Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Buhran Gazvesi

WikiShia sitesinden
(Bahran Gazvesi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Buhran Gazvesi
Buhran bölgesi.jpg
Tarih Rebiyülahır ayının başları veya Cemaziyülevvel veyahut Cemaziyülahır ayının altısı
Yer Buhran veya Bahran; Mekke ve Medine şehirleri arasındaki Vadiyu’l Fur’ (Wadi al-Fur’) nahiyesi
Özellikleri Medine’nin 24 km güneyinde
Sonucu Beni Süleym kabilesinin dağılması nedeniyle savaşsız sonuçlanması
Nedeni Beni Süleym kabilesinin Müslümanlara karşı komplosunu önlemek.
Savaşanlar 300 kişiden oluşan İslam Ordusu
Beni Süleym Kabilesi
Komutanlar Hz. Muhammed (s.a.a)
Beni Süleym Kabilesi

Buhran veya Bahran Gazvesi; Allah Resulünün (a.s) gazvelerinden biridir. Bu savaş Mekke ve Medine şehirleri arasındaki Vadiyu’l Fur’ (Wadi al-Fur’) nahiyesinde bulunan ve Medine’nin 24 km güneyinde yer alan bölgede vuku bulmuştur. Buhran veya Bahran gazvesinde iki ordu arasında bir savaş meydana gelmemiştir. Bu gazveye Gazvetu’l Fur’ veya Beni Süleym gazvesi de denmiştir.

Vuku Mahalli

Buhran veya Bahran gazvesi; Mekke ve Medine şehirleri arasındaki Vadiyu’l Fur’ (Wadi al-Fur’) nahiyesinde bulunan ve Medine’nin 24 km güneyinde yer alan bölgede meydana gelmiştir. İbn İshak’ın söylediğine göre Buhran, Hicaz’da bulunan ve Haccac b. Alat Behzi’ye ait olan bir madendir.[1]

Savaşın Nedenleri

Hicretin 3. yılında Allah Resulüne (s.a.a) Beni Süleym kabilesinin komplo kurma (Müslümanlara karşı asker toplama) amacıyla Buhran bölgesinde toplandıkları haberi ulaştı. İslam Peygamberi de (s.a.a) Medine’de İbn Ümmü Mektum’u kendi yerine vekil bırakarak 300 kişilik yâreniyle birlikte şehirden ayrılarak hızla onlara doğru yöneldi. Ancak (Allah Resulünün (s.a.a) yola çıktığı haberini alan) Beni Süleym kabilesinin dağılıp kaçması üzerine Resulü Kibriya (s.a.a) savaşmadan Medine’ye geri döndü.[2]

Gazvenin Tarihi

Bazıları Buhran gazvesinin Rebiyülahır ayının başlarında ve bazıları da Cemaziyülevvel veya Cemaziyülahır ayının altısında gerçekleştiğini belirtmiştir. Allah Resulünün de 10 veya 11 gün Medine’de olmadığı zikredilmiştir.[3]

Uhud savaşından önce meydana gelen Buhran gazvesi, savaşılmadan sonuçlanan on bir gazveden biridir.[4]

Bu gazve’ye Gazvetu’l Fur’ veya Beni Süleym gazvesi de denmiştir.[5]

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Yakut, Buldan, c. 1, s. 498 - 499.
 2. İbn Sa’d, Muhammed, Kitabu et-Tabakatu’l Kebir, c. 2, s. 24, c. 4, s. 153; İbn Hişam, Abdulmelik, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 3, s. 50; Halife b. Hayyat, Tarih, c. 1, s. 71.
 3. İbn Habib, s. 112; İbn Sa’d, c. 2, s. 24; kıyaslayınız: Mes’udi, Ali, et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 244; Vakıdi, Muhammed, el-Meğazi, c. 1, s. 196; İbn Hişam, Abdulmelik, es-Siyretu’n Nebeviyye, c. 3, s. 50.
 4. Ebu Ubeyd Bekri, Abdullah, Mucemu Me’sta’cem, s. 228; İbn Sa’d, Muhammed, Kitabu et-Tabakatu’l Kebir, c. 2, s. 24 – 25; Mes’udi, Ali, Murucu’z Zeheb, s. 281.
 5. İbn Hişam, Abdulmelik, es-Siyretu’n Nebeviyye, c. 3, s. 50; Vakıdi, Muhammed, el-Meğazi, c. 1, s. 196; İbn Sa’d, Muhammed, Kitabu et-Tabakatu’l Kebir, c. 2, s. 24, c. 4, s. 153.

Bibliyografi

 • İbn Habib, Muhammed, el-Muhabber, Tahkik: Ilse Lichtenstadter, Haydar Abad Diken, 1361 / 1942.
 • İbn Sa’d, Muhammed, Kitabu et-Tabakatu’l Kebir, tahkik: Edvard Sachau, Liden, 1321 – 1325.
 • İbn Hişam, Abdulmelik, es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: İbrahim Ebyari ve diğerleri, Kahire, 1355 / 1936.
 • Ebu Ubeyd Bekri, Abdullah, Mucemu Me’sta’cem, tahkik: Mustafa Sakka, Beyrut, 1403 / 1983.
 • Halife b. Hayyat, Tarih, tahkik: Suheyl Zekkar, Demeşk, 1387 / 1967.
 • Taberi, Tarih.
 • Mes’udi, Ali, et-Tenbih ve’l-İşraf, Liden, 1893.
 • Mes’udi, Ali, Murucu’z Zeheb, tahkik: Yusuf Es’ad Dağır, Beyrut, 1385 / 1965.
 • Vakıdi, Muhammed, el-Meğazi, tahkik: Marsden Johannes, Beyrut, Müessesetu’l A’lemi.
 • Yakut, Buldan.