Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
yönlendirmesiz

Hudeybiye

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Hudeybiye Bölgesi

Hudeybiye (Arapça: الحدیبیّة); Mekke’nin bir konak (yaklaşık 24 km) ve Medine’nin dokuz konak uzağındaki köyün adıdır. Bu köyün bir bölümü harem toprakları içerisinde ve bir bölümü de harem sınırları dışında kalmaktadır. "Hudeybiye köyü" adını o bölgede bulunan Hudeybiye kuyusundan veya "Hedba" adındaki ağaçtan aldığı belirtilmiştir.[1]
Hudeybiye bölgesinde meydana gelen en önemli olaylardan biri Hudeybiye Antlaşmasıdır. Fetih Suresinde de değinilen bu anlaşma, hicretin altıncı yılı Hz. Peygamber (s.a.a) ile Mekke müşrikleri arasında imzalanmıştır. Ayrıca Rıdvan Biatı (Bey’atu’r-Rıdvan) hadisesi bu bölgede gerçekleşmiştir.[2]

Ana Madde: Hudeybiye Barış Antlaşması, Fetih Suresi, Rıdvan Biatı ve Mikat

Ayrıca bakınız


Kaynakça

  1. "Yakut Hamevi" kelimenin açıklaması.
  2. Vakıdi, c. 2, s. 611 – 612; İbn-i Hişam, c. 2, s. 784; İbn-i Esir, c. 2, s. 204; Yakubi, c. 2, s. 54.

Bibliyografi

  • İbn-i Esir.
  • İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, tahkik: Suheyl Zekkar, Beyrut, 1412 / 1992.
  • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Mağazi, Marsden Johannes, Londra, 1966.
  • Yakut Hamevi, Mucemu’l Buldan.
  • Yakubi, Tarih.


Dış Bağlantılar