Hicri Kameri 23. Yıl

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 23. Yıl; Hicri Kameri takvimin yirmi üçüncü senesidir. Müslümanların ikinci halifesi Ömer b. Hattab’ın Ebu Lulu tarafından öldürülmesi, bu yılda vuku bulan en önemli hadiselerden biridir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 30 Aban Çarşamba günü ve miladi 22 Kasım 643 ile ve yılın son günü olan 29 Zilhicce ise hicri şemsi 18 Aban Cumartesi günü ve miladi 9 Kasım 644 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 23. Yıl Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. El-İmametu ve’s Siyase, c. 1, s. 41 ve 42; Tarihi Yakubi, c. 2, s. 159 ve 160; el-İstiab, c. 3, s. 1155 ve 1156.
  3. Tarih-i Yakubi, c. 2, s. 160; Ensabu’l Eşraf, Belazuri, c. 2, s. 261.
  4. Garevi Nayini, Mühedisat Şia, s. 249. Nakil ettiği kitap: el-İstiyab, c. 4, s. 1867.; Usdu’l Gabe, c. 5, s. 485.
  5. Garevi Nayini, Mühedisat Şia, s. 249. Nakil ettiği kitap: Tabakatu’l Kubra, c. 8, s. 57.; et'Tehzib, c. 12, s. 427

Bibliyografi

  • İbn Abdulbirr, el-İstiyab fi Marifet’il Ashab, tahkik: Ali Muhammed Bicavi, Daru’l Ceyl, Beyrut, 1412 / 1992.
  • İbn Kuteybe, el-İmame ve’s Siyase, Müessesetu’l Halebi.
  • Belazuri, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Suheyl Zekkar ve Riyad Zerkeli, Beyrut, Daru’l Fikr, 1996 / 1417.
  • Yakubi, Tarihi Yakubi, Daru Sadır, Beyrut.
  • Garevi Nayini, Mühedisat Şia, Danişgahi Terbiyeti Muderres, Merkezi Neşri Asari İlmi, Tahran, 1386 h. ş.