef'ten Kerbela'ya uzanan Erbain Yürüyüşü'de bulunanlardan biri olduğu söyleniyor. Mirza Hüseyin Nuri de her yıl İmam Hüseyin (a.s) Ziyareti’ne yürüyerek gitmiştir.[39] Seyit Muhammed Mehdi Bahrü-l Ulum, Teviric şehrinin yas alayında önemli bir varlığa sahipti, Şeyh Cafer Kaşif el-Gutta da bu yürüyüşe katıldı. Ayrıca Ayetullah Mar’aşi Necefi'nin İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek için yirmi kez Kerbela'ya yürüyerek gittiği söylenmektedir.[40]

Uzaktan Ziyaret

İmam Hüseyin'in (a.s) uzaktan ziyareti de tavsiye edilerek sevap olduğu belirtilmektedir.[41] Bu tür ziyaretlerde ziyaret guslü almak, temiz giysiler giymek, iç ve dış mekanlarda ziyareti yerine getirmek müstehaptır.[42] Ayrıca Ziyaret Namazını öncesinde veya sonrasında kılmak da caizdir.[43] İmam Sadık'a (a.s.) atfedilen bir rivayete göre, her kim evinde gusül alarak yüksek bir yere çıkar ve İmam Hüseyin'i (a.s) selam gönderir ise o kişi tıpkı İmamı yerinde ziyaret etmiş gibi sevap alır.[44]

Kaynakça

 1. Dibaçeyi ber Ziyaret, 2015, s. 9-11; Karger, Ziyaret Gerçeği, 2012, s. 7.
 2. Dibaçeyi ber Ziyaret, 2015, s. 9-11; Karger, Ziyaret Gerçeği, 2012, s. 7.
 3. Bkz. Camie Ziyaretü-l Masumin, 2010, Cilt 3, s. 36-39.
 4. Bkz. Camie Ziyaretü-l Masumin, 2010, Cilt 3, s. 36-39.
 5. İmam Sadık (a.s): "Gerçekten de Hüseyin İbn-i Ali (a.s.) hacılarının ziyaret günleri hayatları olarak görülmez ve hayatlarının bir parçası sayılmaz." (Serbest temsilci, Şii anlamının ayrıntısı, 1416 AH, cilt 14, s. 414.)
 6. Necefi Yezdi, Aşura Sırları, 1998, cilt 2, s. 103-105. Şeyh Müfid, El-Mazar, H. 1413, s. 414
 7. Şeyh Müfid, El-Mazar, H. 1413, s. 28.
 8. Hurr Müfid, Şii anlamıyla ilgili ayrıntılar, 1416 AH, cilt 14, sayfa 443-445.
 9. Allame Meclisi, Bihar El-Anvar, 1403 AH, cilt 4, s. 243-244.
 10. Allame Meclisi, Bihar El-Anvar, 1403 AH, cilt 44, s. 255-256, H4.
 11. Muhammedî Reyshahri, İmam Hüseyin'in ifadesinden alıntılar, 1390, s.839.
 12. El-Seyyid İbn-i El-Tavus, El-Lahouf Fi Katli El-Tafouf, 1417 AH.
 13. Teberi, Taberî Tarihi, 1967 AH, 4. cilt, s.470.
 14. Bkz. İbn-i Kalviya, Kamel el-Ziyarat, 1424 AH, s. 203-206, 242-245.
 15. El-Hadi, "Hz. Hüseyni'nin türbesini ziyaret etmenin önemi ve felsefesi", s. 28-29.
 16. Ebu-l Ferec Isfahani, Öğrencilerin Savaşçısı, 1419 AH, s. 478-479; Şeyh Tusi, El-Amali, 1414 AH, s. 325-329.
 17. Klidar, Kerbela ve Haier Hosseini Tarihi, 2010, s.188.
 18. El-Hadi, "Hz. Hüseyin türbesini ziyaret etmenin önemi ve felsefesi", s.28.
 19. El-Hadi, "Hz. Hüseyin türbesini ziyaret etmenin önemi ve felsefesi", s.28.
 20. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 21. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 22. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 23. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 24. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 25. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 26. Muhammedî Rayshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 10, s. 435.
 27. İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s.316.
 28. İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s.323.
 29. İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s.333.
 30. İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s.338.
 31. Bakınız: Muhammedi Rayshahri, Imam Hüseyin Encyclopedia, 1430 AH, cilt 11, s.257.
 32. Muhammedi Riheshahri, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, 1430 AH, cilt 11, s.281.
 33. Muhaddisi, Aşure kültürü, 1995, s.213.
 34. Muhaddisi, Aşure kültürü, 1995, s.210.
 35. Muhaddisi, Aşure kültürü, 1995, s.207.
 36. Muhaddisi, Aşure kültürü, 1995, s.206.
 37. Örneğin, bkz. İbn-i Kalviya, Kamel el-Ziyarat, 1424 AH, s. 134; İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s. 187; İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s.132.
 38. Fransız Le Monde gazetesi Kerbela'daki Erbain törenini bildirdi.
 39. Alevi, "Hatasızların hac yolculuğu için yürümenin erdemi", s.56.
 40. Alevi, "Hatasızların hac yolculuğu için yürümenin erdemi", s.56.
 41. Farhang Fıkıh, 1389, 4. cilt, s. 329.
 42. Farhang Fıkıh, 1389, 4. cilt, s. 329.
 43. Farhang Fıkıh, 1389, 4. cilt, s. 329.
 44. İbn-i Kalviya, Kamil el-Ziyarat, 1424 H., s. 482.

