navbox'siz

Sadık (Lakap)

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bu makale Sadık lakabı hakkındadır. Altıncı imam olan İmam Cafer Sadık'ın hakkında bilgi için İmam Sadık sayfasına bakınız.

Sadık, İmam Sadık'ın (a.s) en çok bilinen lakabıdır. [1] Şiaların altıncı imamı olan İmam Cafer Sadık'a söz ve fiillerindeki doğruluğundan [2] ve hayatı boyu yanlış ve kötü işlerden uzak durmasından ötürü Sadık lakabı verilmiştir. [3]

İmam Seccad'dan (Ali bin Hüseyin) (a.s) nakledilen bir rivayete göre altıncı imama Cafer-i Kezzap'tan ayırt edilebilmesi için Sadık lakabı verilmiştir. [4] Bu rivayet hakkında Şiaların dördüncü imamı olan Ali bin Hüseyin'e (a.s) şöyle sorulmuştur: Neden gökyüzü halkı altıncı imamı, Sadık olarak adlandırmışlardır? Oysa siz imamlar (12 Masum İmam) hepiniz Sadık ve doğru sözlüsünüz. Ali bin Hüseyin (a.s) ise şöyle cevap vermiştir: "Babam, dedesi Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir: Oğlum 'Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin' doğduğunda ona Sadık diye seslenin; çünkü onun soyundan beşinci kuşak evlatlarından birisinin adı Cafer olacak ve yalan yere imamlık iddiasında bulunacaktır. O, Allah katında kezzaptır (yalancıdır), Allah'a iftira eden yalancı Cafer'dir." [5]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. Meclisi, Celau-l Uyun, H. Şemsi 1382, s. 869.
  2. Muzaffer, El-İmamu-s Sadık, H. 1421, c. 2, s. 190.
  3. Meclisi, Biharu-l Envar, H. Şemsi 1363, c. 47, s. 33.
  4. Kummi, Muntehi-l Âmâl, H. Şemsi 1379, c. 2, s. 1336.
  5. Kummi, Muntehi-l Âmâl, H. Şemsi 1379, c. 2, s. 1336.

Bibliyografya

  • Kummi, Şeyh Abbas, Muntehi-l Âmâl fi Tevarihu-n Nebi ve-l Al-i (منتهی الآمال فی تواریخ النبی و الآل), Kum, Delil-i Ma, H. Şemsi 1379.
  • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu-l Envar, Tahran, İslamiyye, H. Şemsi 1363.
  • Meclisi, Muhammed Bakır, Celau-l Uyun, Kum, Server, H. Şemsi 1382.
  • Muzaffer, Muhammed Hüseyin, El-İmamu-s Sadık, Kum, Came'e-i Müderrisin, H. 1421.