Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Cafer bin Akil

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Cafer bin Akil bin Ebu Talip (Arapça: جعفر بن عقیل), İmam Hüseyin’in (a.s) yârenlerinden ve Aşura günü Kerbela’da şehit olanlardandır.[1] Annesinin künyesi Ümmü Sagar’dır, bazıları ise Ümmü’l Benin olduğunu söylemiştir. Cafer de Müslim b. Akil gibi Hz. Ali’nin (a.s) damatlarındandır. Şehit olduğunda yaşının 23 olduğu söylenmiştir.

Kerbela Şehitleri’nin Kabri Şerifleri

[2]

Nesep, Doğum ve Şehadeti

Cafer, Akil bin Ebu Talib’in oğludur. Makatilu’t Talibin kitabında annesinin Kilab oğulları kabilesinden Amir b. Amiri’nin kızı “Ümmü Sagar” olduğu belirtilmiştir.[3] Ancak Taberi, Hişam’dan annesinin Şakar b. Hizam’ın kızı Ümmü’l Benin olduğunu nakletmiştir.[4] Aynı şekilde annesinin Suğriye kızı Hafsa olduğu da söylenmiştir.[5] Cafer de kardeşi Müslim bin Akil gibi İmam Ali’nin (a.s) damadıdır.

Doğum tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur, ancak Lübabu’l Ensab kitabı yazarına göre Kerbela’da şehit düştüğünde yaşı 23’tür.[6]

Kerbela’da Hazır Bulunması

El-Futuh yazarının nakline göre Cafer b. Akil, Abdullah b. Müslim’in ardından savaş meydanına çıkmıştır.[7] İbni Şehraşub da el-Menakib adlı kitabında aynı şekilde Cafer b. Akil’in Abdullah b. Müslim'in ardından savaş meydanına çıktığını ve düşman savaşçılarından iki kişiyi ve bir görüşe göre 15 kişiyi öldürdükten sonra Beşer b. Savt Hamedani tarafından şehit edildi.[8] Ancak Makatilu’t Talibin kitabının yazarı Cafer’in Urve b. Abdullah Has'emi tarafından şehit olduğunu yazmıştır.[9] Taberi ise Cafer’in Beşer b. Savt Hamedani tarafından şehit olduğunu yazmıştır.[10] Yine Taberi, tarih kitabının başka bir yerinde Ahmed bin Müslim Ezidi’den Cafer’i okla öldüren kişinin Abdullah b. Uzre Has’emi olduğunu nakletmiştir.[11]

Recez Okuması

El-Futuh kitabı yazarı Hz. Cafer bin Akil’in savaş meydanına çıktığında şu recezi okuduğunu yazmıştır:

انا الغلام الابطحی الطالبی

من معشر فی هاشم و غالب

و نحن حقا سادة الذوائب

هدا حسین سید الاطائب

Ben Ebtahi (Mekke’li) genci ve Talib’in nesliyim

Haşim ve Galib’in hanedanındanım

Ve bizler kuşkusuz büyüklerin efendisiyiz

Bu temizlerin efendisi Hüseyin’dir[12]

Nahiye ve Recebiye Ziyaretleri

Hz. Cafer b. Akil b. Ebu Talib’in ismi Nahiye ve Recebiye ziyaret namelerinde geçmiş ve katili Beşer b. Savt Hemdani’ye lanet edilmiştir.[13]

Kaynakça

 1. Şeyh Mufid, el-İrşat, c. 2, s. 125; Ensabu’l Eşraf, c. 2, s. 103, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.
 2. Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.
 3. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.
 4. Taberi, Tarihi Taberi, c. 5, s. 469; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 581, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.
 5. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.
 6. Lübabu’l Ensab, c. 1, s. 401, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 166 – 167. sayfalarından naklen.
 7. El-Futuh, c. 5, s. 111; Maktelu’l Hüseyin (a.s), Harezmî, c. 2, s. 26, Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.
 8. İbni Şehraşub, el-Menakib, c. 4, s. 105, Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 9. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 10. Taberi, Tarihi Taberi, c. 5, s. 469; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 581, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 11. Taberi, Tarihi Taberi, c. 5, s. 447; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 570, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 12. El-Futuh, c. 5, s. 111; Maktelu’l Hüseyin (a.s), Harezmî, c. 2, s. 26, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 166, 167 ve 168. sayfalarından naklen.
 13. Muhammed Rey Şehri, ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’, s. 166, 167.

Bibliyografi

 • Muhammed Rey Şehri, Danişname-i İmam Hüseyin (a.s), Ber Paye-i Kur’an ve Hadis, Kum, Daru’l Hadis, 1388.
 • Şeyh Mufid, el-İrşat, Kum, konkgre Şeyh Mufid, s. 1413.
 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarihi Taberi), tahkik: Muhammed Ebu’l Fazl İbrahim, Beyrut, daru’t turas, ikinci baskı, 1967.
 • Lübabu’l Ensab.
 • Harezmî, el-Muvaffak İbn Ahmed; Maktelu’l Hüseyin (a.s), tahkik ve talik: Muhammed es-Semavi, Kum, mektebetu’l mufid.
 • İbni Şehraşub, el-Menakib Al-i Ebu Talib, Kum, Allame, k. 1379.
 • el-Futuh.
 • Makatilu’t Talibin.
 • İbn Esir, Ali b. Ebu’l Kerem, el-Kamil fi tarih, Beyrut, daru sadır-daru Beyrut, 1965.