Hicri Kameri 10. Yıl

WikiShia sitesinden
(Onuncu yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 10. Yıl; Hicri Kameri takvimin onuncu senesidir. Bu yılın en önemli hadiselerinden biri Gadir Hum vakıası ve Allah Resulünün (s.a.a) İmam Ali’nin (a.s) kendisinden sonra yerine geçecek velisi ve halifesi olduğunu açıklamasıdır.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 22 Ferverdin Salı günü ve miladi 12 Nisan 631 ile ve yılın son günü olan 30 Zilhicce ise hicri şemsi 11 Ferverdin Cumartesi günü ve miladi 31 Nisan 632 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 10. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Vakıdi, c. 3, s. 1080 – 1089; Kuleyni, c. 4, s. 244.
 3. Tabersi, c. 1, s. 56; Mufid, s. 91; Halebi, c. 3, s. 308.
 4. Kummi, c. 1, s. 179; Ayyaşi, c. 1, s. 331 - 332; Feyz Kaşani, c. 2, s. 51; Kuleyni, c. 1, s. 290; Huveyzi, c. 1, s. 653 – 655; Bahrani, c. 1, s. 490, hadis 11; Allame Tabatabai, c. 6, s. 48; Suyuti, c. 2, s. 298; Alusi, c. 6, s. 194; Nişaburi, c. 1, s. 250.
 5. Kafi, c. 1, s. 289 - 292; Bahrani, el-Burhan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 1, s. 434 – 447; Tefsiru’l Kur’an’i’l Azim, c. 2, s. 14; Suyuti, ed-Durru’l Mensur, c. 3, s. 19.
 6. Taberi, c. 3, s. 136; Zehebi, Havadis ve Vefayat, h.k 11 – 40, s. 239.
 7. Vakıdi, 1966, c. 3, s. 883 – 884; İbni Hişam, c. 4, s. 239 – 240; Taberi, c. 3, s. 126 - 128.
 8. Taberi, c. 3, s. 131 – 132; İbn Hişam, c. 4, s. 290 - 291.
 9. İbni Esir, el-Kamilu fi’t Tarih, c. 2, s. 336.
 10. İbni Esir, el-Kamilu fi’t Tarih, c. 2, s. 337.
 11. İbni Esir, Usdu’l Gabe, c. 4, s. 326.
 12. İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kübra, c. 5, s. 69.
 13. İbni Hişam, Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 424; Taberi, silsile 1, s. 1740.

Bibliyografi

 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Mağazi, Marsden Johannes, Londra, 1966.
 • Tabersi, el-İhticac, Neşri Murtaza, Meşhed.
 • Halebi, es-Siretu’l Halebi, Daru’l Marife, Beyrut.
 • Mufid, İrşad, Müessese-i Alu’l beyt (aleyhimu’s selam), Kum.
 • Muhammed b. Ahmed Zehebi, Tarihu’l İslam ve Vefeyati’l Meşahir ve’l A’lam, tahkik: Ömer Abdusselam Tedmuri, Havadis ve Vefeyat, 11 – 40, Beyrut, 1417 / 1997.
 • Taberi, Tarih, Beyrut.