Ebu’r Reyhaneteyn

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlat, reyhandır; benim iki reyhanım da Hasan ve Hüseyin'dir.”

Uyun-u Ahbari er-Rıza.

Enes b. Mâlik diyor ki: “Allah Resûlü’nün (s.a.a) huzuruna ne zaman çıkarılsam (yahut çıksam), Hasan (a.s) ile Hüseyin’in (a.s) onun karnı üzerinde yuvarlanıp durduklarını görürdüm. Onlar hakkında “Bu ümmet içindeki iki reyhanım!” buyururdu.”

Hesais, Nesai, 140. hadis.

Ebu’r-Reyhaneteyn (Arapça: اَبو الرّیْحانَتَیْن) "iki reyhanın babası" anlamına gelen bu kelime, Müminlerin Emiri Hz. İmam Ali’nin (a.s) künyelerinden biridir.[1]

Hz. Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.a), Hz. İmam Hasan (a.s) ve Hz. İmam Hüseyin (a.s) için ‘bunlar benim reyhanlarımdır’ [2] dediğinden dolayı, Hz. İmam Ali’ye de "iki reyhanın babası" anlamına gelen "Ebu’r-Reyhaneteyn" künyesi verildi.[3]

Kaynakça

  1. İ’lamu’l-Vera bi-İ’lami’l-Huda, s. 154; Menakib, c. 1, s. 154.
  2. Saduk, Emali, Meclis, 73; Müfid, el-İrşad, c. 2, s. 28.
  3. El-Erbili, Keşfu’l-Ğumme, c. 1, s. 68.

Bibliyografi

  • Tabersi, Fazıl b. Hasan, İ’lamu’l-Vera bi-İ’lami’l-Huda (eski baskı), İslamiye, Tahran, üçüncü baskı, 1390 h.k.
  • İbn-i Şehraşub-u Mazenderani, Muhammed b. Ali, Menakib Al-i Ebi Talib (a.s), Allame, Kum, birinci baskı, 1379 h.k.