Devh Günü

Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Devh günü (Arapça: یوم الدوح), Gadir gününün diğer bir adıdır. Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a), Hz. İmam Ali’yi (a.s) kendi yerine veli ve ardıl olarak tanıttığı gündür.

Bu İsmin Konulma Nedeni

"Devh" (levh veznindendir) dalı, gövdesi, yaprakları ve gölgesi çok olan ağaç anlamındaki "devhe" (دَوحَة) kelimesinin çoğuludur. Hz. Resulullah Efendimiz (s.a.a), Hz. İmam Ali’yi (a.s) (Gadir-i Hum’da) hilafete atadığı yerde bu türden birkaç çöl ağacı olduğundan ve ayrıca öğlen vakti onun gölgesinde namaz kıldıklarından “Gadir gününe” “Devh günü” de denmiştir. Nitekim eski Şii şairlerinden Kumeyt b. Zeyd Esedi (ö. 126 h.k) “Haşimiyat” adlı ünlü kasidelerinden birinde şöyle demektedir[1]:

“Ve Yevmu’d-Devh Devhe Gadir-i Hum Eban lehu’l-Velayet lev etian”

Müminlerin Emiri Hz. İmam Ali (a.s) Gadir günü irat ettiği hutbesinde “Yevme’d-Devh” ifadesiyle Gadir gününe işaret etmiştir.[2]

İlgili Konular

Kaynakça

  1. Hekimi, Hamase-i Gadir, s. 67, dipnot.
  2. Bkz. Hekimi, Hamase-i Gadir, s. 67.

Bibliyografi

  • Hekimi, Muhammed Rıza, Hamase-i Gadir, Kum, Delilima, 1389.