Safer Ayı

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
(Safer sayfasından yönlendirildi)

Şablon:Sefer Sefer veya Seferu’l Hayr ya da Seferu’l Muzaffer (Arapça: صَفَر), hicri kameri ayların ikincisidir.
Cahiliyet döneminde “Nacir” adıyla anılmaktaydı. Sefer, “sefer” kökünden ve boş anlamına gelmektedir. Bu ayda Yemen’de pazarlar kurulur ve ona “seferi” derlerdi. Orada azıklar ve gerekli erzaklar alındığı için her kim pazara ulaşmayıp telef olduğundan bu aya bu isim verilmiştir.[1] Bazıları ise bu ayın isimlendirilmesi hakkında şöyle demişlerdir: Bu ay, Muharrem ayından sonra geldiği için ve cahiliyet dönemindeki insanlar Muharrem ayında –haram ay olduğundan- savaş yapmadıklarından Sefer ayı ile birlikte savaşa başlarlardı. Bu şekilde savaşa gittiklerinden evleri boş kalırdı; bu yüzden bu aya “Sefer ayı” denilmiştir.[2]

Yer ve Konumu

Muharrem ayından sonra, bu ay da Şialar için matem ve yas ayıdır. Hz. Fahri Kainat Efendimizin (s.a.a) vefatı ve Hz. İmam Hasan Mücteba (a.s) ve Hz. İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti ve yine İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain’i bu aydadır.

Sefer ayının özellikle son Çarşamba gününün uğursuz olduğu maruftur; ancak bu hususta herhangi bir rivayet yoktur.[3]

Bazı kaynaklarda Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) Sefer ayı hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Her kim bu ayın bittiğini bana müjdelerse, ona cenneti müjdelerim.” Senedi sahih olmayan bir rivayet büyük bir ihtimalle Ebu Zer Gıfari hakkındadır.

Bazı bölgelerde dileklerin kabul olması için Sefer ayının sonunda yedi mum yakılmakta ve yedi caminin kapısı vurulmaktadır. Bu geleneğin dini bir dayanağı yoktur ve hurafedir.[4]

Sefer Ayının Amelleri

Sefer Ayının Amelleri
Müşterek Amel ve İbadetler
 • Bu ay “uğursuzluk ayı” diye meşhurdur. Uğursuzluğu gidermek için de hiçbir şey, sadaka vermek ve yine Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt'inden (a.s) rivayet edilen dualardan daha etkili değildir. Kim bu ayda inen belalardan güvende olmak isterse, Muhaddis Feyz ve diğerlerinin naklettiği şu duayı her gün on defa okusun:
يا شَديدَ الْقُوى وَيا شَديدَ الْمِحالِ يا عَزيزُ يا عَزيزُ يا عَزيزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَميعُ خَلْقِكَ فَاكْفِني شَرَّ خَلْقِكَ يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفْضِلُ يا لا اِلـٰهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنينَ وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ

"Ey şiddetli güç sahibi, ey şiddetli kudret sahibi (şiddetle muahaza eden, cezalandıran), ey aziz, ey aziz, ey aziz! Bütün yarattıkların senin azametin karşısında zelil ve hakirdirler. O halde yarattıklarının şerri karşısında bana yet, ey ihsan eden, ey güzel iş yapan, ey nimet veren, ey lütufta bulunan! Ey ki senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Şüphesiz ben zalimlerdendim. Derken, biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine salat eyle."
Üçüncü Gün
"Ellahummel'an Âl-e Ebusüfyan" (Allah'ım! Ebu Süfyan Oğullarına lanet et) demek, 100 defa istiğfar edip, bağışlanma dilemek ve sonra da Allah'tan hacet ve dilekleri istemek müstehaptır.
Yirminci Gün
 • İmam Hüseyin'in (a.s) Erbain Ziyaretini okumak. Bu günde İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek müstehaptır.
Bu konuda İmam Hasan Askerî'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Müminin alameti beştir: Bir gün içerisinde elli bir rekat farz ve müstehap namaz kılmak, Erbain ziyareti yapmak, sağ ele yüzük takmak, namazda alnı toprağa bırakmak ve -namazda- "Bismillahirrahmanirrahim"i sesli söylemek."

Sefer Ayındaki Önemli Gelişmeler

Ana Madde: Sefer Ayı Olayları ve Etkinlikleri
 • İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başı Şam’a ulaştı (61 h.k.)
 • Hz. Rukayye’nin (s.a) şehadeti (61 h.k.)
 • İmam Musa Kazım’ın (a.s) doğum günü (128 h.k.)
 • Hz. Salman-ı Farisi’nin vefatı (33 h.k.)
 • Ammar ve Huzeyme’nin şehadeti (37 h.k.)
 • Hz. Peygamber’in (s.a.a) vasiyet yazdırmak için kağıt kalem istemesi (11 h.k.)
 • Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.a) vefatı (11 h.k.)
 • İmam Ali’nin (a.s) imametinin başlaması (11 h.k.)
 • İmam Hasan Müçteba’nın (a.s) şehadeti (50 h.k.)
 • İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti (203 h.k.)

Kaynakça

 1. Mesudi, c. 2, s. 188.
 2. Mesudi, c. 2, s. 188.
 3. İrfan ve Hikmet Websitesi
 4. Şehrisual

Bibiliyografi

 • Mesudi, Ali b. Hüseyin, Murucu’z-Zeheb ve Maadini’l Cevher, tahkik: Dahir, Es’ad, Kum, Daru’l Hicret, ikinci baskı, 1409 h.k.