Taki (Lakap)

wikishia sitesinden
Bu makale İmam Cevad'ın (a.s) lakabı hakkındadır. İmam (a.s) şahsiyetini tanımak için İmam Cevad (a.s) makalesine bakınız.

Taki, İmam Cevad (a.s)'ın[1] en meşhur lakaplarından biridir; dindar ve takvalı anlamına gelir.[2] İslam tarihi araştırmacılarından Bakır Şerif Karaşi (ö. 1433 h.k) Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s) adlı kitabında Şiilerin 9. İmamı'na bu unvanın verilmesinin nedenini şöyle açıklamaktadır: Allah katında takvalı olduğundan tevbe edip O'na tevessül etmiş, nefsinin istekleri ve Memûn'un arzularına asla boyun eğmemiştir.[3]

Şeyh Saduk'un Meani-l Ahbar kitabında anlattığı bir rivayete göre: Bu lakap Şiilerin 9. İmamına verilmiştir çünkü O, Allah rızası için takva yaptı ve Allah İmamı öldürmeye niyetlenen Memûn'un şerrinden korudu.[4]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. Meclisi, Celau-l Oyun, 1382 h.ş, s.959.
  2. İbn Manzoor, Lisan el-Arab, 1405 h.k, cilt 15, s. 404.
  3. Karaşi, Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s), 1418 h.k, s. 23.
  4. Saduk, Meani-l Ahbar, 1379 h.k, s. 65.

Bibliyografi

  • İbn Manzoor, Muhammed Bin Mukarrem, Lisan el-Arab, Kum, Edeb el-Hawza, 1405 h.k.
  • Karaşi, Bakır Şerif, Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s), Emir Yayınevi, 1418 h.k.
  • Saduk, Muhammed bin Ali, Meani-l Ahbar, Kum, Camia Modarresin, 1379 h.k.
  • Maclesi, Muhammad Baqer, Celau-l Oyun, Kum, Sarvar, 1382 h.ş.