On Dört Masum

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
On Dört Masumun İsimleri.gif

On Dört Masum (Arapça: المعصومون الأربعة عشر), Şiiler Kur'an ve hadis öğretilerine dayanarak, her türlü günah ve hatadan korunmuş Hz. Resulü Kibriya Efendimiz ve onun Ehlibeytinden olan on üç kişinin, yani kızı Hz. Fatıma ve On İki İmamlar için kullandıkları bir terimdir. Günah ve hatadan korunmuş olma sıfatına arapçada ismet ve bu sıfata sahip olanlara da masum denmektedir. Bu inancın ana dayanağı “Tathir ayeti”, “Ulu’l-Emr ayeti”, “Sakaleyn hadisi” ve bunun gibi çok sayıda ayeti kerime ve hadisi şeriflerdir. Masum İmamlar imamet sıralamasına göre şu kişilerden oluşmaktadır:

Şia İnançları
Teoloji
Tevhid Zati Tevhid • Sıfati Tevhid • Efali Tevhid • İbadette Tevhid
Füruu Tevessül • Şefaat • Teberrük •
Adalet (İlahi Fiiler)
Hüsn ve Kubh • Beda • Emru'n Beyne'l Emreyn •
Nübüvvet
Peygamberlerin İsmeti • İslam Peygamberinin Hatemiyeti  • Gaybet İlmi  • Mucize • Kur'an'ın Tahrif Olmaması
İmamet
İnançlar İmam'ın Tayin Edilmesinin Gerekliliği • İmamların İsmeti • Tekvini Velayet • İmamların Gayb İlmi • Gaybet (Küçük Gaybet, Büyük Gaybet), İntizar, Zuhur • Ric'at
İmamlar İmam Ali (a.s) • İmam Hasan (a.s) • İmam Hüseyin (a.s) • İmam Seccad (a.s) • İmam Bakır (a.s) • İmam Sadık (a.s) • İmam Kazım (a.s) • İmam Rıza (a.s) • İmam Cevad (a.s) • İmam Hadi (a.s) • İmam Askeri (a.s) • İmam Mehdi (a.s)
Mead
Berzah • Cismani Mead • Haşir • Sırat • Amel Defteri • Mizan
Belirgin Konular
Ehlibeyt • On Dört Masum • Takiye • Merceiyyet
 1. Müminlerin Emiri İmam Ali bin Ebu Talib aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 11–40)
 2. Hasan bin Ali İmam Hasan Mücteba aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 40–50 )
 3. Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 50–61 )
 4. Zeynel Abidin İmam Seccad aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 61–94)
 5. Muhammed bin Ali İmam Bakır aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 94–114)
 6. Cafer bin Muhammed İmam Sadık aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 114–148)
 7. Musa bin Cafer İmam Kazım aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 148–183)
 8. Ali bin Musa İmam Rıza aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 183–203)
 9. Muhammed bin Ali İmam Cevad aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 203–220)
 10. Ali bin Muhammed İmam Hadi aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 220–254)
 11. Hasan bin Ali İmam Hasan Askeri aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 254–260)
 12. Hüccet İbni’l-Hasan İmam Mehdi aleyhi selam (imamet tarihi hicrî: 260’dan beri halen sürmekte)

On Dört Masum’un Konum ve Yeri

Şiilerin genellikle Ehlibeyt ismiyle andıkları On Dört Masumlar, ismet makamına sahiptirler ve takvaları açısından ve ilahî teyitlerle bütün ashaptan daha üstündürler. (İtaatlerini gerekli kılan şiddetli) sevgi ve muhabbetleri tüm Müslümanlara farzdır. Şia öğretilerine göre, Müslümanların (hatta tüm insanlığın) velayet ve liderliği Ehlibeytin uhdesindedir. Müslümanların da dini konularda Onları (a.s) din mercileri bilmeleri ve onlara başvurmaları gerekir.

