İmam Cevad'ın (a.s) künyeleri ve lakaplarının listesi

wikishia sitesinden
Bu makale İmam Cevad'ın (a.s) künye ve lakaplarının listesi hakkındadır. İmam (a.s) şahsiyetini tanımak için İmam Cevad (a.s) makalesine bakınız.

İmam Cevad'ın (a.s) künye ve lakaplarının listesi Şiilerin dokuzuncu İmamı olan İmam Muhammed Taki'nin (a.s) künye ve lakaplarının bir koleksiyonudur.

İmam Cevad (a.s) adı “Muhammed”[1] ve Ebu Cafer,[2] Ebu Abdullah[3] ve Ebu Ali'künyeleridir.[4] En meşhur lakaplarının "Cevad" ve "Taki" olduğu söylenmektedir.[5] Ayrıca "Cevadu-l Eimme" lakabıyla da bilinir.[6]

Şiiler ve Sünniler arasında meşhur olan diğer lakaplari şunlardır:

N. Lakap Arapça Anlam
1 İbnu-r Rıza[7]
اِبنُ‌الرِّضا
İmam Rıza'nın (a.s) oğlu
2 Babu-l Murad[8]
بابُ المُراد
Niyet ve arzu kapısı
3 Rezi[9]
رَضیّ
Mutlu ve memnun
4 Zeki[10]
زَکیّ
Dindar ve terbiyeli
5 Seccâd[11]
سَجّاد
Çok secde eden kimse
6 Sâbir[12]
صابر
Sabırlı
7 Sahibu-z Zevabe[13]
صاحِبُ الذّوابة
Halkın imamet ve liderliğine sahip olan/ Yüksek rütbeli, şerefli ve asil
8 Sadik[14]
صادق
Doğru sözlü
9 Zahiru-l Meâni[15]
ظاهِرُ الْمَعانی
Açık erdemlere sahip olan
10 Alim[16]
عالِم
Bilgili
11 Ĝeyzu-l Mulhıdin[17]
غَیظُ المُلْحِدین
Allah'ı inkar edenlerin öfkelenmesine neden olan
12 Fazil[18]
فاضل
Alim
13 Kani[19]
قانع
Kani, Kanaat eden
14 Kurratu Ayni-l Muminin[20]
قُرّةُ عَینِ المُؤمنین
Müminlerin gözlerinin nuru
15 Kalilu-t Tevani[21]
قَلیلُ التَّوانی
Tembellikten uzak
16 Mutteki[22]
مُتّقی
Dindar, Takvalı
17 Mütevekkil[23]
متوکّل
Tevekkül eden
18 Muhtar[24]
مُختار
Seçilmiş
19 Murtaza[25]
مرتضی
Seçilen, beğenilen
20 Marzi[26]
مَرضی
Memnun, beğenilen
21 el-Muntacab[27]
المُنتَجَب
Seçilmiş ve kabul edilmiş
22 Nacib[28]
نجیب
Soylu ve şerif
23 Hadi[29]
هادی
Kılavuz ve rehber
24 Vasi[30]
وصی
Gözetmen ve veli

