Cinsel İlişki

WikiShia sitesinden
(Cima sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Cinsel ilişki, cinsel yakınlık(Arapça: جماع), cinsel yakınlaşma ve insanın insanla cinsel yakınlık kurmasıdır. Fıkıhta, cima, muvaqee, vety, duhul, elac, ityan ve mübaşiret adlarıyla kendisinden bahsedilmiş ve kendisine özel hükümleri; taharet, sovm (oruç), itikâf, hac, nikâh, talak, zihar, ila ve hudut başlıklarında ele alınmıştır.

Fıkıh da Cinsel İlişki

Cinsel ilişki fıkıh açısından üç çeşittir: helal cinsel ilişki, şüpheli cinsel ilişki ve haram cinsel ilişki. Bunların her biri fıkhi olarak çeşitli hüküm ve tanımalara sahiptirler:

Helal Cinsel İlişki

Şeri kuralların tahakkuku ile helal cinsel ilişki oluşur. Helal cinsel ilişkinin şeri kuralları şunlardan ibarettir:
evlilik bağı –ister daim evlilik olsun isterse geçici-, mülkiyet ve tehlil.[1] Sünnet yeri miktarı kadar veya daha fazla, birleşmenin gerçekleşmesi ile hükümler tahakkuk olur. Bu da üç türde gerçekleşir, ya eşle girilen cinsel ilişki veya cariye yahut her ikisiyledir.

Hükümleri

 • Eşle cinsel ilişki, daimi evlilikte[2] mehrin tamamının sabit olmasına tahukkuna, geçici nikâhta (muta) kadının belirtilen sürenin tamamında kocasını temkin etmesiyle(cinsel isteklerine cevap vermesi) sabit olur tahakkuk bulur. İddet süresi sübut bulur(beklenmesi gerken iddet sürenin bittiğine yada beklenecek sürenin başlangıcı sabit olur belli olur) Ve ayrıca kadın muhsine ünvanı kazanır.(şeri hükümlere göre eşiyle ilişkiye girmiş kadına denir ve fıkhi hükümlerde şeri hükümlere göre ilişkiye girmemiş kadınla hükümleri farklıdır)
 • Eğer bir erkek, ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir halde, bir kadınla nikâh yaparsa; irs, mehrin sabit olması ve vefat iddeti gibi evlilik hükümleri, ancak cinsel ilişkinin gerçekleşmesi veya hastanın iyileşmesi halinde tahakkuk eder. Ama eğer kişi iyileşmez ve cinsel ilişki de gerçekleşmeden ölürse, evlilik akdi batıl olur.[3]
 • Üç talakla kocasına haram olan kadın, başka bir erkekle evlendikten ve onunla cinsel ilişkiye girdikten sonra, bir önceki kocasına (yeniden evlenmesiyle) helal olur ve talaktan sonra bir önceki kocasıyla evlilik akdi kıyabilir.[4]
 • Eğer kâfir birisi kâfir olduğu halde bir anne ve kızıyla evlenir ve cinsel ilişkiye girerse ve sonra Müslüman olursa, her ikisi de ona haram olur. Cinsel ilişki gerçekleşmemişse veya yalnızca kızıyla cinsel ilişkiye girmişse kızla kıydığı akit sahih, annesiyle kıydığı batıl olur.[5]
 • Erkeğin eşiyle dört aydan uzun bir süre cinsel ilişkiye girmemesi haramdır. Bu hükmün muta nikâhında da sabit olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.[6]
 • Mutlak helal cinsel ilişki ile nispet (akrabalık bağı) sabit olur ve kadının annesi, kızı ve torunları erkeğe, erkeğin de baba, oğul ve erkek torunları kadına haram olur.[7]
 • Meşhur görüşe göre, zevcenin anüsünden (anal) ilişkiye girmek mekruhtur.[8]
 • Pazartesi ve Salı gecesi, Perşembe gününün gece ve öğlen vakti, Cuma gününün gece ve ikindi sonrası cinsel ilişkiye girmek müstahaptır.[9]
 • Güneş ve ay tutulduğu gün ve gecede, Perşembe dışındaki öğlen vakitlerinde, gurup (güneş batma saatinde), muhak günlerinde (kameri ayların son iki veya üç gecesinde), Ramazan ayı dışındaki her kameri ayın ilk ve ortasında, siyah, sarı ve kızıl rüzgârlar estiğinde, depremde ve ayrıca çıplak bir bedenle, dolu mideyle, ön veya arkası kıbleye gelecek şekilde cinsel ilişkiye girmek mekruhtur.[10]

Şüpheli Cinsel İlişki

Erkeğin helal sanarak kadınla girdiği cinsel ilişkiye denir. Hükmü, helal cinsel ilişki ile aynıdır.[11]

