Hicri Takvim

Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız
wikishia sitesinden
(Kameri aylar sayfasından yönlendirildi)

Hicrî kameri takvim ya da İslami takvim (Arapça: التقويم الهجري), yılı 354 ya da 355 gün olan, 12 kameri aydan oluşan, Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) olarak kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.

Önemi

Bu takvim Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Zira oruç, hac gibi dini ibadetler, dini bayram ve etkinlikler bu takvim esasına göre belirlenmektedir.

Hicrî takvim, Hicrî Şemsi (İran ve Afganistan’ın kullandığı güneş sistemli) takvim ve Hicrî Kameri takvim olmak üzere ikiye ayrılır. Bu takvimde miladi takvimle arasındaki gün farkı sabit değildir. Bu fark, yaklaşık olarak 33 yılda 1 yıl etmektedir.

Tarihçe

Hicrî Takvim, Hz. Ali'nin (a.s) emriyle Hicretin gerçekleştiği yıl birinci yıl kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil, o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmakta idi. Örneğin: Fil senesi, Fil senesinden dört yıl sonraki sene, Kâbe’nin tamirinin yapıldığı tamir senesi, sel senesi gibi…

Aylar

Hicri takvimde 12 ay bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri, başta Ramazan ayı olmak üzere "üç aylar" diye tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Yas ve matem ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı da Şia nezdinde önemli aylardandır. Ayrıca hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayı da çok önemli aylardan biridir.

Biruni ve Mes'udi, Cahiliye Arapları ile Müslümanların aynı ay isimlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Sıra Türkçe Yazılışı Orijinal Adı Sözcük Anlamı Açıklama
1 Muharrem محرم Haram (mukaddes) kılınmış. Haram ayların ilkidir.
2 Sefer صفر Boş. Gıda için "sefere" gidilen aydır.
3 Rebiülevvel ربيع الأول İlk bahar.
4 Rebiülahir ربيع الثاني Son bahar.
5 Cemaziyelevvel جمادى الأولى İlk çorak toprak.
6 Cemaziyelahir جمادى الثانية Son çorak toprak.
7 Recep رجب Saygı, onur. Haram ayların ikincisidir.
8 Şaban شعبان Dağılmış, yayılmış. Su bulmak için "dağılınan" aydır.
9 Ramazan رمضان Yanma, sıcak olma. Oruç ayıdır.
10 Şevval شوّال Yükselmiş. Gebe dişi develer kuyruklarını kaldırır.
11 Zilkade ذو القعدة Barışa sahiplik eden. Üçüncü haram aydır.
12 Zilhicce ذو الحجّة Hacca sahiplik eden. Hac ayıdır. Son haram aydır.

Kaynakça