Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Günlük Nafile Namazlar

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstahab: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstahap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
Bulüğ • Fıkıh • Fetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstahab • Mubah • Mekruh

Günlük nafile namazlar (Arapça: صلاة النفل), her gün kılınması gereken müstahap ve sünnet namazlardır. Günlük farz namazların her birinin kaç rekâtlı sünnet namazı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları farzından önce bazıları da farzından sonra kılınmaktadır. Günlük nafile namazlar, Cuma günü dışında toplam 34 rekâttır.

Nafile’nin Anlamı

Nafile tabiri, insana vacip olmayan müstahap ve iyi işler için kullanılır. Ayrıca torun, ganimet ve verilen şeyler için de kullanılır.[1] Fakihlerin teriminde daha çok günlük sünnet namazlar için kullanılmaktadır.[2]

Nafilenin Önem ve Fazileti

İslam dininde müstahap ve sünnet namazların yerine getirilmesi konusunda ve oldukça fazla sevabının olduğu konusunda çokça vurgulanmıştır. Nafile ve sünnet namazlar içinde en üstün ve faziletli olanı gece namazıdır.

Masumlardan nakledilen hadislerde sünnet ve nafile namazların önemine vurgu yapılmıştır:

 • İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Tembellikten uzak durun! Kuşkusuz Rabbiniz şefkatlidir, az olan şeye şükürde bulunur. Şüphesiz birisi Allah’ın rızasını kazanmak için iki rekât (müstahap) namaz kılarsa, Allah o namazın hatırına onu cennetine koyar.”[3]
 • İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Hak Teâlâ, namazlarınızın noksan ve eksikliğini nafile namazlarınızla telafi eder.”
 • Gurb-u Nevafil Hadisi diye bilinen meşhur hadiste nafile namazların önemi hakkında şöyle geçmiştir: Ravi İmam Sadık’tan (a.s), o da Peygamber Efendimizden (s.a.a), Peygamber Efendimiz de Allah Azze ve Celle’den şöyle nakletmektedir:
“Kuşkusuz, kulum nafile ve müstahaplarla bana yakınlaşmaya çalışır. Bu şekilde onu severim. Onu sevdiğimde ise onun; duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili olurum…”[4]
 • Fuzayl bin Yesar, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmektedir: “Farz ve nafile namazların toplamı elli bir rekâttır. Oturarak kılınan yatsı namazı iki rekâttır ve bir rekât sayılır. Vacip namazlar 17 rekât, nafileler ise 34 rekâttır.[Not 1]

Sayısı ve Kılınma Vakti

Nafileler, Cuma günü dışında 34 rekâttır:

 • Öğle namazının nafile ve sünneti: 8 rekâttır. Öğle namazının nafile vakti, farzının vakti ile aynıdır, ancak farzından önce kılınır.
 • İkindi namazının nafile ve sünneti: 8 rekâttır. İkindi namazının nafile vakti, farzının vakti ile aynıdır, ancak farzından önce kılınır.
 • Akşam namazının nafile ve sünneti: 4 rekâttır. Akşam namazının nafile vakti, farzı ile aynıdır, ancak farzından sonra kılınır.
 • Yatsı namazının nafile ve sünneti: 2 rekâttır. Yatsı namazının nafilesi oturarak kılındığından bir rekât sayılmaktadır. Yatsı namazının nafilesinin vakti, farzı ile aynıdır, ancak oturarak ve farzından sonra kılınır.
 • Gece namazının nafilesi: 11 rekâttır. Sekiz rekâtı gece namazı niyeti ile iki rekâtı şef’ namazı niyeti ile ve bir rekâtı vitir namazı niyeti ile kılınır. Gece namazının vakti, şer'i gece yarısından sonra başlar, sabah namazına kadar sürer.
 • Sabah namazının nafile ve sünneti: 2 rekâttır. Sabah namazının farzından önce kılınır.

