Hicri Kameri 3. Yıl

wikishia sitesinden
(Hicri 3 sayfasından yönlendirildi)

Hicri Kameri 3. Yıl, Hicri Kameri takviminde üçüncü yılıdır.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, Hicri Şemsi 3. yılın Tir ayının 6'sı Pazar günü ve 27 Haziran 624 Miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, Hicri Şemsi 4 yılın Hordad ayının 25'i Çarşamba günü ve 16 Haziran 625 Miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 3. Yılın Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 463; Şeyh Tusi, Tehzibu’l Ahkam, c. 6, s. 41; Tusi, aynı eser; İbn-i Abdulbirr, c. 1, s. 392; İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Hamise, s. 369; Şeyh Mufid, el-Muknia, s. 467; el-Muvaffak b. Ahmed el-Harezmi, Maktelu’l Hüseyin (a.s), c. 1, s. 143.
  3. İbn-i Sa’d, c. 6, s. 399; Yakubi, c. 2, s. 246; Dolabi, s. 102 ve 121; Ebu’l Ferec-i İsfahani, s. 51; Ahmed b. Yahya el-Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 404; Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarih-i Taberi), c. 2, s. 555; Şeyh Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 27 ve Ali b. el-Hüseyin el-Mes’udi, et-Tenbih ve’l İşraf, s. 213.
  4. Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 3.
  5. Kuleyni, Usul-u Kafi, c. 2, s. 499.