Hicri Kameri 4. Yıl

WikiShia sitesinden
(Hicretin dördüncü yılı sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 4. Yıl; Hicri Kameri takvimin dördüncü senesidir.
Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 26 Hordad ve miladi 17 Haziran 625 ile ve yılın son günü olan 29 Zilhicce ise hicri şemsi 13 Hordad Pazar günü ve miladi 4 Haziran 626 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 4. Yıl Hadiseleri

Veladetler

  • İmam Hüseyin’in (a.s) veladeti. (3 Şaban)[2] (Bazıları İmam Hüseyin’in (a.s) Hicri Kameri 3. Yılda dünyaya geldiğini nakletmişlerdir.)[3]
  • İmam Hüseyin’in (a.s) sütkardeşi ve sefiri Abdullah b. Yaktar’ın veladeti. (Şaban)

Vefatlar

Kaynakça

  1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
  2. İbni Sa’d, c. 6, s. 399; Yakubi, c. 2, s. 246; Dolabi, s. 102 ve 121; Ebu’l Ferec İsfahani, s. 51; Ahmed b. Yahya el-Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 404; Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarihi Taberi), c. 2, s. 555; Şeyh Mufid, el-İrşad, c. 2, s. 27 ve Ali b. el-Hüseyin el-Mes’udi, et-Tenbih ve’l-İşraf, s. 213.
  3. Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 463; Şeyh Tusi, Tehzibu’l Ahkam, c. 6, s. 41; Tusi, aynı eser; İbni Abdulbirr, c. 1, s. 392; İbni Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, Hamise, s. 369; Şeyh Mufid, el-Muknia, s. 467; el-Muvaffak b. Ahmed el-Harezmi, Maktelu’l Hüseyin (a.s), c. 1, s. 143.
  4. Nihayetu’l İrb, s. 178; Tarihi Taberi, c. 11, s. 596; Tabakatu’l Kübra, s. 91.