Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Tevvabun

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Tevvabun Hareketi (tövbe edenler) İmam Hüseyin ve Peygamber Ehlibeytinin (s.a.a) intikamını almak için liderliğini Süleyman bin Surad Huzai’nin yaptığı Kufe Şialarından bir grubun kıyam ederek “Aynu’l Verde” denilen yerde İbn Ziyad’ın ordusuyla savaşarak şehit oldukları bir kıyam hareketidir.

Tevvabun İsminin Nedeni

Kufe halkı, İmam Hüseyin’e (a.s) biat edip Yezid b. Muaviye’ye karşı kıyam etmesi için İmam Hüseyin’i (a.s) davet etmiş, ancak İmam Hüseyin’e (a.s) yardım etmekten vazgeçmiş ve Aşura kıyamında İmamı yalnız bırakmışlardır. Kufe halkı, feci Kerbela hadisesi yaşandıktan sonra yaptıklarından pişman olmuş ve tövbelerinin kabul olmasının tek şartının İmam Hüseyin’in (a.s) intikamını almak ve bu uğurda katillerini öldürmek veya bu yolda öldürülmek olduğu düşüncesine kapılmışlardır. Bundan dolayı tarihte “Tevvabun Hareketi” olarak ünlenmişlerdir.[1]

Kaynakça

  1. Siyer-i İ’lamu’n Nubela, c. 3, s. 395.

Bibliyografi

  • Zehebi, Muhammed b. Ahmed, Siyer-i İ’lamu’n Nubela, Beyrut, Müessese er-Risale, h. 1413.
  • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Ensabu’l-Eşraf, Müessesetu’l-A’lem, h.k 1394