Haram Cinsel İlişki

Cinsel ilişki, şer'i hükümler yerine getirilmeden, bilerek ve ihtiyar sahibi olarak(bir zorlama olmaksızın)bu işin yapması haramdır, örneğin zina Şer'i hükümler yerine getirilerek ilişkinin zamanı ve mekanı ile alakalı da haram hükmü gelebilir, örneğin kişinin hayızlı iken ilişkiye girmesi. Anlaşıldığı gibi ilkinde amelin aslı yani kendisi(zati) haram iken ikincisinde amelin aslında bir sıkıntı yoktur harama dönüşme söz konusudur(arazi paralel). Zina, livat (eş cinsellik), musahake (lezbiyenlik) ve insanın hayvanla cinsel ilişkiye girmesi, zati haramlardandır ve bu suçların gerçekleşmesi durumunda had (kırbaç ve öldürülmek), ta’zir[12] ve o hayvan etinin haram olması gibi hükümler sabit olur.[13] Ayrıca bunlara mürtekip olunması ile tecavüze uğramış kişinin bazı yakınları ile evliliği de ebedi hürmete neden olur, örneğin livatta (eş cinsel ilişkide) anne ve kız kardeş ve yine evli kadınla zina edilmesi durumunda o kadınla evlilik ebedi olarak o erkeğe haram olur.[14]

Regl[15], lohusalık[16], oruç[17] itikâf[18], ihram[19], zihar sonrası[20], ila[21] ve yine akit sırasında terk edileceğine dair şart koşulduktan sonra ifza[22] ve ölüm[23] sonrası ve ayrıca nikâhı kıyılmış 9 yaşını doldurmamış[24] eşle cinsel ilişki paralel hürmete neden olur.

İster zati ve isterse paralel olsun haram cinsel ilişki, orucun[25], itikafın[26] haccın[27] batıl olmasına neden olur ve yine kefaret sabit olur. Ölü zevce[28] ile cinsel ilişki gibi ve ayrıca ifza[29] sonrası ve regl halindeki zevce[30] ile cinsel ilişki ta’zirin sübutuna neden olur.

Cinsel İlişki İle Cenabet Oluşur

Mutlak cinsel ilişkide (ister helal olsun, ister haram ve isterse şüpheyle olsun), sünnet yeri kadar veya daha fazlası (vajinal yolla) cinsel ilişki de her ne kadar sperm gelmese de cenabete neden olur.[31] arkadan yakınlık yoluyla sperm gelmeden gerçekleşen cinsel ilişkide cenabet olunup olunmaması konusunda ihtilaf vardır. Meşhur görüşe göre cenabet sayılır.[32] Hayvanlarla cinsel ilişkide cenabetin gerçekleşmesi konusunda da ihtilaf vardır.[33]

Dış Bağlantılar

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Cariyesini başkasının istimtası (yararlanması) için helal etmek veya üç talak almış kadının kocası dışında bir başkasıyla evlenmesine tehlil denir. Bkz. Ferheng Fıkhi Farsi, c. 2, s. 377.
 2. Cevahiru’l-Kelam, c. 30, s. 167, 168; c. 31, s. 75.
 3. Cevahiru’l-Kelam, c. 39, s. 220.
 4. Cevahiru’l-Kelam, c. 32, s. 260.
 5. Cevahiru’l-Kelam, c. 30, s. 67, 68.
 6. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 115, 117; el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 810.
 7. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 349.
 8. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 808.
 9. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 801.
 10. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 54, 61.
 11. Bkz. Ferheng Fıkhi Mutabık Mezheb Ehlibeyt aleyhimu’s-selam, c. 1, s. 150, 151.
 12. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 258, 374, 387.
 13. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 636, 639 ve 387; el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 825.
 14. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 824, 825.
 15. el-Urvetu’l-Vuska, c. 1, s. 339.
 16. el-Urvetu’l-Vuska, c. 1, s. 364.
 17. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 177.
 18. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 258.
 19. Cevahiru’l-Kelam, c. 20, s. 349.
 20. Cevahiru’l-Kelam, c. 33, s. 155.
 21. Cevahiru’l-Kelam, c. 33, s. 323.
 22. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 425.
 23. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 645.
 24. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 118.
 25. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 177.
 26. el-Urvetu’l-Vuska, c. 2, s. 285.
 27. Cevahiru’l-Kelam, c. 20, s. 349.
 28. Cevahiru’l-Kelam, c. 41, s. 645.
 29. Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 425.
 30. Cevahiru’l-Kelam, c. 3, s. 225.
 31. el-Urvetu’l-Vuska, c. 1, s. 279.
 32. Cevahiru’l-Kelam, c. 3, s. 25, 35.
 33. Cevahiru’l-Kelam, c. 3, s. 36, 38.

Bibliyografi

 • Memba, Ferheng Fıkhi Mutabık Mezheb Ehlibeyt (a.s), c. 1, s. 146, 149.
 • Necefi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam fi şerhi Şeraii’l-İslam, daru ihya turas el-Arabi, Beyrut, k. 1404.
 • Necefi, Seyyid Kazım Tabatabai, el-Urvetu’l-Vuska fima tuemmu bi’hi’l-Belva, Camiu Müderrisin, k. 1419.