Hicri Kameri 50. Yıl

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hicri Kameri 50. Yıl, Hicri Kameri takvimin ellinci senesidir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 48. yılın Behmen ayının 12'si Salı günü ve 1 Şubat 670 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 49. yılın Dey ayının 30'u Cuma günü ve 20 Ocak 671 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 50. Yılın Hadiseleri

 • Muaviye'nin oğlu Yezid'de halef olarak halkdan biat almasının başlanıcı.[2] (İmam Hasan'ın (a.s) barış antlaşmasına karşı olmasına rağmen)

Vefatlar

 • İmam Hasan'ın (a.s) Şehit olması. (7 Sefer veya 28 Sefer)
 • Muğayre b. Şube’nin vefatı. (28 Şaban)
 • Hz. Peygamberin (s.a.a) hanımı Saffiyye binti Hüyey b. Ahtab'ın vefatı. Meşhur görüşe göre [3] vefatı Hicretin 36.[4] ve 52. yıllarında[5] da nakledilmiştir.
 • Amr Hemik Huzayi'nin Muaviye tarafından şehit edilmesi.[6]
 • İmam Ali (a.s) hanımı Ebu’l As b. Rebi'nin kızı Ümame'nin vefatı.[7]
 • Cariye b. Kudame'nin vefatı. (Hz. Peygamberin (s.a.a) sahabesi ve İmam Ali (a.s) ve İmam Hasan'ın (a.s) yarenlerinden.)

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Tarih-i Halife, c. 1, s. 251; Taberi, Tarih-i Taberi, c. 5, s. 301 ve 322.
 3. İbn-i Abdulbirr, c. 4, s. 1872.
 4. İbn-i Esir, Usdu’l Ğabe, c. 6, s. 171.
 5. İbn-i Hacer-i Askalani, Ahmed, el-İsabe, c. 8, s. 212.
 6. İbn-i Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, c. 2, s. 258.
 7. Zehebi, Muhammed, Tarihu’l İslam, c. 4, s. 24.

Bibliyografi

 • Halife b. Hayyat, Tarih-i Halife b. Hayyat, Tahkik: Suheyl Zekkar, Demeşk.
 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Târihu’l Ümem ve’l Mülûk (Tarih-i Taberi).
 • İbn-i Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, Daru’l Kutubu'l İlmiyye, Beyrut, 1995.
 • Zehebi, Muhammed b. Ahmed, Tarihu’l İslam, tahkik: Ömer Abdusselam Tedmiri, Daru'l Kutubu'l Arabi, ikinci baskı, Beyrut, 1413 / 1993.