Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Peygamberimizin Savaşları

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) Medine’ye hicretinden sonra ve bu şehirde İslam toplumunun idaresini üstlendiği on yıl içerisinde küçük ve büyük çaplı olmak üzere birçok savaş meydana gelmiştir. Allah Resulü bu savaşların yaklaşık dörtte birisine katılarak, savaşı bizzat kendisi komuta etmiştir. Peygamber efendimizin (s.a.a) bizzat katıldığı savaşlara “gazve” denmektedir.

Resulü Kibriya’nın (s.a.a) bizzat katılmayıp, bir grubu ashabından birinin komutası altında düşman üzerine gönderdiği savaşlara “seriyye” denir. Yalnız, gönderilen kişilerin birden fazla olması gerekir; zira peygamberin sadece bir kişiyi göndermesi durumunda ona “ba’s” denir.[1]

Peygamber efendimizin (s.a.a) savaşlarının tamamında ölenlerin toplam sayısını Taberi 1403 kişi, Allame Meclisi Biharu’l Envar’da 1557 kişi, İbn Sa’d Tabakat’ta 1274 kişi, Yakubi 940 ve İbn Hişam’da Sireyi İbn Hişam kitabında 1334 kişi olarak zikretmiştir.[2]

Kaynakça

  1. Es-Siretu’l Halebiyye, c. 3, s. 213.
  2. Nasiri, Muhammed, Tarihi Peygamberi İslam, Kum, Neşri Maarif, çapı nuzdehum, 1383, s. 76.