Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
yönlendirmesiz

Buhran

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Buhran bölgesi

Buhran veya Behran (Arapça:البحران); Mekke ve Medine şehirleri arasındaki Vadiyu’l Fur’ (Wadi al-Fur’) bölgesinde bulunan ve Medine’nin 24 km güneyinde yer alan bölgenin ismidir. İbn-i İshak’ın söylediğine göre Buhran, Hicaz’da bulunan ve Haccac b. Alat Behzi’ye ait olan bir madendir.[1]

Buhran bölgesi, Allah Resulünün (s.a.a) gazvelerinden biri olan Buhran Gazvesi’nin burada vuku bulmasından dolayı ün kazanmıştır.[2] "Buhran" ismi Abdullah b. Cahş’ın seriyyesinde de zikredilmiştir.[3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Yakut, Buldan, c. 1, s. 498 - 499.
  2. İbn-i Sa’d, Muhammed, Kitabu et-Tabakatu’l Kebir, c. 2, s. 24, c. 4, s. 153; İbn-i Hişam, Abdulmelik, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 3, s. 50; Halife b. Hayyat, Tarih, c. 1, s. 71.
  3. Taberi, Tarih, c. 2, s. 410 - 414.

Bibliyografi

  • İbn-i Sa’d, Muhammed, Kitabu et-Tabakatu’l Kebir, tahkik: Edward Zakhaev, Liden, 1321 – 1325.
  • İbn-i Hişam, Abdulmelik, es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: İbrahim Ebyari ve diğerleri, Kahire, 1355 / 1936.
  • Halife b. Hayyat, Tarih, tahkik: Suheyl Zekkar, Demeşk, 1387 / 1967.
  • Taberi, Muhammed b. Cerir, Tarihu’t Taberi, tercüme: Ebu’l Kasım Payende, Naşir: Esatir, 1369.
  • Yakutu Hemevi, Mucemu’l Buldan.