Bibliyografya

 • İbn-i Kalviya, Ca'far İbn-i Muhammad, Kamil el-Ziyarat, Sheikh Cavad Kayyumi tarafından yapılan araştırma, Kom, Nashr el-Fıkıh, 1424 AH.
 • Ebu-l Ferec Isfahani, Ali İbn-i Hüseyin, The Fighter of the Student, Beyrut, Bilimsel Yayınlar Vakfı, 1419 AH / 1998 AD.
 • Infallibles'ın kapsamlı hac ziyareti, Imam El-Hadi Foundation (AS), Kom, Imam Hadi (AS) / Etemad'ın mesacı, 2010.
 • Özgür acan, Muhammed İbn-i Hassan, Şii'nin ayrıntıları şeriat meselelerini incelemek anlamına geliyor, Kom, El-Bayt Miras Dirilişi Vakfı, 1416 AH / 1374 AH.
 • Dibaçeyi ber Ziyaret: Şii ve Sünni Alimler Perspektifinden Vahhabilik Şüphelerine Cevap Vermek, Kom, Payam İmam Hadi Yayınları, 2015.
 • Zare Khormizi, Mohammad Reza, "Kanlı Arbain: Çağdaş Dönemde Arbaeen Hz. Hüseyin Törenine Bazı Kanlı Saldırılara Bir Bakış", Kuarterly Cournal of Pilgrimage Culture, cilt 19 ve 20, 2014 yazı ve sonbaharında.
 • Seyyid İbn-i Tavus, El-Lahouf Fi Katli El-Tafouf, Kom, Anvar El-Huda, 1417 AH.
 • Şeyh Tusi, Muhammed İbn-i Hassan, El-Amali, Kom, Dar el-Thakafa, 1414 AH.
 • Şeyh Mufid, Muhammad İbn-i Muhammad İbn-i Numan, El-Mazar, Kom, Hazara Vorld Congress Sheikh Mofid, 1413 AH.
 • Teberi, Mohammad İbn-i Carir, Taberî Tarihi, Beyrut, Dar El-Tarath, 1967.
 • Allame Maclisi, Mohammad Bakir bin Mohammad Taki, Bihar El-Anvar El-Came'a, Mohammad Bakir Mahmoudi ve diğerleri tarafından düzenlenen saf *İmamların haberleri için, Beyrut, El-Vafa Vakfı, 1403 AH / 1983 AD.
 • Alevi, Seyed Adel, "Masumların Hac Yolunda Yürümenin Erdemi", Hossein Shahrestani tarafından çevrildi, Kuarterly Cournal of Pilgrimage Culture, cilt 19 ve 20, yaz ve sonbahar 2014.
 • Ehl-i Beyt dinine göre içtihat kültürü, İslam Hukuku Enstitüsü Ansiklopedisi araştırması ve derlemesi, Kom, İslam Hukuku Enstitüsü Ansiklopedisi, 2010.
 • Karger, Rahim, Hac Gerçeği, Meşhed, Astan Kuds Razavi, 2012.
 • Keydar, Abdolcavad, History of Karbala and Haer Hz. Hüseyin, Translation by Muslim Sahebi, Tahran, Moshar, 2010.
 • Muhaddisi, Cevad, Aşure kültürü, Kum, ünlü yayın, 1995.
 • Muhammedi Rishhari, Mohammad, İmam Hüseyin'in Kur'an, hadis ve tarihe dayanan ansiklopedisi, Abdul Hadi Masoudi, cilt 10, Kum, Dar el-Hadis, 1430 AH / 2009.
 • Muhammedi Rishhari, Mohammad, Güvenilir kaynaklara dayalı olarak İmam Hüseyin'in şehit olmasından alıntılar, Kom, Dar el-Hadith Bilim ve Kültür Enstitüsü, 2011.
 • Necefi Yezdi, Seyyed Mohammad, Aşura Sırları, Kom, Islamic Publications Office, 1998.
 • Alhadi, Cafar, "The Importance and Philosophy of Pilgrimage to Hz. Hüseyin Shrine", Kuarterly Cournal of Pilgrimage Culture, cilt 19 ve 20, 2014 yazı ve sonbaharında.