İbnü'r-Rıza

wikishia sitesinden

İbnü'r-Rıza, (Arapça: اِبنُ الرِّضا) İmam Rıza'nın (a.s) neslinden erkek çocuklarına verilen bir lakaptır ve bunlardan en ünlüleri İmam Cevad (a.s),[1] İmam Hadi (a.s)[2] ve İmam Hasan Askeri (a.s)'dir.[3] İmam Cevad'ın (a.s.) oğlu Musa Mubarka da İbnü'r-Rıza diye anılanlar arasında yer almaktadır.[4] Bu ünvan, başta Beni Abbas olmak üzere, İmamların sahabeleri ve diğerleri tarafından kullanılmıştır.[5]

Bu lakabın kullanılmasının nedeni hakkında bazıları şunları söyledi: Beni Abbas, İmam Rıza'nın (a.s) çocuklarını İbnü'r-Rıza olarak adlandırarak, bu kişilerin Veliaht olmayi kabul eden ve dünyaya yönelen bir zatın akrabası olduğunu göstermek istiyorlardı.[6] Bu lakabın popülaritesinin bir başka nedeni de şudur: İmam Rıza'nın (a.s) farklı grup ve mezhepler arasında dini ve kelamî mezheplerle yaptığı ilmi tartışmalardan dolayı ünü, çocuklarının İbnü'r-Rıza olarak anılmasına neden olmuştur.[7]


Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. Mofid, El-Irşad, 1413 h.k, Cilt 2, s.281; Tabarsi, İlam Al-vara, 1417 h.k, cilt.2, s.101
  2. Mofid, El-Irşad, 1413 h.k, cilt.2, s.301; Saffar, Basair al-Derecet, 1404 h.k, cilt 1, s. 51 ve 374.
  3. Mofid, El-Irşad, 1413 h.k, Cilt 2, s.321; Kutb Ravendi, Al-Haraic ve Al-Jaraih, 1409 h.k, Cilt 1, s. 422 ve 432.
  4. Meclisi, Bihar el-Envar, 1363 h.ş, cilt.50, dipnot s.3.
  5. Mofid, El-Irşad, 1413 h.k, Cilt 2, s.281; Tabarsi, İlam Al-vara, 1417 h.k, cilt.2, s.101.
  6. پایگاه اندیشه قم, Ayetullah Hüccet'e göre.
  7. پایگاه اندیشه قم, Ayetullah Şubeyri Zencani'ye göre.

Bibliyografi