Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Ümmü Davud

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ümmü Davud (Arapça: أم داوود), Ümmü Davud, Hasan Müsenna’nın eşi ve İmam Sadık’ın (a.s) sütannesidir. Künyesi, oğlu Davud bin Hasan’dan dolayı Ümmü Davud olarak anılmıştır. İsminde ihtilaf vardır. Bazıları isminin Fatıma, bazıları ise Habibe olduğunu belirtmiştir. Her kim Ümmü Davud’un yaşam hikâyesini yazmışsa, Ümmü Davud duasını da yazmıştır. Ümmü Davud, bu duayı, hapiste olan oğlunun özgürlüğüne kavuşması için İmamdan istemiştir.

İsim ve Künyesi

İsmi Habibe ve künyesi Ümmü Davud’dur – Davud, Hasan bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib’in oğludur ve İmam Ali’nin (a.s) sadaka ve zekat işlerine nezaret etmiştir-[1] Bir diğer künyesi, Ümmü Halit Berberiye’dir. Denildiğine göre adı, Abdullah bin İbrahim’in kızı Fatıma’dır. Sanki Davud’un annesi Fatıma ve sütannesi Habibe’dir.[2]

Ümmü Davud Duası

Ana Madde: Ümmü Davud Duası

Davud diye künyesi olan Ebu Süleyman İmam Seccad’ın kızı Ümmü Gülsüm’ün eşidir.[3] İmam Bakır ve İmam Sadık’ın (a.s) ashabından olduğu bilinmektedir.[4] Denildiğine göre Davud, kardeşi Abdullah Mahz tarafından İmam Ali’nin (a.s) sadaka işleri sorumlusu olmuştur.[5] Bazı belirtilere göre, İmam Hasan’ın (a.s) soyundan gelen birkaç seyyid’le birlikte Abbasi Halifesi Mansur’a karşı ayaklanmış ve hapse atılmıştır. Kendisinden uzun bir süre haber alınamamıştır. Ümmü Davud bu sebeple İmam Sadık’ın (a.s) huzuruna varmıştır. İmam Sadık (a.s) Ümmü Davud’un durumunu görünce ona İstiftah duasını (Ümmü Davud Duası olarak meşhur olmuştur) okumasını öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur:

“Neden İsfiftah duasını okumaktan gaflet etmektesin? Bu dua sayesinde göklerin kapısı açılır; ilahî melekler dua edenin dileklerinin kabul olduğunu müjdeler; hiçbir dua eden ve dileği olan ümitsizliğe kapılmaz ve Allah, bu duayı okuyana cenneti karar kılmıştır.”[6]

Bu nakle göre, İmam Cafer Sadık (a.s) İstiftah duasını ve amellerini Ümmü Davud’a öğrettikten sonra ona şöyle buyurmuştur:

“Sana öğrettiğim şeyleri koru ve tetikte ol ki senden çıkmasın ve başkasının eline geçmesin. Bu dua şerif bir duadır ve onda Allah’ın İsmi A’zam’ı vardır. Eğer o isimle anılırsa dua müstecap olur, isterse göklerle yer yapışık olsun. Her kim bu duayı okursa duası kabul olur; ister erkek, ister kadın olsun. Eğer cin ve insan, oğlunun düşmanı olursa, bu dua sana yeterli olur ve dillerini lal eder.”[7]

Ümmü Davud şöyle diyor:

“İmam bu duayı benim için yazdı ve evime geri döndüm. Recep ayı olmasını bekledim ve imamın söylediği gibi denilenleri yaptım. Gece yarısı uyudum ve rüya gördüm. Rüyamda melekler, sabırlar, şehitler ve abitlerden bir gruba selam verdiğimi gördüm. Ayrıca Peygamberi gördüm ve bana şöyle buyurdu: ‘Ümmü Davud! Bu topluluk senin için dua eden senin şefaatçilerindir. Onlar dileğinin kabul edildiğini müjdelemektedirler.’ Ümmü Davud şöyle diyor: “Uykudan uyandım ve Irak’tan Medine’ye çok hızlı gelecek bir atlının zaman dilimi kadar bekledim ve sonra kapım çalındı. Kapı açıldı ve oğlum içeri girdi.”[8]


