Öncelik: aa, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Sefine Hadisi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Sefine hadisi (Arapça: حدیث السفینة), Hz. Resul-ü Kibriya (s.a.a) Efendimizin İslam ümmetine kendi Ehlibeyt'ini kurtuluş gemisi olarak tanıttığı meşhur hadislerdendir.

Hadisin Şia Kaynaklarındaki Metni

Güvenilir Şii kaynaklarında yer alan Sefine (Gemi) hadisini, Ebu Zer Gaffari (r.a) Hz. Peygamber Efendimizden (s.a.a) şu şekilde nakletmiştir:

«إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ دَخَلَهَا نَجَی، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ»

“Kuşkusuz Ehlibeyt'imin aranızdaki misali, Nuh’un gemisi gibidir; kim ona dâhil olursa (binerse) kurtulur, kim de ondan uzak durursa boğulur.”[1] -[2] -[3] -[4] -[5] -[6]

Hadisin Sünni Kaynaklarındaki Metni

Bu hadis, Ehlisünnet kaynaklarında da zikredilmiştir.[7] Örneğin Ehlisünnet'in büyük muhaddislerinden Hâkim Nişaburi, Sefine hadisinin metnini kitabında şu şekilde nakletmiştir:

قال رسول الله: مَثَلُ اهل بیتی مَثَل سفینة نوح، من رکبها نجی و من تخلّف عنها غَرِق

“Ehlibeyt'imin aranızdaki misali, Nuh’un gemisi gibidir; kim ona binerse kurtulur ve kim ondan uzak durursa boğulur.”[8]

Hâkim Nişaburi, daha sonra şöyle yazmakta: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ; Bu hadis Müslim’in şartına göre sahihtir. Yani bu hadis, Ehlisünnet'in ikinci en önemli muteber kitabı olan Sahihi Müslim’in hadisleri sıralamasındadır.[9]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Hürrü Amuli, Vesailu’ş Şia, c. 27, s. 35, hadis: 33145.
 2. Şeyh Tusi, el-Emali, s. 633.
 3. Deylemi, İrşadu’l Kulub, c. 2, s. 306.
 4. Şeyh Saduk, Uyun’u Ahbari er-Rıza, c. 2, s. 27.
 5. Saduk, el-Emali, s. 269, hadis: 18.
 6. Tabarsi, el-İhticac, c. 1, s. 273.
 7. Mecmeu’z Zevaid Heysemi, c. 9, s. 168.
 8. Hâkim Nişaburi, el-Müstedrek ale’s Sahiheyn, c. 2, s. 343.
 9. Hâkim Nişaburi, el-Müstedrek ale’s Sahiheyn, c. 2, s. 343.

Bibliyografi

 • Hürrü Amuli, Muhammed b. Hasan, Vesailu’ş Şia, Kum: Alulbeyt, k. 1409.
 • Tabarani, Hafız Ebu’l Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l Kebir, tahkik: Hamdi Abdulmecid es-Selfi, Beyrut, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi, k. 1404.
 • Hâkim Nişaburi, Hafız Ebi Abdullah, el-Müstedrek ale’s Sahiheyn, Beyrut, Daru’l Marifet.
 • Şeyh Tusi, el-Emali, Kum, Daru’s Sekafet, k. 1414.
 • Deylemi, Hasan b. Ebu’l Hasan, İrşadu’l Kulub, Kum, Şerif Razi, k. 1412.
 • Şeyh Saduk, Uyun’u Ahbari er-Rıza, intişar Cihan, ş. 1378.
 • Şeyh Saduk, el-Emali, kitabhane-i İslami, ş. 1362.
 • Tabarsi, Ebu Mensur Ahmed b. Ali, el-İhticac, Meşhed, Neşri Murtaza, k. 1403.