Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Sarya

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Sarya (Arapça: صریا); Medine şehri yakınlarında bulunan bir köydür. Bu köyün Şiaların yedinci imamı Musa b. Cafer tarafından kurulduğu söylenmektedir.[1]

İmam Kazım (a.s) bu köyü, Evs ve Hazrec kabileleri arasında vuku bulan Buas savaşının gerçekleştiği, Buas bölgesinde kurmuştur.[2]

Ayrıca Şiaların onuncu imamı İmam Hadi (a.s) bu köyde dünyaya gelmiş[3] ve bir müddet de burada ikamet etmiştir.[4] El-Haraic ve’l Ceraih kitabında, İmam Rıza (a.s)[5] ve İmam Cevad’ın (a.s)[6] da bu bölgede yaşadığını gösteren iki rivayet nakledilmiştir.

Kaynakça

 1. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 50, s. 90.
 2. Havadisi Sali Şeşum Piysez Hicret, İbn Sa’d, c. 3, s. 604, c. 4, s. 384; İbn Cevzi, c. 2, s. 385 – 386; Yakubi, c. 2, s. 37.
 3. Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 297.
 4. Meclisi, Biharu’l Envar, c. 50, s. 157.
 5. Ravendi, el-Haraic ve’l Ceraih, c. 1, s. 365.
 6. Ravendi, el-Haraic ve’l Ceraih, c. 1, s. 383.

Bibliyografi

 • İbn Cevzi, el-Muntezem fi Tarihi’l Muluk ve’l Umem, tahkik: Muhammed Abdulkadir Ata ve Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut, 1412 / 1992.
 • İbn Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Beyrut, 1405 / 1985.
 • Ravendi, Kutbuddin Said b. Hibetullah, el-Haraic ve’l Ceraih, Kum, Müessesetu İmamu’l Mehdi, 1409.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Beyrut, Daru İhyau’t Turasu’l Arabi, 1403.
 • Mufid, Muhammed b. Muhammed, el-İrşad fi Marifeti Hucecullahi Ale’l İbad, Kum, Kongreyi Şeyh Mufid, 1413.
 • Yakubi, Ahmed b. İshak, Tarihi Yakubi, Beyrut.