Hicri Kameri 10. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicri onuncu yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 10. Yıl; Hicri Kameri takvimin onuncu senesidir. Bu yılın en önemli hadiselerinden biri Gadir-i Hum vakıası ve Allah Resulü'nün (s.a.a) İmam Ali’nin (a.s) kendisinden sonra yerine geçecek velisi ve halifesi olduğunu açıklamasıdır.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 10. yılın 22 Ferverdin ayının Salı günü ve 12 Nisan 631 miladi yıla müsadiftir. Yılın son günü olan 30 Zilhicce ise, hicri şemsi 11. yılın Ferverdin ayının 11'i Cumartesi gününe ve 31 Mart 632 miladi tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 10. Yıl Hadiseleri

Veladetler

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Vakıdi, c. 3, s. 1080 – 1089; Kuleyni, c. 4, s. 244.
 3. Tabersi, c. 1, s. 56; Mufid, s. 91; Halebi, c. 3, s. 308.
 4. Kummi, c. 1, s. 179; Ayyaşi, c. 1, s. 331 - 332; Feyz-i Kaşani, c. 2, s. 51; Kuleyni, c. 1, s. 290; Huveyzi, c. 1, s. 653 – 655; Bahrani, c. 1, s. 490, hadis 11; Allame Tabatabai, c. 6, s. 48; Suyuti, c. 2, s. 298; Alusi, c. 6, s. 194; Nişaburi, c. 1, s. 250.
 5. Kafi, c. 1, s. 289 - 292; Bahrani, el-Burhan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 1, s. 434 – 447; Tefsiru’l Kur’an’i’l Azim, c. 2, s. 14; Suyuti, ed-Durru’l Mensur, c. 3, s. 19.
 6. Taberi, c. 3, s. 136; Zehebi, Havadis ve Vefayat, 11 – 40 h.k, s. 239.
 7. Vakıdi, 1966, c. 3, s. 883 – 884; İbn-i Hişam, c. 4, s. 239 – 240; Taberi, c. 3, s. 126 - 128.
 8. Taberi, c. 3, s. 131 – 132; İbn-i Hişam, c. 4, s. 290 - 291.
 9. İbn-i Esir, el-Kamilu fi’t-Tarih, c. 2, s. 336.
 10. İbn-i Esir, el-Kamilu fi’t-Tarih, c. 2, s. 337.
 11. İbn-i Esir, Usdu’l Ğabe, c. 4, s. 326.
 12. İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kübra, c. 5, s. 69.
 13. İbn-i Hişam, Siretu’n-Nebeviyye, c. 2, s. 424; Taberi, Silsile 1, s. 1740.

Bibliyografi

 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Mağazi, Marsden Jones, Londra, 1966.
 • Tabersi, el-İhticac, Neşri Murtaza, Meşhed.
 • Halebi, es-Siretu’l Halebi, Daru’l Marife, Beyrut.
 • Mufid, İrşad, Müessese-i Alu’l Beyt (a.s), Kum.
 • Muhammed b. Ahmed Zehebi, Tarihu’l İslam ve Vefeyati’l Meşahir ve’l A’lam, tahkik: Ömer Abdusselam Tedmuri, Havadis ve Vefayat, 11 – 40, Beyrut, 1417 / 1997.
 • Taberi, Tarih, Beyrut.