Huneyn

Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
Küçük resim oluşturmada hata: Dosya eksik
Huneyn Bölgesi Haritası

Huneyn (Arapça:‎حُنين); Mekke’nin kuzeydoğusunda, eş-Şerai’ ve Yeddan vadisi arasında yer alan bir vadidir.[1] Bu bölge Mekke’ye on milden fazla[2] veya üç gece uzaklıktadır.[3]

Hicretin sekizinci yılı, Mekke’nin fethinden hemen sonra Hz. Resul-ü Ekrem’in (s.a.a) komutasındaki İslam ordusu ile Taif bölgesinde sükûnet eden Havazin ve Sakif kabileleri arasında gerçekleşen savaş, "Huneyn Savaşı" olarak meşhur olmuştur.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Fuad Hamza, Kalbu Ceziretu’l Arab.
  2. Bekri, Abdullah b. Abdulaziz, Mucemu Me’sta’cem min Esmai’l Biladi ve’l Mevazi’, c. 2, s. 471.
  3. İbn-i Sa’d, et-Tabakat, c. 2, s. 149.

Bibliyografi

  • İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Beyrut, Daru Sadır, 1968.
  • Bekri, Abdullah b. Abdulaziz, Mucemu Me’sta’cem min Esmai’l Biladi ve’l Mevazi’, tahkik: Mustafa Sakka, Beyrut, 1403 / 1983.
  • Fuad Hamza, Kalbu Ceziretu’l Arab, Riyad, (1352 / 1933)