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Meclisi, Bihar el-Envar, 1363 h.ş, cilt.50, s.16.
 2. İbn Tulun, On ikinci imamlar, s. 103.
 3. Tezkira el-Havas, Sabt ibn Al-Cowzi, 1418 h.k, s. 321.
 4. Atarudi, Müsned el-İmam el-Cevad (a.s), 1410 h.k, s. 16.
 5. Meclisi, Cela el-Oyun, 1382 h.ş, s.959.
 6. Takizade Daveri, İslam Ansiklopedisinde Şii İmamların İmajı, 1385 h.ş, s. 380.
 7. İbnşehraşub, el-Menakib, 1379 h.k, cilt.4, s.379.
 8. Karaşi, Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s), 1418 h.k, s. 24.
 9. Taberi, Delai el-İmame, 1413 h.k, s.396.
 10. Meclisi, Bihar el-Envar, 1363 h.ş, cilt.50, s.16.
 11. Hamevi, Anis el-Müminin, 1363 h.ş, s.216.
 12. Saduk, Oyun Ahbar al-Rıza (a.s), 1378 h.k, Cilt 2, s. 250.
 13. Hamevi Shafi'i, Faraid Al-Samtin, 1400 h.k, cilt.2, s.209.
 14. Saduk, Oyun Ahbar al-Rıza (a.s), 1378 h.k, Cilt 2, s. 250.
 15. Atarudi, Müsned el-İmam el-Cevad (a.s), 1410 h.k, s. 17.
 16. Meclisi, Cela el-Oyun, 1382 h.ş, s.959.
 17. Saduk, Oyun Ahbar al-Rıza (a.s), 1378 h.k, Cilt 2, s. 250.
 18. Haz'ali, İmam Cevad'ın (a.s) Ansiklopedisi, 1419 h.k, Cilt 1, s. 25.
 19. Amin, Ayan el-Şia, 1403 h.k, cilt.2, s.33.
 20. Saduk, Oyun Ahbar al-Rıza (a.s), 1378 h.k, Cilt 2, s. 250.
 21. İbnşehraşub, el-Manakib, 1379 h.k, cilt.4, s.379.
 22. Meclisi, Bihar el-Envar, 1363 h.ş, cilt.50, s.16.
 23. Karaşi, Hayat el-İmam Muhammed el Cevad (a.s), 1418 h.k, s. 24.
 24. Meclisi, Bihar el-Envar, 1363 h.ş, cilt.50, s.16.
 25. Mofid, el-İrşad, 1413 h.k, Cilt 2, s. 295
 26. İbnşehraşub, el-Manakib, 1379 h.k, cilt.4, s.379.
 27. Mofid, el-İrşad, 1413 h.k, Cilt 2, s. 295.
 28. Haz'ali, İmam Cevad'ın (a.s) Ansiklopedisi, 1419 h.k, Cilt 1, s. 27.
 29. Haz'ali, İmam Cevad'ın (a.s) Ansiklopedisi, 1419 h.k, Cilt 1, s. 25.
 30. İbn Ebi es-salc, Tarih Ehl-i Beyt, 1410 h.k, s. 132.

Bibliyografi

 • İbn Ebî el-Selc, Ehl-i Beyt Tarihi, Kum, El-Beyt, 1410 h.k.
 • İbn Tulun, Şemseddin Muhammed, Al-Aimme el-Esna Aşar, Kum, Razi.
 • İbn Şehraşub Mazandarani, Muhammed Bin Ali, Menakib Ale Abi Talib, Kum, Allame, 1379 h.k.
 • Takizade Davari, Mahmud, İslam Ansiklopedisinde Şii İmamların İmajı, Kum, Şii Araştırmaları Enstitüsü, 1385 h.ş.
 • Hamevi, Muhammed bin İshak, Anis el-Mümin, Mirhaşim Muheddis'in araştırması, Tahran, Baas Vakfı, 1363 h.ş.
 • Hamevi Şafi'i, İbrahim bin Saad al-Din, Faraid al-Samteyn, Beyrut, Al-Mahmud Vakfı, 1400 h.k.
 • Hazali, Abulkasim, İmam El-Cevad (a.s) Ansiklopedisi, Kum, Veli Asr Enstitüsü, 1419 h.k.
 • Sbat bin Cozi, Yusuf bin Gazaughli, Tazkira al-hawas, Kum, Manşurat el-Şarif al-Razi, 1418 h.k.
 • Saduk, Muhammed bin Ali, Oyun Ahbar al-Rıza (a.s), Tahran, Cihan, 1378 h.k.
 • Taberi, Muhammed bin Cerir, Dalai-l İmame, Kum, Baas, 1413 h.k.
 • Atarudi, Azizullah, Mosned-i İmam el-Cevad (a.s), Meşhed, Astan Kudüs Razavi, 1410 h.k.
 • Karaşi, Bakır Şerif, Hayatu-l İmam Muhammed el-Cevad (a.s), Emir Yayınevi, 1418 h.k.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar el-Envar, Tahran, İslamia, 1363 h.ş.
 • Maclisi, Muhammad Bakirr, Celau-l Oyun, Kum, Sarvar, 1382 h.ş.
 • Mofid, Muhammed, el-İrşad, Kum, Şeyh Mofid Kongresi, 1413 h.k.