Cuma günü, öğle ve ikindi namazlarının 16 rekâtlı sünnetine 4 rekât daha eklenir.[5]

Günlük Nafile Namazların Kılınma Şekli

Genel olarak nafile ve sünnet namazlar sabah namazı gibi iki rekâtlı olarak kılınmakta ve bir teşehhüt ile bir selamı vardır. Ancak vitir namazı bir rekât olarak kılınmaktadır. Gadir Bayramı gecesi kılınan 12 rekâtlı namazın da her iki rekâtında bir teşehhüt okunmalı ve on ikinci rekâtın bitiminde de bir selam verilmelidir.[6]

Günlük nafile namazlar da sabah namazı gibi iki rekât olarak kılınmalıdır. Örneğin öğle namazının nafilesi dört tane iki rekâttır, gece namazının nafilesi ise beş tane iki rekât ve bir rekâttır.

Nafile ve sünnet namazlarını diğer müstahap namazlar gibi hem ayakta ve hem de oturarak kılmak mümkündür, ancak oturarak kılınan iki rekâtlı müstahap namazları bir rekât saymak daha iyidir. Örneğin öğle namazının nafilesini oturarak kılmak isteyen birisi 16 rekât kılmalıdır.[7]

Yolculukta Nafile Namazlar

Yolculukta iki rekâta düşen dört rekâtlı namazların nafileleri kılınmamaktadır. Örneğin öğle ve ikindi namazlarının nafileleri düşer ve kılınamazlar. Dolayısıyla öğle, ikindi ve yatsı namazlarının nafilelerini yolculukta kılmamak gerekir, ancak gece ve akşam namazlarının nafileleri kılınabilir.[8]

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. El-Muncid, c. 2, s. 1986.
 2. Meşkini, Ali, Mustalahatu’l-Fıkh, s. 528.
 3. Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 44.
 4. Usul-u Kâfi, c. 4, s. 53.
 5. Tavzihu’l-Mesail, c. 1, s. 425, mesele: 746; İmam Humeyni, Tahriru’l-Vesile, c. 1, s. 135, 136.
 6. Seyyid İbn Tavus, İkbalu’l-A’mal, s. 452.
 7. Necevi, Cevaihu’l-Kelam, c. 7, s. 52; İmam Humeyni, Tahriru’l-Vesile, c. 1, s. 137.
 8. İmam Humeyni, Tahriru’l-Vesile, c. 1, s. 136.
 1. عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله(ع) قال: «الفریضةُ والنافلةُ احدی و خمسون رکعةً. منها رکعتان بعد العتدیةِ جالساً تعدّان برکعةٍ وهو قائمٌ الفریضةُ منها سبع عشرة رکعةً والنافلةُ اربعُ و ثلاثون رکعةً» Hürrü Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 46.

Bibliyografi

 • Hürrü Amuli, Vesailu’ş-Şia, Kum, Müessese Alulbeyt li-İhyau Turas.
 • İmam Humeyni, Tahriru’l-Vesile, Necef, Adap matbaası, ikinci baskı, k. 1390.
 • İmam Humeyni, Tavzihu’l-Mesail.
 • Seyyid İbn Tavus, İkbalu’l-A’mal, Tahran, Daru’l-Kutubu’l-İslamiye, ş. 1367.
 • Kuleyni, Muhammed bin Yakup, Usul-u Kâfi, tercüme: Haşim Resuli, Cevad Mustafavi, Tahran, Kitapfuruşi İlmiye İslamie, 1369.
 • Levis Maluf, el-Muncid, mütercim: Muhammed Benderegi, İran, üçüncü baskı, ş. 1380.
 • Meşkini, Ali, Mustalahatu’l-Fıkıh, Kum, müessese el-Hadi, ikinci baskı, ş. 1379.
 • Necefi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam, Tahran, daru’l-kutubu’l-İslamiye, üçüncü baskı, ş. 1367.