Hicri Kameri 37. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 37. Yıl; Hicri Kameri takvimin otuz yedinci senesidir. Sıffin savaşının meydana gelmesi ve Ammar b. Yasir’in bu savaşta şehit edilmesi bu yılın en önemli hadiselerindendir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 1 Tir Pazartesi günü ve miladi 22 Haziran 657 ile ve yılın son günü olan 30 Zilhicce ise hicri şemsi 21 Hordad Cuma günü ve miladi 11 Haziran 658 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 37. Yıl Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Belazuri, c. 2, s. 305.
 3. İbni Muzahim, s. 504.
 4. Belazuri, c. 2, s. 364.
 5. İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kübra, c. 3, s. 262; İbni Abdulbirr, el-İstiab fi Marifeti’l Ashab, c. 3, s. 231.
 6. İbni Sa’d, c. 3, s. 32 ve 263; Tusi, s. 52 – 53; İbn Asakir, c. 16, s. 370.
 7. İbni Esir, el-Kamil, c. 3, s. 287; Emin, A’yanu’ş Şia, c. 7, s. 389.
 8. İbni Esir, el-Kamil, c. 3, s. 287; Emin, A’yanu’ş Şia, c. 7, s. 389.

Bibliyografi

 • İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kübra, c. 3, Beyrut, Daru Sadır.
 • İbn Abdulbirr, el-İstiab fi Marifeti’l Ashab, tahkik ve talik: Ali Muhammed Muavviz, Adil Ahmed Abdulmovcud, Beyrut, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, 1415 / 1995.
 • İbni Muzahim, Vak’atu Sıffin, İntişaratı Basiret, Kum.
 • Belazuri, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Muhammed Bakır Mahmudi, Müessese-i A’lemi, Beyrut.
 • Tusi, Muhammed b. Hasan, Ricalu’t Tusi, tahkik: Cevad Kayyumi İsfahani, Kum, 1415.