Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Aşura Takvimi

WikiShia sitesinden
(Aşura Vakıası Takvimi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 60. Yıl

Tarih Hadise
15 Recep Muaviye b. Ebu Süfyan’ın ölümü.[1]
28 Recep hicri kameri 60. yıl (Pazar Akşamı) İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Çıkışı.[2]
3 Şaban (Cuma Akşamı) İmam Hüseyin’in (a.s) Mekke’ye Girişi.[3]
10 Ramazan Abdullah b. Misme’i Hamedani ve Abdullah b. Val vasıtasıyla Kufelilerin gönderdiği ilk mektupların İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşması.[4]
12 Ramazan Gays b. Mushir Seycavi, Abdurrahman b. Abdullah Erhebi ve Ammare b. Abdu Seluli vasıtasıyla Kufelilerin 150 mektubunun İmam’a (a.s) ulaşması.[5]
14 Ramazan Hani b. Hani Sebiy’i ve Said b. Abdullah Hanefi vasıtasıyla Kufe halkı ve büyüklerinin mektubunun İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşması.[6]
15 Ramazan Müslim b. Akil’in vazife üzere Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkışı.[7]
5 Şevval Müslim b. Akil’in Kufe’ye girişi.[8]
8 Zilhicce (Salı) İmam Hüseyin’in (a.s) Mekke’den Çıkışı.[9]
8 Zilhicce Kufe’de Müslim b. Akil’in Kıyamı.[10]
9 Zilhicce Hz. Müslim b. Akil’in Şehadeti.[11]

Hicri Kameri 61. Yıl

Tarih Hadise
2 Muharrem İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela’ya girişi.[12]
3 Muharrem Ömer b. Saad’ın dört bin kişilik orduyla Kerbela’ya girişi.[13]
6 Muharrem Habib b. Muzahir’in İmam Hüseyin’e (a.s) yarenlik etmeleri için Ben-i Esed kabilesinden yardım istemesi ve bu görevde başarısız olması.[14]
7 Muharrem İmam Hüseyin (a.s) ve Ashabının üzerine suyun kapatılması.[15]
9 Muharrem Tasua ve Şimr b. Zilcevşen’in Kerbela’ya girmesi.[16]
9 Muharrem Ömer Saad ordusunun İmam Hüseyin’le (a.s) savaş ilan etmesi ve İmam Hüseyin’in (a.s) Ömer Saad’dan mühlet istemesi.[17]
10 Muharrem Aşura Vakıası; İmam Hüseyin (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) Ehlibeyt (a.s) ve yarenlerinin şehadeti.
11 Muharrem Esirlerin Kufe’ye doğru hareketi.[18]
11 Muharrem Kerbela şehitlerinin Ben-i Esed (Gazıriyye ehlinden) kabilesi tarafından toprağa verilmesi.[19]
1 Sefer İmam Hüseyin’in (a.s) bedensiz başı ve Ehlibeyt’in (a.s) Şam’a getirildiği gün.[20][21]
20 Sefer Erbain (İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı) ve Ehlibeyt’in (a.s) Kerbela’ya girişi.[22]
20 Sefer Bazı görüşlere göre Ehlibeyt’in (a.s) Şam’dan Medine’ye dönmesi.[23]

Kaynakça

 1. Şeyh Müfid, c. 2, s. 32.
 2. Şeyh Müfid, c. 2, s. 34.
 3. Şeyh Müfid, c. 2, s. 35.
 4. Şeyh Müfid, c. 2, s. 37.
 5. Şeyh Müfid, c. 2, s. 37 ve 38.
 6. Şeyh Müfid, c. 2, s. 38.
 7. Mes’udi, Murucu’z Zeheb, c. 3, s. 65.
 8. Mes’udi, Murucu’z Zeheb, c. 3, s. 65.
 9. Şeyh Müfid, c. 2, s. 38.
 10. Şeyh Müfid, c. 2, s. 66.
 11. İbn-i Kesir, el-Bidaye ve’n Nihaye, c. 8, s. 171.
 12. Şeyh Müfid, c. 2, s. 84.
 13. Şeyh Müfid, c. 2, s. 84.
 14. İbn-i A’sam, Kitabu’l Futuh, c. 5, s. 90 ve 91.
 15. Şeyh Müfid, c. 2, s. 86.
 16. İbn-i Saad, Tercümetu el-Hüseyin ve Mekteluhu, s. 179.
 17. Şeyh Müfid, c. 2, s. 89.
 18. Şeyh Müfid, c. 2, s. 114.
 19. İbn-i Kesir, el-Bidaye ve’n Nihaye, c. 8, s. 205.
 20. Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed Biruni Harezmi, el-Asaru’l Bakiye ani’l Kuruni’l Haliye, s. 331.
 21. Bazıları Ehlibeyt’in (a.s) Şam’a getirilme tarihini Rebiu’l Evvel ayının 16’sı bilmektedir (İmadu’d Din Hasan b. Ali Taberi, Kamil-i Bahai (el-Kamilu’l Bahai fi’s Sakife), c. 2, s. 293).
 22. Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed Biruni Harezmi, el-Asaru’l Bakiye ani’l Kuruni’l Haliye, s. 331.
 23. Şeyh Müfid, Mesarru’ş Şia, s. 46.

Bibliyografi

 • İbn-i A’sam, Kitabu’l Futuh, Tahkik: Ali Şiri, Beyrut, Daru’l Azva, h.k 1411.
 • İbn-i Saad, Tercumetu el-Hüseyin ve Mekteluhu, Tahkik: Seyyid Abdulaziz Tabatabai, Faslnamei Turasuna, Salı Sevvum, Şumare 10, h.k. 1408.
 • İbn-i Kesir Demeşki, Ebu’l Fida İsmail, el-Bidaye ve’n Nihaye, Tahkik: Ali Şiri, Beyrut, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi, h.k. 1408.
 • Biruni Harezmi, Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed, el-Asaru’l Bakiye ani’l Kuruni’l Haliye, Beyrut, Daru Sadır.
 • Şeyf Müfid, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi ale’l İbad, Tahkik: Müessesetu A’lu’l Beyt (a.s) li İhyai’t Turas, Kum, Daru’l Mufid, h.k. 1413.
 • Şeyf Müfid, Mesarru’ş Şia, (Şeyh Mufid’in eserlerinin 7. cildinde basılmıştır), Tahkik: Mehdi Necef, çapı dovvum, Beyrut, Daru’l Mufid, h.k. 1414.
 • Taberi, İmadu’d Din Hasan b. Ali, Kamil-i Bahai (el-Kamilu’l Bahai fi’s Sakife), Tahran, Mektebetu’l Mustafevi.
 • Mes’udi, Murucu’z Zeheb ve Meadiu’l Cuher, Tahkik: Said Muhammed Lehham, Beyrut, Daru’l Fikir, h.k 1421.