Hicri Kameri 36. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 36. Yıl, Hicri Kameri takvimin otuz altıncı senesidir. Cemel savaşının meydana gelmesi ve Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avam’ın bu savaşta öldürülmesi bu yılda meydana gelen en önemli hadiselerinden biridir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 35. yılın Tir ayının 12'si Cumartesi günü ve 3 Temmuz 656 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 36. yılın Hordad ayının 31'i Pazar günü ve 21 Haziran 657 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 36. Yılın Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Taberi, c. 4, s. 501.
  3. Mes’udi, c. 3, s. 113.
  4. Yakubi, c. 2, s. 182.
  5. Taberi, c. 4, s. 511.
  6. Dineveri, c. 1, s. 148.

Bibliyografi

  • Taberi, Tarih-i Taberi, Müessesetu’l A’lemi li’l Matbuat, Beyrut.
  • Mes’udi, Murucu’z-Zeheb ve Meadini’l Cevahir, tercüme: Ebu’l Kasım Payende, İntişarat-ı İlmi ve Ferhengi, Tahran.
  • Deyneveri, el-Ahbaru’t-Tival, tahkik: Abdulmun’im Amir, Mısır.
  • Yakubi, Tarih-i Yakubi, tercüme: İbrahim Ayeti, Bongah-ı Tercüme ve Neşr-i Kitap, Tahran.