Hicri Kameri 23. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 23. Yıl Hicri Kameri takvimin yirmi üçüncü senesidir. Müslümanların ikinci halifesi Ömer b. Hattab’ın Ebu Lulu tarafından öldürülmesi, bu yılda vuku bulan en önemli hadiselerden biridir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 22. yılın Aban ayının 30'u Çarşamba günü ve 22 Kasım 643 miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 29 Zilhicce ise, hicri şemsi 23. yılın Aban ayının 18'i Cumartesi günü ve 9 Kasım 644 miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 23. Yıl Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. El-İmametu ve’s-Siyase, c. 1, s. 41 ve 42; Tarih-i Yakubi, c. 2, s. 159 ve 160; el-İstiab, c. 3, s. 1155 ve 1156.
  3. Tarih-i Yakubi, c. 2, s. 160; Ensabu’l Eşraf, Belazuri, c. 2, s. 261.
  4. Garevi Nayini, Mühedisat Şia, s. 249. Nakil ettiği kitap: el-İstiyab, c. 4, s. 1867.; Usdu’l Ğabe, c. 5, s. 485.
  5. Garevi Nayini, Mühedisat Şia, s. 249. Nakil ettiği kitap: Tabakatu’l Kubra, c. 8, s. 57.; et'Tehzib, c. 12, s. 427

Bibliyografi

  • İbn-i Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, tahkik: Ali Muhammed Bicavi, Daru’l Ceyl, Beyrut, 1412 / 1992.
  • İbn-i Kuteybe, el-İmame ve’s-Siyase, Müessesetu’l Halebi.
  • Belazuri, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Suheyl Zekkar ve Riyad Zerkeli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1996 / 1417.
  • Yakubi, Tarih-i Yakubi, Daru Sadır, Beyrut.
  • Garevi Nayini, Mühedisat Şia, Danişgah-ı Terbiyet-i Muderris, Merkez-i Neşr-i Asar-ı İlmi, Tahran, 1386 h.ş.