Müfret Umre

wikishia sitesinden

Müfret Umre (Arapça:عُمْره مُفرَده), Kâbe’yi ziyaret esnasında gerekli şartları yerine getirilerek eda edilen umre türlerinden biridir. Müfret Umre, haccın erkanlarından biri değildir. Bu yüzden Temettü Haccı’nın bir parçası olan Temettü Umresi tam tersidir.

Müfret Umre’nin erkanları sırasıyla şunlardır: “İhram, Tavaf, Tavaf Namazı, Safa ile Merve arası Sa’y, Taksîr “ تقصیر” (saçların kısaltılması)” veya Halk “حلق”, kadınların tavafı ve kadınlar için tavaf namazı olmak üzere yedi erkandan oluşmaktadır. Fıkıhçıların ve hadisçilerin ifadelerine göre Recep ayında eda edilcek Müfret Umre’nin, diğer aylarda eda edilmesinden daha faziletlidir.

Umre

Umre, Allah'ın Evine yapılan ziyarette İhram, Tavaf ve Safa ile Merve[1] arasında sa’y etmek gibi bir dizi dinî ritüellerin bütününe verilen isimdir.[2] Umre, Temettü Umresi ve Müfret Umre olmak üzere ikiye ayrılır.[3] Temettü Umresi Temettü Haccının bir parçasıdır ve birlikte eda edilirler.[4] Ancak Müfret Umre ise Temettü Haccından bağımsız olarak gerçekleştirilen bir umre türüdür.[5]

Fakihlere göre, tıpkı Hac gibi Umre yapmak da bir Müslüman için eğer şartları elverişli ise hayatı boyunca bir kez yerine getirmek vacip,[6] sonrakiler ise müstahaptır.[7]

Müfret Umre’nin İsimlendirilmesi ve Türleri

Müfret Umre’ye, hacca dahil olmadığından ve ayrı ayrı eda edildiğinden «مفرده» "müfret" denir.[8] Bu yüzden bu umre türüne aynı zamanda “مَبتوله” yani Kesilmiş Umre de denir.[9]

Kiran Umresi (عمره قِران) ve İfrat Umresi (عمره اِفراد) Müfret Umresi’nin farklı iki alt türleridir. Kiran Umresi Kiran Haccını eda etmek zorunda olan kişi içindir. İfrat Umresi ise üzerinde İfrat Hacı yükümlülüğü bulunan olan kimsenin ifa etmesi gereken umre türüdür.[10]

Müfret Umre’nin Erkanları

Müfret Umre, aşağıda sıralandığı gibi (sıraya riayet edilmek şartıyla) yedi farklı amelden oluşur:

Müfret Umre ile Temettü Umresi’nin Farkları

Müfret Umre'nin amelleri Temettü Umresi’nin amellerinden farklıdır. Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Temettü Umresi’nde Müfret Umre'den farklı olarak Nisa Tavafı ve Nisa Tavafı Namazı şartları yoktur. Ancak Müfret Umre'de bu yerine getirilmesi elzem bir ameldir.
 • Temettü Umresi’nde ihramın Hac aylarında (Şevval, Zilkade, Zilhicce) eda edilmesi gerekir. Ancak Müfret Umre’nin ihramında bu şart yoktur.
 • Temettü Umresi’nde Safa ile Merve arasını sa'yi ettikten sonra Taksîr “ تقصیر” (biraz saç veya tırnak kısaltma) yapmalı ancak Müfret Umre’de Taksîr ve Halk “حلق” (saçların tıraş edilmesi) gibi amellerin yerine getirilme zorunluluğu yoktur.[12]
 • Temettü Umresi’nde ihram yeri “مواقیت ” belirli beş bölgeden biri olmalıdır. Müfret Umre’nin ihramında ise bu durum zorunlu değildir ve ihram «اَدنَى‌الحِلّ» "Ednayi-l Harem" (türbe dışındaki en yakın yer) olabilir.[13]

En Faziletli Umre

Fıkıh-i kitaplara göre Recep ayında eda edilen umrenin diğer aylarda eda edilecek olan umrelere göre daha çok sevabı vardır.[14] Bu konu birtakım hadislerde de rivayet edilmiştir. Vesailu’ş Şia Kitabı’nda rivayet edilen bazı hadislerde Peygamberimizden (s.a.a) ve İmam Sadık’tan (a.s) Receb ayında eda edilen umrenin en faziletli umre olduğu belirtilmiştir.[15]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, 1. cilt, s.275.
 2. Şeyh Tusi, el-Mabsout, 1387 Hicri Kameri, cilt 1, s. 296; ‌ Nacafi, cavahar el-Kalam, Beyrut, cilt 20, s.441.
 3. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s.479.
 4. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 481.
 5. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 485.
 6. Örneğin, Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, cilt 1, s. 274; Nacafi, Cevaharlal Kalam, Beyrut, cilt 20, s.441.
 7. Şeyh Tusi, el-Mabsout, 1387 Hicri Kameri, 1. cilt, s. 297; Yüce Lider Baas Araştırma Grubu, Seçilmiş Hac Ayinleri, 1426 Hicri Kameri, s.59.
 8. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 485.
 9. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 485.
 10. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 485.
 11. Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, 1. cilt, s.275.
 12. Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, cilt 1, s. 275 ve 276.
 13. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 488.
 14. Örneğin bkz. İlk şehit, el-Durus el-Şaria, 1417 Hicri Kameri, 1. cilt, s. 337; Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, 1. cilt, s.276.
 15. Serbest temsilci, Şii anlamı, 1409 Hicri Kameri, cilt 14, s. 302.

Bibliyografya

 • Özgür Ameli, Muhammed İbn-i Hassan, Şii Ayrıntıları şeriat meselelerini incelemek demektir, Kum, el-Bayt Enstitüsü, ilk baskı, 1409 Hicri Kameri.
 • İlk şehit, Muhammed İbn-i Makki el-Ameli, İmami içtihatlarında şeriat dersleri, Kum, İslami yayın, ikinci baskı, 1417 Hicri Kameri.
 • Şeyh Tusi, Muhammed İbn-i Hassan, el-Mabsut Fi el-Fikh el-Imamiyyah, araştırma ve düzeltme Seyyed Muhammed Taki Kashfi, Tahran, el-*Mortazaviyyah Library for the Revival of el-caafariyya vorks, üçüncü baskı, 2008 Hicri Kameri.
 • Yüce Lider Ba'ath Araştırma Grubu, Seçilmiş Hac Ayinleri, Tahran, Mashar Yayınları, İkinci Baskı, 1426 Hicri Kameri.
 • Muhakkık Hali, ca'far İbn-i Hassan, Şaria el-Islam fi el-Helal va el-Haram, araştırma ve düzeltme Abdul Hussein Muhammed Ali Bakal, Kum, Ismailian, ikinci baskı, 1408 Hicri Kameri.
 • Encyclopedia Institute of Islamic curisprudence, Fıkıh Sözlüğü by the din of the Ehl el-Beyt (as), Kum, Encyclopedia Institute of Islamic curisprudence, birinci baskı, 2013.
 • Nacafi, Muhammed Hassan, cavahar el-Kelam fi Şarh Şarh Şaria el-Islam, Beyrut, Dar el-Ihyaa el-Tarath el-Arabi, yedinci baskı, 1404 Hicri Kameri.