Hicri Kameri 3. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicri 3 sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 3. Yıl; Hicri Kameri takvimin üçüncü senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 6 Tir Pazar günü ve miladi 27 Haziran 623 ile ve yılın son günü olan 29 Zilhicce ise hicri şemsi 25 Hordad Çarşamba günü ve miladi 16 Haziran 625 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 3. Yıl Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 3.
  3. Kuleyni, Usulu Kafi, c. 2, s. 499.
  4. Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 463; Şeyh Tusi, Tehzibu’l Ahkam, c. 6, s. 41; Tusi, aynı eser; İbni Abdulbirr, c. 1, s. 392; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Hamise, s. 369; Şeyh Mufid, el-Muknia, s. 467; el-Muvaffak b. Ahmed el-Harezmi, Maktelu’l Hüseyin (a.s), c. 1, s. 143.
  5. İbni Sa’d, c. 6, s. 399; Yakubi, c. 2, s. 246; Dolabi, s. 102 ve 121; Ebu’l Ferec İsfahani, s. 51; Ahmed b. Yahya el-Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 404; Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarihi Taberi), c. 2, s. 555; Şeyh Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 27 ve Ali b. el-Hüseyin el-Mes’udi, et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 213.