Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Uhud Dağı

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Uhud Dağı ve Mescidu'n Nebi

Uhud Dağı (Arapça: ‎جبل أحد); Suudi Arabistan’ın Hicaz bölgesinde[1] bulunan kırmızı renkli bir dağdır. Bu dağ Medine’nin yaklaşık 4 km kuzeyindedir. Allah Resulünün (s.a.a) yarenleri ile Mekke müşrikleri arasında gerçekleşen Uhud savaşı bu dağın yanında vuku bulmuştur. Uhud dağı da ününü bu savaştan almıştır.[2] Bu dağın yanında yer alan Uhud savaşı şehitleri kabristanı, asırlardır özellikle Şialar olmak üzere hacı ve ziyaretçilerin ziyaretgâhı olmuştur.

İsimlendirilme Sebebi

Uhud Dağından bir kare

Uhud dağının bu adla isimlendirilmesi hakkında birkaç görüş ileri sürülmüştür. Bazıları bu dağın bölgedeki herhangi bir dağ silsilesine bağlı olmadığı ve tek başına bulunduğu için bu adı aldığını belirtmişlerdir.[3] Bazıları da bu dağın Allah’ın birliğine benzerliğinden dolayı bu ismi almış olabileceğini zikretmişlerdir. Ayrıca cahiliye döneminde bu dağın adının Unkud olduğu söylenmiştir.

Resulü Ekrem (s.a.a) Uhud dağını çok severmiş ve bundan dolayı bu dağ hakkında şöyle buyurmuştur:

«اُحُد جَبَلٌ یحِبُّنا وَ نُحِبُّهُ»

“Uhud, şüphesiz bizi seven ve bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır.”[4]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Yakut Hamevi, el-Buldan, c. 1, s. 144 - 145.
  2. Dairetu’l Maarifi Bozorğu İslami.
  3. Firuzabadi, el-Meganimu’l Metabe, s. 10; İbn Kesir, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 3, s. 18.
  4. Caferiyan, Asarı İslamiyi Mekke ve Medine, s. 354 - 355.

Bibliyografi

  • İbn Kesir Demeşki, Ebu’l Fida, es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: Mustafa Abdulvahid, Kahire, Matbaatu İsa el-Babi el-Halebi, 1384.
  • Caferiyan, Resul, Asarı İslamiyi Mekke ve Medine, Neşri Meş’ar, Tahran, 1384.
  • Firuzabadi, Muhammed b. Yakup, el-Meganimu’l Metabe fi Mealimi Tabe, tahkik: Hamid el-Casir, Riyad, Daru’l Yemame, 1389.
  • Hamevi, Mucemu’l Buldan.

Dış Bağlantılar