Hicri Kameri 4. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 4. Yıl, Hicri Kameri takvimin dördüncü senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 4. yılın Hordad ayının 26'sı ve 17 Haziran 625 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 5. yılın Hordad ayının 13'ü Pazar günü ve 4 Haziran 626 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 4. Yılın Hadiseleri

Veladetler

  • İmam Hüseyin’in (a.s) veladeti. (3 Şaban)[2] (Bazıları İmam Hüseyin’in (a.s) Hicri Kameri 3. yılda dünyaya geldiğini nakletmişlerdir.)[3]
  • İmam Hüseyin’in (a.s) sütkardeşi ve sefiri Abdullah b. Yaktar’ın veladeti. (Şaban)

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. İbn-i Sa’d, c. 6, s. 399; Yakubi, c. 2, s. 246; Dolabi, s. 102 ve 121; Ebu’l Ferec-i İsfahani, s. 51; Ahmed b. Yahya el-Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 404; Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarih-i Taberi), c. 2, s. 555; Şeyh Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 27 ve Ali b. el-Hüseyin el-Mes’udi, et-Tenbih ve’l İşraf, s. 213.
  3. Kuleyni, Kâfi, c. 1, s. 463; Şeyh Tusi, Tehzibu’l Ahkam, c. 6, s. 41; Tusi, aynı eser; İbn-i Abdulbirr, c. 1, s. 392; İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Hamise, s. 369; Şeyh Mufid, el-Muknia, s. 467; el-Muvaffak b. Ahmed el-Harezmi, Maktelu’l Hüseyin (a.s), c. 1, s. 143.
  4. Nihayetu’l İrb, s. 178; Tarih-i Taberi, c. 11, s. 596; Tabakatu’l Kübra, s. 91.