Bakırü-l Ulum (Lakap)

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bu makale "Bakır" lakabı ile ilgilidir. Beşinci Şii İmamı İmam Bakır hakkında bilgi almak için İmam Muhammed Bakır'ın (a.s) sayfasına bakınız.

Bakırü-l Ulum “باقِرُالْعُلوم” veya Bakır “باقِر”, İmam Muhammed Bakır'ın (a.s) en ünlü lakaplarındandır. [1] “علل الشرایع” Şeriat Sebepleri kitabında Cabir bin Yezid el-Cu'fi beşinci imamın neden “Bakır” lakabını aldığını sorusuna verilen cevaplardan birini aktarır: “Dedi ki: Çünkü gerçekten ilmi yardı.” [2]

Hicri dokuzuncu ve onuncu asırların Sünnî âlimi Fazl bin Ruzbehan'ın Vesiletu-l Hadım adlı kitabında belirtildiği üzere Peygamber (s.a.a) beşinci imamı bu lakapla anmıştır. [3] İmam Sadık'ın (a.s) bir rivayetinde Peygamber (s.a.a), babası İmam Bakır'a (a.s) Bakır lakabını özel bir fazilet abidesi olarak ona layık görmüştür. [4] Peygamber (s.a.a), Cabir bin Abdullah Ensari'ye hayatta kalacağını ve Tevrat'ta Bakır lakabıyla bilinen oğlum Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib’i göreceğini ve onunla karşılaştığında ona selamlarını iletmelerini emretmiştir. [5]

Ayrıca Sebt bin Cuzi'nin (Hicri Kameri 654 yılı) kaleme aldığı Tezkiratu-l Havas kitabında yer alan bir başka rivayette de İmam Muhammed Bakır'a (a.s) alnına batık olan secdelerin sayısından dolayı kendisine Bakır denildiği belirtilmektedir. [6]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Kummi, Muntehi-l Amal, H. Ş. 1379, c. 2, s. 1263.
 2. Saduk, İlelu-ş Şarai', H. 1385, c. 1, s. 233.
 3. Hancı, İsfahani, Vesiletu-l Hadım, H. Ş. 1375, s. 190.
 4. Mufid, El-İhtisas, H. 1414, s. 62.
 5. Meclisi, Biharu-l Envar, 1363, c. 46, s. 225.
 6. Sebt bin Cuzi, Tezkiratu-l Havas, H. 1418, s. 302.

Bibliyografya

 • Hancı İsfahani, Fazlullah, Vesiletu-l Hadım İlel Mahdum, Kum, Ensariyan Yayınları, H. Ş. 1375.
 • Sebt bin Cuzi, Yusuf bin Kazavekli, Tezkiratu-l Havas Mine-l Eimmetu fi Zikru Hasaisu-l Eimme, Kum, Eşşerifu-r Rıza Yayınları, H. 1418.
 • Saduk, Muhammed bin Ali, İle-ş Şarai', Muhammed Sadık'ın Araştırması, İlim Deryası Necef-i Eşref, Haydariye Kütüphanesi Yayınları, H. 1385.
 • Kummi, Abbas, Muntehi-l Amal, Kum, Came'e-i Müderrisin, H. Ş. 1379.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu-l Envar, Tahran, İslamiye, H. Ş. 1363.
 • Mufid, Muhammed bin Numan, El-İhtisas, Ali Ekber Gaffari'nin Araştırması, Beyrut, Daru-l Mufid, H. 1414.