Ümmü Davud Amelleri

Ana Madde: Ümmü Davud Amelleri

Şeyh Abbas Kummi (r.a), Recep ayının on beşinci günün amelleri babında bu duayı beşinci amel olarak zikretmiş ve şöyle yazmıştır[9]: “Bu duayı okumak isteyen kimse, Recep ayının on üç, on dört ve on beşinci günlerinde oruç tutmalıdır.”[10] Genellikle Recep ayının on üçünde itikâfa girenler itikâfın son günü (on beşinci gün) bu ameli yerine getirmektedirler.

Kaynakça

 1. Muhaddisat Şia, s. 68, Umdetu’t-Talib, s. 120’den naklen, A’yanu’ş-Şia, c. 3, s. 476; el-Mecdi, s. 36, 89.
 2. Muhaddisat Şia, s. 68; A’yanu’ş-Şia, c. 3, s. 476 ve 477’den naklen; Reyahinu’ş-Şeriat, c. 3, s. 389.
 3. Kummi, Şeyh Abbas, Mefatihu’l-Cinan, s. 208.
 4. Tusteri, c. 4, s. 236.
 5. Kummi, s. 250.
 6. Fezailu’l-Eşhuru’s-Selaset, s. 43.
 7. Fezailu’l-Eşhuru’s-Selaset, s. 36.
 8. Fezailu’l-Eşhuru’s-Selaset, s. 36.
 9. Bkz. Külliyat Mefatihu’l-Cinan, s. 144.
 10. Bkz. Külliyat Mefatihu’l-Cinan, s. 143.

Bibliyografi

 • Garevi Nayini, Nihle, Muhaddisat Şia, Terbiyet Müderris Üniversitesi Tahran, ş. 1375.
 • Kummi, Abbas, Külliyat Mefatihu’l-Cinan, Usve, Kum.
 • Ekberi, Zehra ve Seyit Ali Ekber Rabiantac, "Omavud Duasında Bir Keşif", Safineh Magazine, Tahran, Naba Mobin Kültür Enstitüsü, Sayı 36, Güz 2012.
 • Emin, Seyit Muhsin, E’yanü-l Şia, Hasan el-Emin araştırması, Beyrut, Dar el-Ta'rif, 1406 AH.
 • Seyit İbn-i Tavus, Ali İbn-i Musa, el-İkbal Bal A'mal el-Hasna, Cavad Kayyumi Isfahani tarafından yapılan araştırma, Kum, Daftar Tablighat Islami, ilk baskı, 1997.
 • Şeyh Saduk, Muhammed İbn-i Ali, Üç Şehrin Faziletleri, araştırma ve düzeltme, Gholamreza Erfanian Yazdi, Kum, Davari Kitabevi, birinci baskı, 2017 AH.
 • Tusi, Muhammed İbn-i el-Hasan, Dindarların Lambası ve Dindarların Silahı, Beyrut, Şii Hukuk Enstitüsü, 1411 AH.
 • Kumi, Abbas, Mefatih-ül Cinan, Asva, Kum.
 • Kafami, Ibrahim bin Ali Ameli, el-Balad el-Emin va el-Daraa el-Hussein, Beyrut, el-A'lami Foundation for Publishations, ilk baskı, 1418 AH.
 • Kafami, Ibrahim İbn-i Ali Ameli, Mesbah el-Kafami, Kum Dar el-Razi, ikinci baskı, 1405 AH.
 • Meclisi, Muhammed Bakir, Bihar el-Enver el-Came'a saf İmamların haberi için, bir grup araştırmacı, Beyrut, Dar el-Ihyaa el-Tarath el-Arabi, ikinci baskı, 1403 AH.
 • Saduk, Fezailu’l-Eşhuru’s-Selaset, Kum, Mektebetu’d-Daveri.