Mücteba (Lakap)

wikishia sitesinden
Bu makale İmam Hasan'ın (a.s) lakabı hakkındadır. İmam (a.s) şahsiyetini tanımak için İmam Hasan (a.s) makalesine bakınız.

Mücteba (Arapça: مُجتبیٰ), seçilmiş anlamında, İmam Hasan'ın (a.s) lakaplarından biridir.[1] Bu unvan aynı zamanda Peygamberimiz (s.a.a)[2] ve diğer imamlar[3] için de kullanılmaktadır. İmam Sadık'tan (a.s) alıntılanan bir hutbede, imamların vasıfları arasında bu unvan, imamın bir özelliği olarak geçmektedir[4], ancak İmam Hasan (a.s) hakkında meşhur olmuştur.[5]

Şia İmamlarından nakledilen rivayetlerde İmam Hasan'dan (a.s) "Mücteba" unvanıyla söz edilmektedir.[6] Tevessül Duasında da "Mücteba" lakabı geçmektedir.[7] İmam Seccad'ın (a.s) herzında da "el-Hasan el-Mücteba" ifadesi[8] bulunmaktadır.

Mücteba, mümtaz ve seçilmiş anlamına gelir.[9] Allame Tebatebayi, Nahl Suresi 121. ayette "İctiba" kelimesini şu şekilde yorumlamaktadır: Allah, masum İmamı, kendisi için arındırmıştır öyle ki onu sapıklıktan alıkoyar ve onu doğru yola iletir.[10]

Bu lakabın anlamı bütün Şia imamları için geçerlidir; Ancak Şiilerin yalnızca ikinci imamı bu isimle biliniyor ve bu, İmam Hasan'a (a.s) hayattayken "Mücteba" unvanının verildiğinin göstergesidir.[11]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. İbnşehraşub, el-Manakib, 1379 h.k, cilt.4, s.29.
 2. Zarandi Hanefi, Nazm Durer es-Samteyin, 1425 h.k, s. 27.
 3. Bakınız Meclisi, Bihar el-Envar, 1403 h.k, cilt.25, s.150.
 4. Meclisi, Bihar el-Envar, 1403 h.k, cilt 25, s. 150.
 5. Nizami Hemedani, el-Ma'arif er-Rafia'a, 1389 h.ş, s.314.
 6. Paknia Tebrizi, "Masumların en meşhur unvanları üzerine bir düşünce", s. 132.
 7. Kumi, Mefatih el-Cenan, 1415 h.k, 185.
 8. Atarudi Kuçani, Musned el-İmam el-Seccad, 1379 h.ş, cilt.2, s.32.
 9. Muntazeri, Nehc el-Belağa'dan Dersler, 1395 h.ş, s.398.
 10. Tebatebayi, el-Mizan, 1390 h.k, cilt 12, s. 368.
 11. Fettahi, Enver Elahi, 1390 h.ş, s.274.

Bibliyografi

 • İbnşehraşub, Muhammed bin Ali, Menakib Al Abi Talib, Kum, Allame, 1379 h.k.
 • Paknia Tebrizi, Abdulkerim, "Belgeler ve masumların en ünlü unvanları üzerine bir yansıma", Aylık Misyonerler, Sayı 145, Mehr ve Aban 1390 h.ş.
 • Zarandi, Muhammed bin Yusuf, Nazm Dorar el-Samtayin, Beyrut, Dar İhya el-Turas el-Arabi, 1425 h.k.
 • Tebatebayi, Seyyid Muhammed Huseyin, el-Mizan fi Tefsir el-Kur'an, Beyrut, el-Alami Yayın Vakfı, ikinci baskı, 1390 h.k.
 • Atarudi Koçani, Azizullah, Mesned el-İmam el-Seccad, Tahran, Atarud, 1379 h.ş.
 • Fattahi, Hamid, Enver Elahi, Kum, Mirfattah, 1390 h.ş.
 • Kumi, Abbas, Mefatih el-Cenan, Beyrut, Dar el-Melak, 1415 h.k.
 • Meclisi, Muhammed Bakir, Bihar al-Envar, yayıncı: el-Vafa Foundation, ikinci baskı, 1403 h.k, yanlış yerleştirilmiş.
 • Muntazeri, Huseyin Ali, Nehc el-Balaĝa'dan Dersler, Tahran, Saraei, 1395 h.ş.
 • Nizami Hemdeani, Ali, el-Ma'arif el-Rafiya fi el-Ziyare el-Camiya, Meşhed, Astan Kuds Razavi, 1389 h.ş.