27 Rebiülahir

wikishia sitesinden
Rebiülahir 1445
Pt
Sa
Ça
Pe
Cu
Ct
Pz

27 Rebiülahir Hicri kameri

  • 1103 h.k - Şii şair ve tarihçi Hazin Lahici'nin doğumu
  • 1291 h.k - Mirza Abulkasim Neragi'nin Şa'bu-l Makal Fi Daracatu-r Rical kitabının yazarlığının sonu
  • 1356 h.k - Fakih, rical alimi ve İsfahan İlmiye Havzası alimlerinden Abolhadi Kelbasi'nin vefatı
  • 1405 h.k - Şii taklit mercilerinden ve fıkıhta Camiu-l Medarik Fi Şerh-i Muhtasari-n Nâfi' kitabının yazarı Seyyid Ahmed Hansari'nin vefatı (19 Ocak 1985)
  • 1443 h.k - Luristan eyaletindeki Şii alimlerden ve Hürremabad'daki Kemaliye İlmiye Havzası tevliyeti Şeyh Abbas Ali Sadiki'nin vefatı (3 Aralık 2021)