El-Abd es-Sâlih

wikishia sitesinden

El-Abd es-Sâlih (Arapça: العبد الصالح), bazı insanlar için Kur'an'da kullanılan tabirlerden biri olan iyi kul anlamına gelir. Şii ve Sünni kaynaklarda İmam Kazım'a (a.s) büyük ibadetlerinden dolayı Abdi-Salih lakabı verilmiştir.

Bu kelime Kur'an'da çoğul olarak (عبادک الصالحین) kullanılmaktadır.[1] Kuran'da Nuh ve Lut'tan Allah'ın iki salih kulu olarak bahsedilmektedir.[2] Bir rivayette Zülkarneyne de Abdi-Salih lakabı da verilmektedir.[3]

Şii ve Sünni kaynaklarda İmam Kazım'a (a.s) büyük ibadetlerinden dolayı Abdi-Salih lakabı verilmiştir.[4] Ondan nakledilmiş bazı rivayetlerin vesikasında da aynı tabirle zikredilmektedir.[5]

İmam Sadık'tan (a.s) rivayet edilen Hz. Abbas'ın Ziyaretnamesinde Abdi Salih olarak geçmektedir.[6] Ayrıca Muslim bin Akil[7] ve Hâni bin Urve’nın[8] Ziyaratnamesinde Abdi Salih olarak selamlanıyorlar. Namazın Selamında da Allah'ın salih kullarına selam gönderilir.[9]


Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Neml Suresi, 19. ayet.
 2. Tahrim Suresi, 10. ayet.
 3. Meclisi, Bihar el-Envar, 1403 h.k, cilt.12, s.199; Ayaşi, Tefsir, 1380 h.k, cilt.2, s.343.
 4. Bağdadi, Bağdat Tarihi, 1417 h.k, cilt 13, s. 29; Yakubi, Tarikh El-Yakubi, Darsader, cilt.2, s.414.
 5. Örneğin: Kuleyni, Al-Kafi, 1407 h.k, Cilt 1, sayfa 177, 539, Cilt 3, sayfa 59, 109, Cilt 4, sayfa 72, 412.
 6. İbn Kulevieh, Kamel al-Ziyarat, 1356 h.ş, s.257; Meclisi, Bihar el-Envar, 1403 h.k, cilt.98, s.277.
 7. İbn Meşhadi, El-Mazar el-Kabir, 1419 h.k, s.178; Meclisi, Bihar el-Envar, 1403 h.k, cilt.97, s.428.
 8. İbn Meşhadi, El-Mazar el-Kabir, 1419 h.k, s.180; Meclisi, Bihar el-Envar, 1403 h.k, cilt.97, s.428.
 9. İmam Humeyni ve diğerleri, tevzihu'l-mesail risalesi (Merciler), İslami Neşriyat Dairesi, cilt 1, s. 598.

Bibliyografi

 • İbn Kuleieh, Cafer bin Muhammed, Kamel el-Ziyarat, editör: Abdul Hossein Amini, Necef, Dar al-Murtazavie, 1356 h.ş.
 • İbn Meşhadi, Al-Mazar al-Kabir, editör: Cevad Kayyumi Isfahani, Kum, Kum Ruhban Okulu Öğretmenler Cemiyeti'ne bağlı İslami Yayın Ofisi, 1419 h.k.
 • İmam Humeyni, Ruhollah ve diğer Merciler, tevzihu'l-mesail risalesi, Seyyid Mohammad Hasan Bani Haşimi Humeyni ve Ehsan Usoli tarafından derlenen, Kum, İslami Yayınlar Ofisi, Bita.
 • Bağdadi, Hatib, Bağdat Tarihi, Beyrut, Dar al-Kutub al-Alamiya, 1417 h.k.
 • Ayaşi, Muhammad Bin Mesud, Tefsir Al-Ayaşi, Seyyid Haşim Rasouli Mahalati tarafından düzeltildi, Tahran, Al-Maktaba Al-Alamiya, 1380 h.k.
 • Kuleyni, Muhammad bin Yakub, al-Kafi, Ali Ekber Gafari ve Muhammad Ahundi tarafından revize edilmiştir, Tahran, Darul Kitab al-Islamiya, 1407 h.k.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar el-Envar, Beyrut, Dar Ahya el-Trath el-Arabi, 1403 h.k.
 • Yakubi, Ahmed bin Abi Yakub, Tarikh ElYakubi, Beyrut, Dar Sader, Bita.