Cinsel İlişki

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Cinsel ilişki, cinsel birleşme veya çiftleşme (Arapça: جماع), cinsel yakınlaşma ve insanın insan veya hayvanla cinsel ilişkiye girmesidir. Fıkıhta, cima, muvaqee, vety, duhul, elac, ityan ve mübaşiret adlarıyla kendisinden bahsedilmiş ve kendisine özel hükümleri; taharet, savm (oruç), itikâf, hac, nikâh, talak, zihar, ila ve hudut baplarında ele alınmıştır.

Cinsel İlişki Çeşitleri

Cinsel ilişki fıkıh açısından üç çeşittir: helal cinsel ilişki, şüpheli cinsel ilişki ve haram cinsel ilişki. Bunların her biri fıkhi olarak çeşitli hüküm ve tanımalara sahiptirler:

Helal Cinsel İlişki

Helalliğini sağlayacak şeri sebeplerin tahakkuku ile helal cinsel ilişki oluşur. Helal cinsel ilişkinin şeri sebepleri şunlardan ibarettir:
evlilik bağı –ister daim evlilik olsun isterse geçici-, mülkiyet ve tehlil.[1] Sünnet yeri miktarı kadar veya daha fazla duhulün gerçekleşmesi ile hükümler tahakkuk bulur. Bu da üç türlüdür. Zira hükmün mevzusu ya eşle girilen cinsel ilişki veya cariye yahut her ikisiyledir.

Hükümleri

 • Eşle cinsel ilişki, daimi evlilikte[2] mehrin tamamı, geçici nikâhta (muta) kadının belirtilen sürenin tamamında kocasını temkin etmesiyle sabit olur ve iddet sübut bulur ve ayrıca kısmi bir evlilik de gerçekleşmiş olur.
 • Eğer bir erkek, ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir halde, bir kadınla nikâh yaparsa; irs, mehrin sübutu ve vefat iddeti gibi zevciyet hükümleri, ancak cinsel ilişkinin gerçekleşmesi veya hastanın iyileşmesi halinde tahakkuk eder. Ama eğer kişi iyileşmez ve cinsel ilişki de gerçekleşmeden ölürse, evlilik akdi batıl olur.[3]
 • Üç talakla kocasına haram olan kadın, başka bir erkekle evlendikten ve onunla cinsel ilişkiye girdikten sonra, bir önceki kocasına (yeniden evlenmesiyle) helal olur ve talaktan sonra bir önceki kocasıyla evlilik akdi kıyabilir.[4]
 • Eğer kâfir birisi kâfir olduğu halde bir kızla ve annesiyle evlenir ve cinsel ilişkiye girerse ve sonra Müslüman olursa, her ikisi de ona haram olur. Cinsel ilişki gerçekleşmemişse veya yalnızca kızıyla cinsel ilişkiye girmişse kızla kıydığı akit sahih, annesiyle kıydığı batıl olur.[5]
 • Erkeğin eşiyle dört aydan uzun bir süre cinsel ilişkiye girmemesi haramdır. Bu hükmün muta nikâhında da sabit olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.[6]
 • Mutlak helal cinsel ilişki ile nispet (akrabalık bağı) sabit olur ve kadının annesi, kızı ve torunları erkeğe, erkeğin de baba, oğul ve erkek torunları kadına haram olur.[7]
 • Meşhur görüşe göre, zevcenin anüsünden (anal) ilişkiye girmek mekruhtur.[8]
 • Pazartesi ve Salı gecesi, Perşembe gününün gece ve öğlen vakti, Cuma gününün gece ve ikindi sonrası cinsel ilişkiye girmek müstahaptır.[9]
 • Güneş ve ay tutulduğu gün ve gecede, Perşembe dışındaki öğlen vakitlerinde, gurup (güneş batma saatinde), muhak günlerinde (kameri ayların son iki veya üç gecesinde), Ramazan ayı dışındaki her kameri ayın ilk ve ortasında, siyah, sarı ve kızıl rüzgârlar estiğinde, depremde ve ayrıca çıplak bir bedenle, dolu mideyle, ön veya arkası kıbleye gelecek şekilde cinsel ilişkiye girmek mekruhtur.[10]

Şüpheli Cinsel İlişki

Erkeğin helal sanarak kadınla girdiği cinsel ilişkiye denir. Hükmü, helal cinsel ilişki ile aynıdır.[11]

