İmam Mehdi’nin Namazı

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İmam Mehdi Namazı veya İmam-ı Zaman namazı (Arapça: صلاة الامام المهدي) diye tabir edilen bu namaz, Şialar tarafından kılınan iki rekâtlı müstehab bir namazdır. Birinci ve ikinci rekâtta Fatiha Suresi’nin “iyyake ne’budu ve iyyake nestein” ayeti 100 defa tekrar edilir. Bu namazın, Cemkeran Mescidi'nde kılınması tavsiye edilmektedir.

Kılınma Şekli

İmam Mehdi (a.s) namazı, öteki müstahap namazlar gibi iki rekâtlıdır. Her rekâtta Fatiha Suresinin “iyyake ne’budu ve iyyake nestein” ayeti 100 defa tekrarlanır ve ardından İhlas Suresi okunur. Bazı rivayetlerde rükû[1] ve secde[2] zikirlerinin 7 kere tekrar edilmesi söylenmiş[3] bazılarında da herhangi bir sayı belirtilmemiştir.[4]

Namaz bittikten sonra bir kere “la ilahe illallah” denir ve sonra Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın (selamullahi aleyha) tesbihat zikri söylenir. Sonra secdeye gidilir ve 100 kere salavat getirilir.

Ali bin Muslih’in Cemkeran Camii’nin yapımındaki öyküsünde, bu camide İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) namazının kılınmasının Allah’ın evi Kâbe’de namaz kılmaya eşit olduğu söylenmiştir.[5]

Namazın Senedi

Seyyid İbn Tavus (664), bu namazı iki kitabında nakletmiştir:

 • Senedini zikretmeden “Cemalu’l-Usbu” kitabında[6]
 • Eminu’l-İslam Tabersi’nin yazmış olduğu “Kunuzu’n-Necah” kitabından naklen İmam Mehdi’nin tevkilerinden birine dayandırılan “Miheccetu’d-Deavat” kitabında. Bu tevkinin senedi Kunuzu’n-Necat” kitabında şöyle yer almıştır: “Ahmed bin ed-Derrabi, Hazame’den o da Ebu Abdullah Hüseyin bin Muhammed Bezuferi’den Nahiye-i Mukaddese’den.”[7]

Kef’emi (905) de “Beledu’l-Emin” kitabında bu namazı “Kunuzu’n-Necat” kitabından nakletmiştir.[8] Allame Meclisi (905) de Biharu’l-Envar kitabında, Hasan bin Muslih’in öyküsünü ve Mescid-i Cemkeran’ın yapımına değinmiş ve bu namazı “Tarih-i Kum” kitabından nakletmiştir.[9] Bazı hadis kaynaklarında bu namaz bir rivayet olarak nakledilmemiştir:

Hacet Namazı

“Mihecetu’d-Deavat” ve “Beledu’l-Emin” kitaplarında “Nahiye-i Mukaddese”den içeriği şöyle olan bir tevki kaydedilmiştir: “Her kimin Allah’tan bir haceti varsa, Cuma akşamı (Perşembe günü) gece yarısından sonra gusül almalı ve bu namazı kılmalıdır. Daha sonra bu namaza ait özel dua okunmalı ve hacetini Allah’tan dilemelidir.” Bu namaz, “Mefatihu’l-Cinan” kitabında da zikredilmiştir.[12]

Seyyid bin Tavus, “Cemalu’l-Usbu” kitabında bu namazdan sonra “İlahî Azume’l-Belau” duasının okunmasını söylemiştir. “Danışname-i İmam Mehdi” kitabının yazarları, bu namaz ve duanın her ikisinin de senedinin olduğunu ve bu şekilde terkibinin Seyyid İbn Tavus tarafından yapıldığına inanmaktadırlar.[13]

Kaynakça

 1. Subhane Rabbiye’l-Azimi ve Bi’hamdihi.
 2. Subhane Rabbiye’l-A’la ve Bi’hamdihi.
 3. Miheccetu’l-Deavat, s. 294.
 4. Ed-Deavat, s. 89.
 5. Biharu’l-Envar, c. 53, s. 231.
 6. Cemalu’l-Usbu, s. 280.
 7. Daru’z-Zehair, s. 294.
 8. Beledu’l-Emin, s. 164.
 9. Fi Tarih-i Kum; Biharu’l-Envar, c. 53, s. 231.
 10. Ed-Deavat, s. 89.
 11. Hidayetu’l-Ummet ila Ahkami’l-Eimme, c. 3, s. 319.
 12. Mefatihu’l-Cinan.
 13. Danışname-i İmam Mehdi, c. 6, 249. Dipnot.

Bibliyografi

 • Miheccetu’d-Deavat ve Minhacu’l-İbadet, tashih: Kirmani.
 • Kutbuddin Ravendi, Said bin Hibetullah, ed-Deavat, birinci baskı, Kum.
 • Allame Meclisi, Biharu’l-Envar.
 • Seyyid bin Tavus, Raziyuddin Ali, Cemalu’l-Usbu bi-Kemali’l-Ameli’l-Meşru, Kum, Daru’r-Razi, birinci baskı.
 • Kef’emi, İbrahim bin Ali, Beledu’l-Emin ve’d-Derru’l-Hasin, Beyrut, müessese el-A’lemi lil-Matbuat, birinci baskı, k. 1418.
 • Fi Tarihi Kum, Şeyh Fazıl Hasan bin Muhammed bin Hasan Kummi, Beyrut, k. 1418.
 • Şeyh Hürrü Amuli, Hidayetu’l-Ümmet ila Ahkami’l-Eimmet, c. 3, Meşhed, Mecmeu’l-Buhusu’l-İslamiye, birinci baskı, k. 1412.
 • Mefatihu’l-Cinan, Şeyh Abbas Kummi.
 • Danışname-i İmam Mehdi, c. 6.