Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

İkamet

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İkâmet veya Kamet (Arapça: الإقامة), namaza başlamadan önce ezandan sonra okunan bir zikir mecmuasıdır. Namaza başlamadan önce kamet okumak müstahap ve tekit edilmiş bir sünnettir ama farz değildir.[1]

Kelime ve sözcükleri

İkamet iki farkı dışında ezanla aynıdır:

 1. Namazın başladığını haber veren “Kad kâmeti's-sâlah” ibaresi ezanda okunmaz, ancak kamette okunur. Bu ibaret “Hayye ale hayri’l amel” ibaresinden sonra söylenir.
 2. Tekbir (Allah-u Ekber) ikametin başında iki kere tekrar edilir (ezanda dört kere tekrar edilir) ve sonda okunan tehlil (la ilahe illallah) ise bir kere söylenir.
Tekrar Arapça Okunuşu Türkçe Anlam
2x
الله اكبر
Allah-u ekber Allah vasıflandırılmaktan daha büyüktür
2x
اشهد ان لا اله الا الله
Eşhedû enla ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık ederim
2x
اشهد ان محمدا رسول الله
Eşhedû enne Muhammeden resulullah Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık ederim
2x
اشهد ان علی ان ولی الله
Eşhedû enne Aliyyen veliyullah Ali'nin Allah'ın velisi olduğuna tanıklık ederim[2]
2x
حي على الصلاة
Hayya ale's-salah Haydi namaza
2x
حي على الفلاح
Hayya alel-felah Haydi kurtuluşa
2x
حي علی خير العمل
Hayya ala hayri'l-amel Haydi amellerin en hayırlısına
2x
َقد قامت الصلوة
Kad kâmeti's-sâlah Namaz başladı
2x
الله اكبر
Allah-u ekber Allah vasıflandırılmaktan daha büyüktür
1x
لا اله الا الله
Lâ ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur

Üçüncü Şehadet

Eşhedü Enne Aliyyen Veliyullah” cümlesi eskilerden beri İmamiye Şiaları tarafından ezan ve ikamette okunmaktaydı.[3] Ancak İmamiye’nin fıkıh ve hadis kaynaklarında ezanın bir parçası unvanı ile kendisinden bahsedilmemiştir.

Ehlisünnet İçin İkamet

 • Hanefiler nezdinde ikametin tümü ikişer ikişer okunur.
 • Malikiler nezdinde “Kad kâmeti's-sâlatu” dahi tüm ikamet birer kere okunur.
 • Hanbeliler nezdinde ve Şafiilerin meşhur görüşüne göre “Kad kâmeti's-sâlatu” ibaresi iki kere, diğer ikamet ibareleri ise bir kez okunur.[4]

İkametin Hükümleri

 • Namazdan önce ikametin okunması tekitle sünnettir.
 • İnsan ikindi namazını öğlen namazından az bir zaman sonra veya aralıksız kılarsa, yine yatsı namazını akşam namazından az bir zaman sonra veya fasılasız olarak kılarsa, ikinci namaz (ikindi ve yatsı namazı) için ezan düşer, okunmaz. Hakeza birkaç kaza namazını art arda kılarsa ezan ikinci namazdan itibaren düşer.
 • Cemaat namazına katılan kişi kendi namazı için ezan ve ikamet okuyamaz.

Kaynakça

 1. Bkz. Tusi, c. 1, s. 93.
 2. "Ben tanıklık ederim ki Ali Allah'ın velisidir" sözü ezan ve ikametin bir parçası değildir. Ezan şartı niyetiyle okunursa ezan batıl olur.
 3. Örneğin Bkz. İbni Babaveyh, Men La Yahduruhu’l Fakih, c. 1, s. 188, 189; Tusi, en-Nihayet, s. 80.
 4. Bkz. Tusi, c. 1, s. 91; İbn Hubeyre, c. 1, s. 81.

Bibliyografi

 • Tusi, el-Hilaf, Tahran, k. 1377.
 • İbni Hubeyre, Yahya, el-Efsah, Halep, m. 1947.