Sıralama İsim Lakap Künye Konumu Doğum Doğum yılı Doğum Yeri Şehadet günü Şehadet yılı Şehadet yeri Vefat şekli Defin yeri
1 Muhammed bin Abdullah Resulullah Ebu'l-Kasım İslam Peygamberi 12 veya 17 Rebiülevvel 1 Amu'l Fil Mekke 28 Safer Hicri 11 Medine - Medine
2 Fatıma Zehra, Betul, Sıddıka Ümmü Ebiha, Ümmü'l-Eimme İmamların Annesi 8 Cemaziyelahir Bi'set, 5 Mekke 3 Cemaziyelahir Hicri 11 Medine Şia inancına göre, Ebu Bekir’in hilafeti için biat alma girişimi sırasında kendisine saldırılması sonucu yaralanmış ve şehit olmuştur. Belli Değil
3 Ali bin Ebu Talip Müminlerin Emiri Ebu'l Hasan Birinci İmam 13 Recep 30 Amu'l Fil Kabe 21 Ramazan Hicri 40 Kufe İbn Mülcem Muradi’nin Kufe Mescidinde namaz kıldığı sırada kafasına vurduğu kılıç darbesiyle şehit olmuştur. Necef
4 Hasan bin Ali Mücteba Ebu Muhammed İkinci İmam 15 Ramazan Hicri 2 Medine 28 Safer Hicri 50 Medine Muaviye’nin isteği ile Eş’es bin Kays’ın kızı, eşi Cu’de tarafından zehir verilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l-Baki)
5 Hüseyin bin Ali Seyyidu'ş Şüheda Ebu Abdullah Üçüncü İmam 3 Şaban Hicri 3 Medine 10 Muharrem Aşura Hicri 61 Kerbela Yezit ordusunun saldırısıyla yârenleri ile birlikte şehit olmuştur. Kerbela
6 Ali bin Hüseyin Seccad, Zeynel Abidin Ebu'l Hasan Dördüncü İmam 3 veya 4 Şaban Hicri 38 Medine 25 Muharrem Hicri 95 Medine Emevi halifesi Velid bin Abdulmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l-Baki)
7 Muhammed bin Ali Bakıru'l Ulum Ebu Cafer Beşinci İmam 1 Recep Hicri 57 Medine 7 Zilhicce Hicri 114 Medine Emevi halifesi Hişam bin Abdulmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l-Baki)
8 Cafer bin Muhammed Sadık Ebu Abdullah Altıncı İmam 17 Rebiülevvel Hicri 83 Medine 25 Şevval Hicri 148 Medine Abbasi halifesi Mansur’un emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Medine (Cennetü'l-Baki)
9 Musa bin Cafer Kazım Ebu'l Hasan Yedinci İmam 7 Safer Hicri 128 Medine 25 Recep Hicri 183 Kazımeyn Abbasi halifesi Harun Reşid’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Kazımeyn
10 Ali bin Musa Rıza Ebu'l Hasan Sekizinci İmam 11 Zilkade Hicri 148 Medine Safer'in sonu Hicri 203 Meşhed Abbasi halifesi Memun’un tarafından zehirletilerek şehit edilmiştir. Meşhed
11 Muhammed bin Ali Taki, Cevad Ebu Cafer Dokuzuncu İmam 10 Recep Hicri 195 Medine Zilkade'nin sonu Hicri 220 Kazımeyn Abbasi halifesi Mu’tasım’ın emri ile Memun’un kızı olan eşi ümmü Fazıl tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir. Kazımeyn
12 Ali bin Muhammed Hadi, Naki Ebu'l Hasan Onuncu İmam 15 Zilhicce Hicri 212 Medine 3 Recep Hicri 254 Samarra Abbasi halifesi El-Mu’tez Billah’ın emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Samarra
13 Hasan bin Ali Zeki, Askeri Ebu Muhammed On Birinci İmam 10 Rebiülahir Hicri 232 Medine 8 Rebiülevvel Hicri 260 Samarra Abbasi halifesi El-Mu’temid Billah’ın emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Samarra
14 Hüccet ibn Hasan Kaim Ebu'l Kasım On İkinci İmam 15 Şaban Hicri 255 Samarra
İmam Mehdi (a.s) yaşamakta ve gözlerden gayıptır.

.

Ayrıca Bakınız