Sakife-i Beni Saide

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
resimsiz
kaynaksız
wikishia sitesinden


Sakife-i Ben-i Saide (Arapça: سقیفة بنی ساعدة) Hz. Fahri Kainat Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra bir grup Müslümanın toplanarak, Ebu Bekir’i halife olarak seçtiği Medine’de bulunan çatılı bir sundurma.

Sakife’nin Anlamı

“Sakife”, gölgelik anlamında kullanılmaktadır.[1] Arap kabilelerinin bazıları ya da hepsinin, kararlar almak ve umumi işlerde istişare etmek için toplandıkları böyle yerleri vardı. Kureyş kabilesinin Darü'n-Nedve yeri de bu işler için tasarlanmıştı.

Sakife

Sakife-i Ben-i Saide, Ben-i Saide b. Ka’b b. Hazrec’e aitti. Mescid-i Nebi’ye yakın yerde bulunmakta ve tarihi bir üne sahipti. Sakife, Mescid-i Nebevi’nin batı yönünde, Bida’e kuyusunun yanında yer almaktaydı. Ensar’ın halife adayı olan Sa’d b. Ubade onun yakınlarında yaşamaktaydı.

Bu mekânın ününün ana nedeni, bazı Müslümanların Hz. Peygamberin (s.a.a) mübarek naaşını yerde koyarak, daha defnetmeden Ebu Bekir’e biat ettikleri yer olması hasebiyledir. Bu sebeple, “Sakife Olayı” diye ünlenmiştir.[2]

Değiştirilmesi ve Restorasyonu

Hicretin 1030. yılına kadar bu yerin değiştirildiğine ve restorasyonuna dair bir bilgi tarihi kaynaklarda yer almamaktadır. Zikredilen tarihte “Ali Paşa” adlı bir kişi, Sakife’nin konumunu hıfzetme gerekçesi ile bu yerin üzerine bir bina yaptırmıştır. Bu binanın resmi, Abdulkuddus Ensari’nin “el-Medinetu’l-Münevvere” adlı eserinde yer almaktadır.

1383 yılında o binanın yerine, çevredeki arazi ile birlikte, kütüphane için bir bina yaptırıldı ve “Sakife-i Ben-i Saide” adlı genel toplantılar için bir salon yaptırıldı; ancak tahrip edildikten sonra bu girişim de sonuçsuz kaldı. Sakife’nin yer aldığı arazi ise, yeni genişletme çalışmalarına kadar, 2740 metre alana sahip bir bahçe ve 1905 metre alana sahip bir elektrik santraline de ev sahipliği yaptı. Bu arazi, Sultane, Minahe ve Sehimi sokağının arasında yer almaktadır.[3]

Galeri

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Zemahşeri, Esasu’l-Belağe, s. 301.
  2. Asar-ı İslami Mekke ve Medine, s. 319, 320.
  3. Asar-ı İslami Mekke ve Medine, s. 319, 320.

Bibliyografi

  • Caferiyan, Resul, Asar-ı İslami Mekke ve Medine, tahkik: Müessese Tahkikat ve Neşr-i Maarif-i Ehlibeyt (a.s), Tahran, Neşr-i Maş’er.
  • Zamahşeri, Mahmut b. Ömer, Esasu’l-Belağa, Beyrut, Daru Sadır, 1399 h.k.