Haram Cinsel İlişki

Bilgi ve yetki durumunda helalliğini sağlayacak şer'i sebeplerin tahakkuk bulmamasının zati hürmeti vardır. Örneğin zina. Bilgi ve yetki ile şer'i maninin varlığı ve sebeplerin tahakkuku ile cinsel ilişki, paralel hürmete neden olur. Örneğin erkeğin eşiyle regl döneminde ilişkiye girmesi. Zina, livat (eş cinsellik), musahake (lezbiyenlik) ve insanın hayvanla cinsel ilişkiye girmesi, zati haramlardandır ve bu suçların gerçekleşmesi durumunda had (kırbaç ve öldürülmek), ta’zir[12] ve o hayvan etinin haram olması gibi hükümler sabit olur.[13] Ayrıca bunlara mürtekip olunması ile tecavüze uğramış kişinin bazı yakınları ile evliliği de ebedi hürmete neden olur, örneğin livatta (eş cinsel ilişkide) anne ve kız kardeş ve yine evli kadınla zina edilmesi durumunda o kadınla evlilik ebedi olarak o erkeğe haram olur.[14]

Regl[15], lohusalık[16], oruç[17] itikâf[18], ihram[19], zihar sonrası[20], ila[21] ve yine akit sırasında terk edileceğine dair şart koşulduktan sonra ifza[22] ve ölüm[23] sonrası ve ayrıca nikâhı kıyılmış 9 yaşını doldurmamış[24] eşle cinsel ilişki paralel hürmete neden olur.

İster zati ve isterse paralel olsun haram cinsel ilişki, orucun[25], itikafın[26] haccın[27] batıl olmasına neden olur ve yine kefaret sabit olur. Ölü zevce[28] ile cinsel ilişki gibi ve ayrıca ifza[29] sonrası ve regl halindeki zevce[30] ile cinsel ilişki ta’zirin sübutuna neden olur.

Cinsel İlişki İle Cenabet Oluşur

Mutlak cinsel ilişkide (ister helal olsun, ister haram ve isterse şüpheyle olsun), sünnet yeri veya daha fazlasıyla vajina yoluyla cinsel ilişki her ne kadar sperm gelmese de cenabete neden olur.[31] Anüs (anal) yoluyla sperm gelmeden gerçekleşen cinsel ilişkide cenabet olunup olunmaması konusunda ihtilaf vardır. Meşhur görüşe göre tahakkuk eder.[32] Hayvanlarla cinsel ilişkide cenabetin gerçekleşmesi konusunda da ihtilaf vardır.[33]

Dış Bağlantılar

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Cariyesini başkasının istimtası (yararlanması) için helal etmek veya üç talak almış kadının kocası dışında bir başkasıyla evleneceği kişiye denir. Bkz. Ferheng Fıkhi Farsi, c. 2, s. 377.
 2. Cevahiru’l-Kelam, c. 30, s. 167, 168; c. 31, s. 75.
 3. Cevahiru’l-Kelam, c. 39, s. 220.
 4. Cevahiru’l-Kelam, c. 32, s. 260.
 5. Cevahiru’l-Kelam, c. 30, s. 67, 68.
 6. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 115, 117; el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 810.
 7. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 349.
 8. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 808.
 9. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 801.
 10. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 54, 61.
 11. Bkz. Ferheng Fıkhi Mutabık Mezheb Ehlibeyt aleyhimu’s-selam, c. 1, s. 150, 151.
 12. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 258, 374, 387.
 13. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 636, 639 ve 387; el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 825.
 14. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 824, 825.
 15. el-Urvetu’l-Vuska, c. 1, s. 339.
 16. el-Urvetu’l-Vuska, c. 1, s. 364.
 17. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 177.
 18. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 258.
 19. Cevahiru’l-Kelam, c. 20, s. 349.
 20. Cevahiru’l-Kelam, c. 33, s. 155.
 21. Cevahiru’l-Kelam, c. 33, s. 323.
 22. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 425.
 23. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 645.
 24. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 118.
 25. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 177.
 26. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 285.
 27. Cevahiru’l-Kelam, c. 20, s. 349.
 28. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 645.
 29. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 425.
 30. Cevahiru’l-Kelam, c. 3, s. 225.
 31. el-Urvetu’l-Vuska, c. 1, s. 279.
 32. Cevahiru’l-Kelam, c. 3, s. 25, 35.
 33. Cevahiru’l-Kelam, c. 3, s. 36, 38.

Bibliyografi

 • Memba, Ferheng Fıkhi Mutabık Mezheb Ehlibeyt (a.s), c. 1, s. 146, 149.
 • Necefi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam fi şerhi Şeraii’l-İslam, daru ihya turas el-Arabi, Beyrut, k. 1404.
 • Necefi, Seyyid Kazım Tabatabai, el-Urvetu’l-Vuska fima tuemmu bi’hi’l-Belva, Camiu Müderrisin, k. 1419.