Temettü Umresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Temettü Umresi (Arapça:عمره تَمَتُّع), Temettü Haccı ile birlikte eda edilen Umre türlerinden biridir. Temettü Umresi Müfret Umresi’nin zıt karşılığıdır. Bu yüzden Temettü Umresi Temettü Haccından ayrı olarak eda edilmektedir. Temettü Umresi, uyulması gereken sırasıyla sıralayacak olursak “İhram, Tavaf, Tavaf Namazı, Sa’y ve Taksîr “ تقصیر” (saçların kısaltılması)” olmak üzere beş amelden oluşur.

Umre

Umre, Allah'ın Evine (Kabe) yapılan ziyarette İhram, Tavaf ve Safa ile Merve[1] arasında sa’y etmek gibi bir dizi dinî ritüellerin bütününe verilen addır.[2] Umre, Temettü Umresi ve Müfret Umre olmak üzere ikiye ayrılır.[3] Temettü Umresi Temettü Haccının bir parçasıdır ve birlikte eda edilirler.[4] Müfret Umre ise Hac'dan bağımsız olarak gerçekleştirilen bir ibadettir.[5]

Fakihlere göre, tıpkı Hac gibi Umre yapmak da bir Müslüman için eğer şartları elverişli ise hayatı boyunca bir kez yerine getirmek vacip,[6] sonrakiler ise müstahaptır.[7]

Temettü Umresi’nin Erkanları

Temettü Umresi tıpkı aşağıda sıralandığı gibi sırası ile yerine getirilmek üzere beş erkandan oluşmaktadır:

Müfret Umre ile Temettü Umresi’nin Farkları

Müfret Umre'nin amelleri Temettü Umresi’nin amellerinden farklıdır. Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Temettü Umresi’nde Müfret Umre'den farklı olarak Nisa Tavafı ve Nisa Tavafı Namazı şartları yoktur. Ancak Müfret Umre'de bu yerine getirilmesi elzem bir ameldir.
 • Temettü Umresi’nde ihramın Hac aylarında (Şevval, Zilkade, Zilhicce) eda edilmesi gerekir. Ancak Müfret Umre’nin ihramında bu şart yoktur.
 • Temettü Umresi’nde Safa ile Merve arasını sa'yi ettikten sonra Taksîr “ تقصیر” (biraz saç veya tırnak kısaltma) yapmalı ancak Müfret Umre’de Taksîr ve Hâlk “حلق” (saçların tıraş edilmesi) gibi amellerin yerine getirilme zorunluluğu yoktur.[9]
 • Temettü Umresi’nde ihram yeri “مواقیت ” belirli beş bölgeden biri olmalıdır. Müfret Umre’nin ihramında ise bu durum zorunlu değildir ve ihram «اَدنَى‌الحِلّ» "Ednayi-l Harem" (türbe dışındaki en yakın yer) olabilir.[10]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, 1. cilt, s.275.
 2. Şeyh Tusi, el-Mabsout, 1387 Hicri Kameri, cilt 1, s. 296; ‌ Nacafi, cavahar el-Kalam, Beyrut, cilt 20, s.441.
 3. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s.479.
 4. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 481.
 5. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 485.
 6. Örneğin, Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, cilt 1, s. 274; Nacafi, Cevaharlal Kalam, Beyrut, cilt 20, s.441.
 7. Şeikh Tusi, el-Mabsout, 1387 Hicri Kameri, cilt 1, s. 297; Yüce Lider Baas Araştırma Grubu, Seçilmiş Hac Ayinleri, 1426 Hicri Kameri, s.59.
 8. Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, 1. cilt, s.275.
 9. Muhakkık Hali, Şaria el-Islam, 1408 Hicri Kameri, cilt 1, s. 275 ve 276.
 10. İslami Hukuk Dairesi Vakfı, Fıkıh Sözlüğü, 1392, cilt 5, s. 488.

Bibliyografya

 • Şeyh Tusi, Muhammed İbn-i Hassan, el-Mabsut Fi el-Fikh el-Imamiyyah, araştırma ve düzeltme Seyyed Muhammed Taki Kashfi, Tahran, el-*Mortazaviyyah Library for the Revival of el-caafariyah vorks, üçüncü baskı, 2008
 • Yüce Lider Ba'ath Araştırma Grubu, Seçilmiş Hac Ayinleri, Tahran, Mashar Yayınları, İkinci Baskı, 1426 Hicri Kameri.
 • Muhakkık Hali, ca'far İbn-i Hassan, Şaria el-Islam fi el-Helal va el-Haram, araştırma ve düzeltme Abdul Hussein Muhammed Ali Bakal, Kum, *Ismailian, ikinci baskı, 1408 Hicri Kameri.
 • Encyclopedia Institute of Islamic curisprudence, Fıkıh Sözlüğü by the din of the Ehl el-Beyt (as), Kum, Encyclopedia Institute of *Islamic curisprudence, birinci baskı, 2013.
 • Nacafi, Muhammed Hassan, cavahar el-Kalam fi Şarh Şarh Şaria el-Islam, Beyrut, Dar el-Ihyaa el-Tarath el-Arabi, yedinci baskı, 1404 Hicri Kameri.