Gadir-i Hum

Öncelik: b, kalite: c
linksiz
resimsiz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Gadir-i Hum, Mekke-Medine[1] yolu üzerinde “Hum” denilen bir yerdeki göletin adıdır.[2] Hicretin onuncu yılının Zilhicce ayının on sekizinde Hz. Resulullah (s.a.a) bu yerde Hz. Ali’yi kendisinden sonra halife ve veli olarak tayin etmiştir. Bu hadise, "Gadir Vakıası" olarak meşhurdur.

Gadir-i Hum Coğrafyası

Gadir-i Hum, Cuhfe’ye 4 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Cuhfe’nin kendisi de Müslümanların ihram bağlamak için gittikleri beş mikat yerinden biridir ve Mekke’nin 64 kilometre kuzeyine düşmektedir.[3] Bir miktar suyu ve ağaçları olması nedeniyle, bu mekân kervanların dinlenme yeriydi.[4]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. Hamevi, Mu’cemu’l Buldan, c. 2, s. 389; İbn-i Esir, en-Nihayet, “Hum” maddesi.
  2. İbn-i Manzur, Lisanu’l Arab, Gadir kökü, "el-Gadir" kelimesinin zeylindeki açıklama.
  3. Hamevi, Mu’cemu’l Buldan, “Cuhfe” maddesinin açıklaması.
  4. İbn-i Hallakan, Vefayatu’l A’yan, c. 5, s. 231.

Bibliyografi

  • İbn-i Hallakan, Vefayatu’l A’yan, araştırma: İhsan Abbas, Beyrut, Daru’s-Sekafet.
  • İbn-i Manzur, Lisanu’l Arab, Kum, Neşr-i Edeb-i Havza.
  • Hamevi, Yakut, Mu’cemu’l Buldan.