Hicri Kameri 7. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicrî yedinci yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 7. Yıl; Hicri Kameri takvimin yedinci senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 24 Ordibeheşt Çarşamba günü ve miladi 14 Mayıs 628 ile ve yılın son günü olan 30 Zilhicce ise hicri şemsi 13 Ordibeheşt Pazar günü ve miladi 3 Mayıs 629 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 7. Yıl Hadiseleri

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. Es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 328; Delailu’n Nubuvve, c. 4, s. 197.
  3. İbn Esir, c. 2, s. 227.
  4. Caferiyan, Resul, Asarı İslamiyi Mekke ve Medine, 1387 h.ş, s. 204.

Bibliyografi

  • Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delailu’n Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibu’ş Şeria, tahkik: Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, çapı evvel, 1405.
  • Caferiyan, Resul, Asarı İslamiyi Mekke ve Medine, Tahran, Neşri Meş’ar, dokuzuncu baskı,1387 h.ş.
  • İbn Hişam, Abdülmelik, Es-Siretu’n Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka, İbrahim Ebyari, Abdulhafiz Şelebi, Daru’l Marife, Beyrut, çapı evvel.
  • İbn Esir, el-Kamilu fi’t Tarih, Beyrut, 1385 – 1386 / 1965 – 1966, baskı ofset, 1399 – 1402 / 1979 – 1982.