Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Her Gün Aşura Her Yer Kerbela

WikiShia sitesinden
(Kullu Yevmin Aşura sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Her gün Aşura her yer Kerbela (Arapça: کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٌ کَربَلا) ifadesi, bazılarının İmam Cafer-i Sadık’a (a.s) atfettikleri ünlü bir slogandır. Bazı âlimler konuşmalarında bu ifadeyi kullanmakta ve buna karşın bazı araştırmacılar bu ifadenin Şia'nın hiç bir hadis kitabında nakledilmediğini ileri sürmektedirler.

"Her Gün Aşura" İfadesinin Tarihçesi

Tarihi olarak bu sözcüğü ilk olarak kimin kullandığı belli değildir. Ali Şeriati, “Adem’in varisi Hüseyin (a.s)” adlı kitabında, bu ifadeyi İmam Sadık’a (a.s) nispet vermiştir.[1] Bu ifade, aynı şekilde bir çok alimin konuşmalarında kullandıkları bir ifadedir. İmam Humeyni (r.a) konuşma ve mesajlarında bu ifadeden istifade etmiştir.[2] Yine Ayetullah Hamenei, bu ifadenin hadis olup olmadığına değinmeden, konuşmalarında istifade etmiştir.[3] Hakeza Ayetullah Şehit Murtaza Mutahhari de bu ifadeyi kullanmış ve o da hadis olup olmadığına değinmemiştir.[4]

"Her Gün Aşura" İfadesinin Kaynağı

"Aşura İnkılabı" kitabının yazarı şöyle yazmaktadır: “‘Biharu’l Envar, Kutub-u Erbaa, Müstedreku’l Vesail’ gibi kitaplarda bu ifadeyi bulamadım. Ancak İmam Humeyni (r.a) bu ifadeyi kullanmış ve güvenmiştir.”[5] Bazı araştırmacılar ise, bu ifadenin hadislerde geçmemesi bir yana, Şia’nın inançlarına da aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Zira hiçbir yerin Kerbela kadar bir değeri yoktur ve hiçbir gün Aşura günüyle mukayese edilmez.[6] Öyle anlaşılıyor ki bu söz Zeydiye mezhebi çıkışlıdır ve İsna Aşeri (on iki İmam (a.s)) Şiaları ile bir ilgisi yoktur.[7]

"Her Gün Aşura" İfadesinin Yorumu

İmam Humeyni’nin (r.a) konuşmalarından, bu sözden maksadın "İmam Hüseyin’in (a.s) musibetlerine ağlamanın daimi olduğu anlamında değil, bilakis bu ifadenin zalimlere karşı mücadelenin daimi olduğu" anlamında olduğu anlaşılmaktadır.[8] Her ne kadar başka yerlerde başka bir şekilde yorumlamış olsa da[9] Şehit Mutahhari dünyada her zaman zulme karşı mücadelenin olduğunu; bunun da İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının bir neticesi olduğuna inanmakta ve bu ifadenin buna işaret ettiğini ileri sürmektedir.[10] Ayetullah Hamenei de her gün Aşura ifadesini şu şekilde yorumlamaktadır: “Her dönemde insanların bazı rolleri vardır. Eğer o rolü doğru, kendi zamanında ve uygun bir şekilde ifa ederse, her şey yolunda olur; milletler gelişir ve insaniyet yaygınlaşır.”[11]

Kaynakça

 1. Şeriati, Hüseyin (a.s), Varis-i Adem, s. 49.
 2. İmam Humeyni (r.a), Sahife-i İmam, c. 9, s. 445 ve c. 10, s. 10, 122, 191, 315 ve c. 16, s. 151.
 3. Ayetullah Hamenei’nin bürosuna ait websitesi.
 4. Mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 3, s. 434.
 5. Muhacirani, İnkılab-ı Aşura, s. 16.
 6. Sıhaet-i Serdurudi, Aşura hakkında birkaç ünlü hadis, s. 136, 137.
 7. Bazhani-i Çend Hadis-i Meşhur der Bare-i Aşura.
 8. İmam Humeyni, c. 9, s. 445 ve c. 10, s. 10, 122, 315.
 9. İmam Humeyni, c. 10, s. 191 ve c. 16, s. 151.
 10. Mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 3, s. 434.
 11. Ayetullah Hamenei’nin bürosuna ait websitesi.

Bibliyografi

 • Ayetullah Hamenei’nin bürosuna ait websitesi.
 • Humeyni, Seyyid Ruhullah, Sahife-i İmam, Müessese-i Tanzim ve Neşr-i Asar-ı İmam Humeyni (r.a).
 • Şeriati, Ali, Hüseyin (a.s), Varisi Adem (Mecmua-i Asar, sayı, 19), İntişarat-ı Kalem, Tahran, 1380.
 • Sıhheti Serdurudi, Muhamed, Aşura Hakkında Birkaç Ünlü Hadis, Ulum-u Hadis dergisi, sayı: 26.
 • Mutahhari, Murtaza, Neberdi Hak ve Batıl (Mecmua-i Asar, c. 3), İntişarat-ı Sadra, Tahran.
 • Muhacirani, Seyyid Ataullah, İnkılab-ı Aşura, İntişarat-ı İttilaat, Tahran, 1380.