Hicri Kameri 38. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 38. Yıl, Hicri Kameri takvimin otuz sekizinci senesidir. Bu yılın en önemli hadisesi Nehrevan savaşıdır.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 37. yılın Hordad ayının 22'si Cumartesi günü ve 12 Haziran 658 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 38. yılın Hordad ayının 9'u Salı günü ve 31 Mayıs 659 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 38. Yılın Hadiseleri

Viladetler

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Mes’udi, s. 2 ve 385; Belazuri, c. 2, s. 374.
  3. İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 5, s. 222; İbn-i Manzur, Muhtasaru Tarih-i Demeşk, c. 17, s. 256; Erbili, Keşfu’l Ğumme, c. 2, s. 191.

Bibliyografi

  • Belazuri, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Muhammed Bakır Mahmudi, Müessese-i A’lemi, Beyrut.
  • Mes’udi, Murucu’z-Zeheb, tercüme: Ebu’l Kasım Payende, İntişarat-ı İlmi ve Ferhengi, Tahran.