Cevadu-l Eimme (Lakap)

wikishia sitesinden
Bu makale İmam Cevad'ın (a.s) lakabı hakkındadır. İmam (a.s) şahsiyetini tanımak için İmam Cevad (a.s) makalesine bakınız.

Cevad, (Arapça: جواد الائمه) Şiilerin 9. İmamı olan İmam Muhammed Taki'nin (a.s) en meşhur lakaplarından biridir[1] ve cömertlik ve bağışlama anlamına gelir.[2]

Dokuzuncu İmam'ın nezaketi ve cömertliğiyle tanınan kişilerden biri olması nedeniyle kendisine "Cevad" lakabı verildiği alıntı yapılmıştır.[3]

İslam tarihi araştırmacılarından Bakır Şerif Karaşi (ö. 1433 h.k) Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s) adlı kitabında Şiilerin 9. İmamı'na bu unvanın verilmesinin nedenini şöyle açıklamaktadır: İmam Muhammed Taki'ye (a.s) İnsanlara karşı iyiliği ve nezaketi nedeniyle "Cevad" lakabı verilmiştir.[4]

İmam Cevad'ın nezaketi ve cömertliği o kadar fazlaydı ki, onu diğerlerinden ayırıyordu.[5]

Hanbelî tarihçi, fakih ve muheddis Hafız Abdülaziz Keşfu-l Ĝumme (hicrî 7. yüzyılda kaleme alınan) adlı kitabında şöyle denmektedir: İmam Muhammed Taki'nin Cevad lakabı vardır.[6]

Ayrıca İmam Cevad Tevessül Duasında "Cevad" unvanila hitap edilmiştir.[7]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Şuştari, Ekak al-Hak 1409 h.k, cilt 29, s. 7.
 2. Firouzabadi, Al-Kamoos Al-Muhait, cilt 4, s. 341.
 3. Zehebi, Tarih el-İslam, 1407 h.k, cilt 15, s. 385.
 4. Karaşi, Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s), 1418 h.k, s. 23.
 5. Hanaci İsfahani, Vasila Hadim, 1375 h.ş, s.253.
 6. Erbali, Keşfu-l Ĝumme, Dar el-Azva, cilt 3, s.137.
 7. Kumi, Mufatih el-Cenan, 1415 h.k, 185.

Bibliyografi

 • Erbali, Ali bin İsa, Keşfu-l Ĝumme, Beyrut, Dar el-Azva.
 • Hanaci, Fazullah Rozbehan, Vasila Hadim'den Al-Mukhdoom'a On Dört Masoom Salat'ın açıklamasında, Kum, Ansarian, 1375 h.ş.
 • Zahabi, Tarikh al-Islam, araştırma: Omar Abd al-Salam Tadmari, Beyrut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 h.k.
 • İbn Manzoor, Muhammed Bin Mukarrem, Lisan el-Arab, Kum, Edeb el-Hawza, 1405 h.k.
 • Karaşi, Bakır Şerif, Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s), Emir Yayınevi, 1418 h.k.
 • Saduk, Muhammed bin Ali, Meani-l Ahbar, Kum, Camia Modarresin, 1379 h.k.
 • Maclesi, Muhammad Baqer, Celau-l Oyun, Kum, Sarvar, 1382 h.ş.